Rano kršćanstvo u Hrvata

.

Hrvati su zajedno s prvim narodima primili Kristov nauk

Podsjetnik za papu Franju i za druge na znanje o kršćanstvu Hrvata

Ova povijestna istina o ranom i trajnom kršćanstvu Hrvata, koji su živjeli pored Armenaca, poznatih među prvim kršćanima, vrijedi i za romanske Hrvate svih etnogeneza, koji su na tlu današnje Hrvatske postali kršćani već u Isusovom stoljeću. Zar nam to ne potvrđuju Pavlovi učenici, napose Tit, o kojemu piše u Novom zavjetu da je podučavao Kristov nauk u Dalmaciji.

O ranome kršćanstvu na hrvatskome tlu, govore brojna imena prvih mučenika za vjeru na današnjem hrvatskom tlu u rimsko doba.

Znanost genetika potvrđuje Hrvate na današnjem prostoru

Dodatu znanstvenu istinu o genezi Hrvata na današnjem tlu potvrđuje genetsko ispitivanje, kojim je utvrđano da na tlu Hrvatske živi isti narod najmanje 7 (sedam) tisuća godina prije Krista. To govori da su starosjeditelji u današnjoj Hrvatskoj i doseljenici, napose oni iz susjedstva Armenije dionici najstarijeg kršćanstva.

Ova istina nas upućuje na potrebu čiščenja hrvatske povijesti, doseljenja i kršćanstva od stoljeća sedmog, na uloge Ivana Ravenjanina, na svetu braću Ćirila i Metoda… Za spomenute i druge pojmove u hrvatskoj povijesti trebamo dobiti znanstvena tumačenja, a ne kako se tko sjeti. Ova pripomena se odnosi napose na grčku braću Ćirila i Metoda, kojima se pripisuju razne, čak i nadnaravne uloge, koje im prizma istine ne priznaje.

Nekoliko imena hrvatskih mučenika iz najranije povijesti

Iz velikog broja mučenika za vjeru i narodnu slobodu tijekom povijesti izdvajamo nekoliko najvažnijih starokršćanskih mučenika koji su djelovali na današnjem hrvatskom prostoru šireći kršćanstvo. Radi točnosti, iznosim, da su sljedeći podatci pruzeti iz internetske dokumentacije i neki među njima podkrijepljeni najsuvremenijim tumačenjima…

Sveti Venancije, živio u 3.  stoljeću poslije Krista, bio biskup u Duvnu i misionarski radio u neretljanskom kraju i Panoniji šireći kršćanstvo, zbog čega je stradao mučeničkom smrću. God. 641. tijelo mu je prenijeto u Rim zbog nesigurnosti nastaloj seobom naroda. Slavi se 18. svibnja.

Sveti Euzebije, biskup u Cibalama (današnji Vinkovci), u 3. stoljeću, stradao u progonstvu kršćana za cara Valerijana, vjerojatno 258. godine. Prvi je poznati biskup u tim krajevima. Njegov kult odobren je Đakovačko-srijemskoj biskupiji 1966. godine. Posvećena mu je, zajedno sa sv. Polionom, župna crkva u Vinkovcima. Slavi se 29. svibnja.

Sveti Duje (Dujam), živio u 3. stoljeću, solinski biskup i mučenik. Po legendi je podrijetlom iz Sirije. U Solinu, tada glavnom gradu rimske Dalmacije, osnovao je crkvenu zajednicu i zato mučenički pogubljen. Odrubljena mu je glava po nalogu gradskog upravitelja Maurilija, nakon što je prije njega pogubljeno još četrdeset i pet kršćana. Tijelo mu je iz Solina preneseno u Split, gdje se on do danas štuje kao zaštitnik grada.

Sveti Demetrije (Dimitrije, Dmitar, Mitar) osuđen i pogubljen 304. godine kao đakon srijemskog biskupa i mučenika Ireneja u Sirmiju (danas Srijemska Mitrovica). Kasnije su njegove relikvije prenijete u Solun gdje se počinje slaviti kao veliki svetac kojemu su u čast izgrađene dvije bazilike – u Sirmiju i Solunu. Njegov kult osobito se raširio među pravoslavnim Slavenima, ali ga štuju i Hrvati u Dalmaciji, Zagrebu, požeškom kraju i Srijemu (Srijemska Mitrovica dobila je po njemu ime). Slavi se 26. listopada.

Sveti Irenej Srijemski, biskup u Sirmiju, posječen mačem i bačen u Savu 304. god. Bio je voditelj crkvene općine u doba cara Dioklecijana kada je u progonima mučenički stradao veliki broj kršćana. Podignuta mu je bazilika. Štuje se kod istočnih i zapadnih kršćana (26. kolovoza). S

Sveta Anastazija (Stošija, Stažija, Staža, Stajka, Stana, Stoja, Nasta), srijemska mučenica u vremenu Dioklecijanova progonstva kršćana, pogubljena 304. godine. Pokopana je u Sirmiju, u 5. st. prenijeta u Carigrad, a 804. u Zadar, u crkvi sv. Petra, koja se od tada naziva crkvom sv. Stošije. Zapadni kršćani spominju je se na sam Božić, istočni 22. prosinca, a u Zadru i Srijemu 15. siječnja.

Sveti Mauro Porečki (Mavro, Mavar, Maver), bio je biskup u Poreču i mučenik u doba cara Dioklecijana. U 6. stoljeću njegovi su ostatci pokopani u Eufrazijevoj bazilici u Poreču, a u 7. stoljeću prenijeti u Rim, potom u Genovu, a 1936. god. ponovo u Poreč. Slavi se 21. studenoga.

Sveti Polion, bio lektor (čitač tekstova Sv. Pisma) u Cibalama (danas Vinkovci), tada biskupskom gradu, u vrijeme cara Dioklecijana. Zbog svog rada spaljen na lomači 304. godine, na obljetnicu smrti sv. Euzebija, cibalskog biskupa i također mučenika. U Đakovačkoj i srijemskoj biskupiji njegov kult postoji od 1807. Slavi se 29. svibnja.
Sveti Kvirin Sisački (Kirin), početkom IV. stoljeća biskup u Sisciji (današnji Sisak). Rimski namjesnik u današnjem mađarskom gradu Szombathelyu osudio ga na smrt utapanjem u rijeku tako da mu je o vrat obješen mlinski kamen. Pokopan u Sisku, ali mu je tijelo u V. stoljeću prenijeto u Rim. Danas je zaštitnik Krčke biskupije, a slavi se (4. lipnja) i u Zagrebačkoj nadbiskupiji kao nasljednici sisačke biskupije te u Đakovačko-srijemskoj biskupiji.

Sveti Jeronim hrvatski

Ovdje, u prilog ranog kršćanstva Iliro-Hrvata treba spomenuti barem još Svetog Jeronima.

Sveti Jeronim je Hrvat, bez obzira na genetsko podrijetlo, ilirsko, romansko, gotsko ili neko drugo. Po tlu se nazivaju čak i biljke, napose endemske biljke.

Sveti Jeronim je najvrijedniji naš “endem” rođen na hrvatskome tlu pa je po tome svetac hrvatski i svetac cijeloga svijeta.

Grčko mu je ime Eusebius Sophronius Hyeronimus, poznat je i kao Jeronim Sofronije, a u nas je najpoznatiji pod imenom Sveti Jeronim.

Rođen je u hrvatskoj Dalmaciji, u Stridonu oko 340. godine i svoj vrlo plodonosni  život, posvećen velikome dijelu onda poznatoga svijeta, u prvim stoljećima iza Krista. Umro je 30. rujna 420. u Betlehemu. Dakle, Sveti Jeronim je umro u mjestu rođenja Isusovom pa je i u tome jedna od temeljnica kršćanstva u Hrvata.

Sveti Jeronim je više nego ijedan njegov suvremenik  kulturno obogatio Europu i udružio je u latinskom jeziku kroz kršćanski nauk.

Hrvat, Sveti Jeronim nije samo obogatio Europu kršćanskim plemenitostima, nego je prvi u povijesti i do sada jedini veliki čovjek, koji je udružio Europu slovom Riječi Božje i Kristovim svetim križem, a ne oružjem i ideološkim nasiljima. Upravo u tome je najvrijednije i najuzornije djelo Hrvata – Svetoga Jeronima.

Hrvatski vjernici poštivaju svoga Svetog Jeronima

“Nije nikakvo čudo da se crkve nazivaju po imenu svetog Jeronima, velikog sveca i mistika s kraja 4. i početka 5. stoljeća, jednog od najučenijih ljudi svoga vremena.

Prema njemu se nazivaju brojne hrvatske crkve, zavodi, škole – kako u Hrvatskoj, tako i medju Hrvatima diljem svijeta.

Sv. Jeronim dakako nije bio doseljeni Hrvat jer su Hrvati svoga iskonskog podrijetla doselili u današnju Hrvatsku tek kojih 200 godina nakon njegove smrti.

Sveti Jeronim domorodački Hrvat jedne od ilirohrvatske geneze

Uz blagdan Svetog Josipa, zaštitnika Hrvatske, ovdje je namjerno dat naglasak na rano kršćanstvo u Hrvata u obadva genetska izvora povijesnog Hrvatskog naroda. Posebice se ističe Iliro-Hrvata Svetog Jeronima jer je on udario temelje kršćanskoj kulturi i svjetonazoru u dijelu Europe, kojemu Hrvatska pripada oduvijek.

Temeljem kriterija europskih naroda zapadne kulture, Hrvatski narod čine pokoljenja starosjedilačkih žitelja raznih geneza uz Jadran i duboku kopnenu unutrašnjost i doseljenika pod imenom Hrvata, koji također kao i starosjeditelji nisu jedno pleme, nego narod, udruženih plemena.

Ovo je važno istaknuti jer je hrvatska povjesnica bila uvijek pisana i nadzirana od tuđinaca pa nam povijest “započinje” u stoljeću sedmom, a kršćani postadosmo “prije 13 stoljeća”. Da ovo nije preozbiljno, bilo bi smiješno.

Nekome je trebalo unijeti u povijest ovakove krivotvorine pa je red na današnjim povjesničarima Hrvatskog naroda i povjesničarima kršćanstva, da (kako se to u narodu kaže) stave stvari na svoja mjesta.

Takozvani Irano-Hrvati su živjeli u susjedstvu Armenaca

Jeli uopće moguće, da Hrvati, koji su živjeli uz Armence nisu postali kršćani, a Armence se ubraja među prve kršćane u povijesti?!

Znanstvenik, Hrv. akad. Prof. Dr. Antun Bauer je pronašao početke hrvatskog pisma glagoljice u susjedstvu Armenije već u II. stoljeću iza Krista.

Zanimljivo jest, da Hrvate u selidbi smatra pokrštenima bavarski biskup Severin već u petom stoljeću iza Krista.

Za Hrvate iliroromanske geneze se dokumentarno znade da su postali kršćani već u Isusovom stoljeću. U Dalmaciji su širili Kristov nauk njegovi učenici, a to je bilo prije 20 stoljeća, a ne prije 13 stoljeća, kako je to nekome odgovaralo unijeti u povijest kršćanstva Hrvata.

Zaboga, zašto onda povijesno zborimo i pjesmom pjevamo: “Od stoljeća sedmog”, kad smo tu gdje jesmo od zadnjeg Ledenog doba.

Doseljenički dio hrvatskih  žitelji na današnjem hrvatskome tlu nije ničim ugrožavao starosjeditelje, nego se s njima ujedinio pod zajedničkim imenom Hrvati – kršćanski katolici.

Takovu nacionalnu i vjersku sintezu primjenjuju svi europski narodi, koji su prihvatili kršćansku kulturu i kršćanski svjetonazor kroz ulogu Iliro- Hrvata Svetog Jeronima.

U suverenoj državi Hrvatskoj treba izbaciti povijesne krivotvorine

Danas imamo svoju državu Hrvatsku i temeljna dužnost sveopće hrvatske povijesti, uključujući i povijest kršćanstva jest, da ispravimo sve krivotvorne i neprirodne konstrukcije, koje su nam iz bilo kojih razloga  pripisali tuđinci, a mi nekritički, “milom ili silom” prihvatili.

Pripomene za papu Franju

Nijedan papa do sada nije toliko ponizio i uvrijedio hrvatski rimokatolički narod kao što je to učinio (nadajmo se nesvjestno i iz neznanja!)  papa Franjo, koji je podredio hrvatski katolički narod i svetačko priznanje kardinala i nadbiskupa †Alojzija Stepinca rebelističkoj i državno političkoj, nacionalnoj Srbskoj pravoslavnoj crkvi – SPC-u i njenim patrijarsima.

Pojašnjenje u najkraćem obliku

 1. Rimokatolička Srbija nije rebelirala iz jedine i jedinstvene Kristove crkve za Mihaila Cerularia (1054), nego dva stoljeća kasnije, što je učinio raskolnik Rastko Nemanjić, samozvani Sveti Sava, kojega Srbi slave više nego Isusa Krista.

SPC nije ekumenska, nego separatistička i državno politička, čak imperijalistička vjerska tvorevina:

 1. a) Jedina ortodoksna crkva, koja nije sudjelovala na Baselskom koncilu ekumenske orjentacije (1431-1439) jest Srbska pravoslavna crkva.
 2. b) Srbski – pećki SPC-patrijarh Makarije 1557. postavlja granice Srbskog pravoslavnog carstva Jadranom na zapad do Trsta, zatim preko Budima,Temišvara i Vidina na Solun…
 3. c) SPC od Turaka priznata vjersko-politička tvorevina vrši u Bosni nasilno prevođenje rimokatoličkih Hrvata u sljedbenike Srpske pravoslavne crkve i u Srbe. Analogno prevođenje katolika i denacionalizaciju Hrvata-katolika u Srbe vrši se vjenčanjem po obredu SPC-a.
 4. d) Državno-političko ponašanje SPC-a je: “Što je pravoslavno – to je srbsko!” i “Srbija je do zadnjeg srbskog groba”!!! To znači da je Srbija “svuda i svagde”, gdje dođu i umru Srbi.
 5. e) SPC je neekumanska vjersko-politička tvorevina, koja čak ne prihvaća zajednički kalendar. Odbija točniji Gregorijanski kalendar, a služi se manje točnim Julijanskim kalendarom. Isus nije rođen istoga dana za katolike i za pripadnike SPC-a
 6. f) SPC sudjeluje svojom aktivnošću i nazočnošću u srbskim genocidnim i okupacijskim ratovima, napose protiv rimokatoličkih Hrvata i muslimanskih Bošnjaka.
 7. g) SPC je u Drugom svjetskom ratu blagoslivljala četničko-fašističkog vođu Dražu Mihailovića, koji je Planom sprovodio totalni genocid na Hrvatima i Bošnjacima.
 8. h) SPC je blagoslivljala oružje i srbski genocid na Hrvatima i Bošnjacima u ratu 1991-1995, u kojima je vrhunac srbskog genocida i sakralnog kulturocida u Vukovaru i u Srebrenici.
 9. i) SPC preko svoga patrijarha u Zagrebu vlada Hrvatskom, Slovenijom i “vascelom” Italijom.

To je oblik imperijalizma, u kojeg bi se jedva upustila bilo koja država.

Takovoj Srbskoj pravoslavnoj crkvi i njenim patrijarsima je papa Franjo podredio Hrvatski rimokatolički narod i pitanje svetaštva nadbiskupa i kardinala †Alojzija Stepinca, koji je kao pacifist bio brotiv svih ratova i pomagao je sve ugrožene bez obzira na njihovu vjeru, nacionalnost i rasu.

Hrvatski rimokatolički narod očekuje, da će papa Franjo promijeniti svoj stav i ukinuti svako tutorstvo SPC i patrijaha SPC-a nad rimokatoličkim hrvatskim narodom i da će ustoličiti SVETIM ALOJZIJA STEPINCA.

U to ime kao kršćanski i rimokatolički Hrvat pozdravljam papu Franju našim najvoljenijim pozdravom: HVALJEN ISUS I MARIJA!

Priredio mr.sc. Dragan Hazler – u ulozi predsjednika Hazud-a i osobno

Basel, 3. srpnja 2015.

Na blagdan apostola Tome i rođendan hrvatskog mučenika Jure

Post scriptum: Ovo se šalje hrvatskim rimokatoličkim vjernicima, svećanicima, biskupima i nadbiskuppu – kardinalu Josipu Bozaniću sa zamolbom da pismo proslijedi papi Franji.

Unaprijed hvala!

Dragan Hazler

Sympozij o vitezu Juri Francetiću

.

objavio:

Krivična prijava glede gosp. Nikice Valentića za sustavnu i udruženu pljačku RH

.
Karl Kutniak
Heinrichspl.  10        D-38350Helmstedt
karlkutniak@gmail.com

Glavni državni odvjetnik RH
Gospodin DINKO CVITAN
HR-10.000 Zagreb
Dostavljeno mailom: Dinko.Cvitan@dorh.hr

Dana, 02.srpnja 2015.

Krivična prijava glede gosp. Nikice Valentića za sustavnu i udruženu pljačku RH i hrvatskog naroda u vrijeme njegovog mandata hrvatskog premijera

Uvaženi gospodine glavni državni odvjetniče Cvitan,

u našoj domovini Hrvatskoj krše se od prvog siječnja 2000. godine sustavno gotovo sva ljudska prava zagarantirana UN i EU poveljama i to od strane takozvanih visokih predstavnika političkih i kojekakvih kulturnih i nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava pa čak i pod pokroviteljstvom samozvanih inostranih demokratskih organizacija kao primjerice njemačkog SPD-a i njegove suborganizacije FES, koji su očigledni i svakidašnji svjedoci zločina i malverzacija vlade Zorana Milanovića prozvanoga od naroda NUlanović, zločina glede “nepoćudne” hrvatske populacije u najboljim godinama nad kojom se vrši smrtni grijeh i teror i zločin u Vrapču pod vodstvom jednog Vlade Jukića, Anice Biško, Alexandra Haida pa i drugih, a sve kakti po “budnim” okom kontrolnog organa jedne Vide Demarin, gdje se  isto odigrava uobičajeno sve u dosluhu i pod pokroviteljstvom visokih političkih dužnosnika RH, represivnih policijskih i sudskih organa i DORH-a, što je više nego zastrašujuće i porazno za svaku kakti demokratsku članicu EU-a pa tako i za Republiku Hrvatsku!

Politički unakaženo svepartijsko ukrižano ustrojstvo u Hrvatskom saboru doseglo je svoju kulminaciju perveznosti kada se prije nekoliko nedjelja u istom pod pokroviteljstvom predsjednika sabora Josipa Leke raspravljalo o povrijeđenim pravima jedne poznate zagrebačke kurtizane i manekenke glede i kakti njenog navodnog silovanja, a ne o povrijeđenim pravima i povrijeđenom ljudskom dostojanstvu jednoga Ivana Pranklina i ostalim sužnjima Jukićeve zločinačke organizacije po svim do sada izglasanim poveljama UN-a i EU-a.

O zločinačkoj udruženoj organizaciji udbaša svih boja u Saboru, to Leku najmanje interesira i tu on ništo ne govori, ajmo ovo zakucati i vratiti hrvatskom narodu ukradeno, a lopove staviti iza brave, a koju mantru on voli ponavljati u drugom kontekstu za naivne i slijepe, već o povrijeđenim pravima kurtizane, čije je usluge vjerojatno i sam koristio!

Sve ovo u prijašnjim redovima opisano je posljedica zla koje udruženim udbaškim elementima svih boja, a kojima pripada i Nikica Valentić kao bivši visoko pozicionirani djelatnik INA-e  u svojstvu CEO-a od 1990. do 1995. ali i kasnije u ulozi premijera RH, istovremeno vlasnik tvrtke u Švicarskoj u Zugu pod imenom Alpe Commerce, Bauernstr. 36, CH-6304 ZUG kada je na moje veliko čuđenje toliko često odlazio ugovarati velike poslove i letio o državnom trošku vladinim zrakoplovom kakti u interesu naroda RH, a de facto ugovarati derivatne poslove u Iranu i Indoneziji za svoju vlastitu tvrtku, isti ili sličan zločin čine danas drugi, a svi oni zajedno posluju tako već već više od dvadeset godina!

Pouzdano i odgovorno ovdje tvrdim kako posjedujem točne i nepobitne informacije gdje je sa svojih deset “manekena” istom ostvarivao bruto promet od 150 do 200 milijuna USD.

Tvrtka koja je vršila reviziju njegovog poslovanja i danas postoji, a osim toga bavi se i izdavačkom djelatnošću. O istom sam u mojem, ne tako davnom objavljenom kružnom pismu detaljno sve opisao, a isto stoji na nekoliko medijskih portala, pa tako i na HAZUD-ovom i ovom udruženom zločinu počinjenom glede hrvatskog naroda pjevaju prekrasni crni kosovi i vrapci po zagrebačkim i drugim krovovima, gospodine glavni državni odvjetniče, Cvitane!

Budući da i Vi najvjerojatnije otvarate ranim jutrom Vaš prozor, istu melodiju ste vrlo često već i ćuli, unatoč svih saznanja niste ništo do sada poduzeli kako bi se kriminalci tipa Nikica Valentić  i slični, dosljedno priveli ogledalu pravde, zašto?!

Ovaj slučaj jasno ukazuje na veliku potrebu skorog sprovođenja generalne  LUSTRACIJE  hrvatskog društva u duhu conditio sine qua non!

Dozvoljavam si priopćiti Vam, gospodine glavni državni odvjetniče, Cvitan, kako ću o ovom zahtjevu obavijestiti predsjednicu RH, gospođu Kolindu Grabar Kitarović kao i mnoge članove Hrvatskog sabora pa i sve meritorne predstavnike političkih organizacija Europe i svijeta, jer očito je samo tako moguće uspješno privesti ovaj ciljani marifetluk svih mrzitelja i sustavnih zločinačkih uništivača naroda i RH, konačnom i  potrebnom kraju, a kojima je očito jedino njihova udbaška zakletva sveta, dok većinu naroda ostavljaju da kopa po kontejnerima!

Sine ira et studio,

carlo

Kako privesti Republiku Hrvatsku i hrvatski narod u stanje grčke tragikomedije

.

Karl Kutniak
Heinrichspl.  10              D-38350 Helmstedt
karlkutniak@gmail.com

Predsjednica RH
Gospođa  KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ
HR-10.000 Zagreb

Dostavljeno mailom: informiranje@predsjednica.hr

Dana, 02.srpnja 2015.

Vaš jučerašnji igrokaz: Kako privesti Republiku Hrvatsku i hrvatski narod u stanje grčke tragikomedije ili fosilni gosp. Nikica Valentić  i ostatak savjetodavne ekipe će predsjednicu savjetovati kako nastaviti daljnju sustavnu udruženu pljačku RH i hrvatskog naroda kao što je to činio u vrijeme svoga mandata hrvatskog premijera

Uvažena gospođo predsjednice RH, Kolinda Grabar Kitarović!

U našoj domovini Hrvatskoj kršila su i prije prava, ali od prvog siječnja 2000. godine krše se ista sustavno i orkestralno gotovo sva ljudska prava zagarantirana UN i EU poveljama i to od strane takozvanih visokih predstavnika političkih i kojekakvih kulturnih i nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava pa čak i pod pokroviteljstvom samozvanih inostranih demokratskih organizacija kao primjerice njemačkog SPD-a i njegove suborganizacije FES, koji su očigledni i svakidašnji svjedoci zločina i malverzacija vlade Zorana Milanovića prozvanoga od naroda NUlanović, zločina glede “nepoćudne” hrvatske populacije u najboljim godinama nad kojom se vrši smrtni grijeh i teror i zločin u Vrapču pod vodstvom jednog Vlade Jukića, Anice Biško, Alexandra Haida pa i drugih, a sve kakti po “budnim” okom kontrolnog organa jedne Vide Demarin, gdje se  isto odigrava uobičajeno sve u dosluhu i pod pokroviteljstvom visokih političkih dužnosnika RH, represivnih policijskih i sudskih organa i DORH-a, što je više nego zastrašujuće i porazno za svaku kakti demokratsku članicu EU-a pa tako i za Republiku Hrvatsku, poglavito kad se iz niskih političko-ideoloških pobuda razbijaju i uništavaju mlade obitelji. Tragični smrtni slučaj obitelji Mirjane Pukanić i najnovije Ane-Marije Brajm govore jasnim jezikom zločina, koji je onomad bio svojstven samo nacistima i staljinističko-titoističkim zločincima, a danas lažnim političkim elitama članice, navodno demokratskoga EU-a, Hrvatske!

Politički unakaženo svepartijsko ukrižano ustrojstvo u Hrvatskom saboru doseglo je svoju kulminaciju perveznosti kada se prije nekoliko nedjelja u istom pod pokroviteljstvom predsjednika sabora Josipa Leke raspravljalo o povrijeđenim pravima jedne poznate zagrebačke kurtizane i manekenke glede i kakti njenog navodnog silovanja, a ne o povrijeđenim pravima i povrijeđenom ljudskom dostojanstvu jednoga Ivana Pranklina i ostalim sužnjima Jukićeve zločinačke organizacije po svim do sada izglasanim poveljama UN-a i EU-a.

O zločinačkoj udruženoj organizaciji udbaša i njihovih uhljeba svih boja u Saboru, to Leku najmanje interesira i tu on ništo ne govori i ne ponavlja onu njegovu ustaljenu floskulu, ajmo ovo zakucati i vratiti hrvatskom narodu ukradeno, a lopove staviti iza brave, a koju mantru on voli ponavljati u drugom kontekstu za naivne i slijepe, već o povrijeđenim pravima kurtizane i opće poznate zagrebačke jebuše, čije je usluge vjerojatno i sam koristio pa peglao saborsku karticu!

Sve ovo u prijašnjim redovima opisano je posljedica zla koje udruženim udbaškim elementima svih boja, a kojima pripada i Vaš novoimenovani savjetnik Nikica Valentić kao bivši visoko pozicionirani djelatnik INA-e  u svojstvu CEO-a od 1990. do 1995. ali i kasnije u ulozi premijera RH, istovremeno vlasnik tvrtke u Švicarskoj u Zugu pod imenom Alpe Commerce, Bauernstr. 36, CH-6304 ZUG, kada je na moje veliko čuđenje toliko često odlazio ugovarati velike poslove i letio o državnom trošku vladinim zrakoplovom kakti u interesu naroda RH, a de facto ugovarati derivatne poslove u Iranu i Indoneziji za svoju vlastitu tvrtku, isti ili sličan zločin čine danas drugi, a najbolje nam to ovih dana demonstrira slučaj Hrvatskog imunološkog zavoda u Zagrebu, svi oni zajedno posluju tako već već više od dvadeset godina i uništavaju svojom beskrajnom pohlepom i neznanjem tisuće i tisuće radnih mjesta u Zagrebu i diljem Hrvatske!

Ali oprostite, ma blago rečeno, on je najobičniji fosilni udbaški propalitet i član udružene zločinačke organizacije, čiji je jedini cilj totalno uništenje hrvatskog naroda i tako jedinstveno lijepe hrvatske domovine, na kojoj gotovo svi stranci Hrvatima ne bezrazložno zavide kada posjete Hrvatsku i ne mogu se načuditi da postoji takova kriza i problematika, sve sam osobno vidio i doživio u nekoliko navrata posljednjih godina!

Pa za koga Vi  gospođo Grabar Kitarović radite, kada takove fosilne propalitete i zločince imenujete za Vaše savjetnike?

Tko su Vaši tajni gazde, recite, pa ćemo se stručno i adekvatno postaviti glede njih, znali smo to 1991. i znati ćemo to i danas još bolje?!

Da se dobro razumijemo, nije problem u njegovim godinama kada govorim fosilni, već o njegovom zločinačkom umu bez pozitivnih vizija i beskrajnom neznanju!

Dr. Dragan Hazler je daleko stariji nego taj Vaš “veliki ekspert” Nikica Valentić, zašto niste njega imenovali za savjetnika? Kolega Hazler zacijelo ima viziju i znanje kako dovesti narod i Republiku Hrvatsku na staze uspjeha, koji svoj cijeli život radi bez plaće na boljitku i stvaranju pozitivnog rejtinga RH i dobrobit hrvatskog naroda, za razliku od takovih i njemu sličnih političkih uhljeba i protuha, koje onda uza sve dobivaju od kojekakvih Burduša, YUsipovića i odlikovanja za njihove počinjene zločine glede hrvatskog naroda, kao onomad onaj Vladimir Drobnjak ili Ivo Sarader!

Sve samo neki uhljebi i neznalice kao i jučer onaj Darko Lorencin, koji izigrava nekakvog srednjevijekovnog trubadura, pa on, IDS-ov trubadur očekuje malo jači doprinos od turizma od onih 7,5 milijardi eura prošle godine, da nije tužno bilo bi smiješno, tako je oboje! Bolje da se pokrije sa debelom dekom po glavi i šuti, pa da si uz led lampicu pogleda broj turista i dobit jednog Beča i Budimpešte njihovom turističkom ponudom, a ne da pred naivnim narodom blebeće kao najobičnija selska babetina na pijaci, neka si pročita malo najnoviji ADAC časopis i vidi kako Turci mudro i sustavno mame turiste u suradnji sa ADAC-om, gdje on i njegov Zoran NUlanović sa njihovim uhljebima skoro četiri godine ništo nisu napravili za brži razvoj tog hrvatskog turizma, koji je de facto još u povojima, osim što su doveli svoje uhljebe na čelne pozicije a hrvatski narod na koljena i na kopanje po kontejnerima!

Dok bi Hrvatska de facto mogla živjeti samo od turizma i proizvodnje ekološke hrane da postoji um i vizija u glavama vladajuće političke elite uz sve ostale popratne proizvodnje i industrije koje već postoje, što sam ja sa nekoliko kolega još prije dvadeset godina stručno analizirao i u još uvijek neobjavljenoj knjizi: Hrvatska u 21. stoljeću ili kako je moguće postići boljitak bez prijevara – pismeno podastro.

Pouzdano i odgovorno ovdje tvrdim, kako posjedujem točne i nepobitne informacije gdje je sa svojih deset “manekena” istom tvrtkom taj Vaš fosilni savjetnik i uman i karakteran propalitet, koji prije još nekoliko mjeseci sam izjavio i najavio svoj bankrot svake vrste, tada ostvarivao bruto promet od 150 do 200 milijuna USD.

Tvrtka koja je vršila reviziju njegovog poslovanja i danas postoji, a osim toga bavi se i izdavačkom djelatnošću. O istom sam u mojem, ne tako davnom objavljenom kružnom pismu detaljno sve opisao, a isto stoji na nekoliko medijskih portala, pa tako i na HAZUD-ovom i ovom udruženom zločinu počinjenom glede hrvatskog naroda pjevaju prekrasni crni kosovi i vrapci po zagrebačkim i drugim krovovima, gospođo predsjednice Kolinda Grabar Kitarović i takav ljudski otpad ste Vi jučer predstavila hrvatskom puku kao savjetnika, koji sa ostalima spodobama sličnim njemu treba Hrvatsku spasiti od grčke tragikomedije?

O tempora o mores!

Budući da i Vi najvjerojatnije otvarate ranim jutrom Vaš prozor, istu melodiju ste vrlo često već i ćuli, unatoč svih saznanja niste ništo do sada poduzela kao ni onaj Dinko Cvitan kako bi se kriminalci tipa Nikica Valentić ili jedan Vlado Jukić i slični njima, dosljedno priveli ogledalu pravde, ali zato u toliko više jure Otojićevi policajci kumice po placu, zašto?!

Ovaj slučaj jasno ukazuje na veliku potrebu skorog sprovođenja generalne  LUSTRACIJE  hrvatskog društva u duhu conditio sine qua non!

Dozvoljavam si priopćiti Vam, gospođo predsjednice da me niste razočarali, već ste samo potvrdili svojim jučerašnjim odabirom da sam Vas točno procijenio, zato i jesam bio u početku kampanje glede Vas, a Vaš jučerašnji igrokaz je samo potvrdio koliko sam bio tada u pravu, kasnije sam slijedio političko – državničku logiku, uvijek od dva zla birati manje, no danas više nisam siguran da to nije isto!?

Cijenjena gospođo predsjednice, Kolinda Grabar Kitarović, morate me shvatiti kako ću o ovom Vašem odabiru obavijestiti predsjednicu njemačke vlade, dr. Angelu Merkel, gospođu Doris Pack, gospođu Eriku Steinbach, gospodina Elmara Broka kao mnoge članove Hrvatskog sabora pa i sve meritorne predstavnike političkih organizacija Europe i svijeta, jer očito je samo tako moguće uspješno privesti ovaj ciljani marifetluk svih mrzitelja i sustavnih zločinačkih uništivača naroda i RH, konačnom i  potrebnom kraju, a kojima je očito jedino njihova udbaška zakletva sveta dok im napaćeni narod kopa po kontejnerima, a mladi napuštaju masovno Domaju, što je ovih dana potvrdila i njemačka ministrica socijalne skrbi kako je oko sto tisuća hrvatskih građana došlo u Njemačku zadnjih 20 mjeseci!

Sine ira et studio,

carlo

Uz rođendan najvećeg hrvatskog ratnika 20. stoljeća Jure Francetića

.

Jure_Francetic

Hrvatska povjesnica da bi bila zaista hrvatskom mora se osloboditi lažnih prišivanja tuđih ideologija Hrvatskome narodu i Hrvatskim oružanim snagama (HOS) u Drugome svjetskom ratu.
Istina je da Nezavisna Država Hrvatska pripada tijekom rata Osovinskom nacifašističkome bloku, kojeg si nije birala, nego je ratnim okolnostima u njega ušla, slično kao većina europskih država.
Postoji i druga istina, da je Nezavisna Država Hrvatska jedina država u Osovinskome bloku, u kojoj nije službeno ni amaterski postojala ni Fašistička stranka niti Nacionalsocijalistička stranka.

Ako nisu te tuđinske ideologijske stranke postojale u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata onda ne postoje niti danas.
To pobuđuje svakog normalnog Hrvata i Hrvaticu na pitanje, zašto je bilo moguće da na Pantovčak zasjednu komunistički-antifašistički likovi poput Ive Josipovića ili primjerice jedan udbaš Stjepan Mesić, najveći zločinac protiv Hrvatske u svojoj ulozi predsjednika Predsjedništva SFRJ i vrhovnog komamdanta JNA, koja je upravo pod njegovim vrhovnim zapovjedništvom izvršila najveće zločine u Hrvatskoj, počev od Vukovara do Dubrovnika.

Koliko se može iz najpristupačnije povijesne literature odkriti ne postoje komunistički i antifašistički komiteti poput Mesićevog niti u državama Osovinskog bloka, u kojima su postojale fašističke i nacionalsocijalističke stranke. Nema takovih komiteta poput Mesićevog čak niti u kolijevkama bivših zločinačkih ideologija, u Italiji i Njemačkoj.

Ovaj uvod je napisan jer imamo u Hrvatskoj praznoglave političare i povjesničare poput Ive Goldsteina, Tvrtka Jakovine… i takozvanih braniteljica ljudskih prava poput Slovenke Vesne Teršelič i Anđelinovićevog unuka Zorana Pusića, koji obilato prišivaju fašističke atribute svima Hrvatima, koji su bili i jesu protivnici komunizma, fašizma i nacionalsocijalizma.
Među takove Hrvate antifašiste, antinaciste i antikomuniste spada i pisateljh ovih redaka.

Jure Francetić je bio bojovnik protiv svih neprijatelja Hrvatske

Među najistaknutije bojovnike protiv srbskog četničkog fašizma, protiv talijanskog fašizma, ali i protiv boljševičkog komunizma spada jedan od najvećih hrvatskih ratnika svih vremena krilnik Jure Francetić. On se nije borio samo protiv ideologija, nego protiv nositelja tih ideologija, koji su pod njima ubijali i progonili Hrvatski narod.
On bi trebao imati spomenik barem u Zagrebu, u Sarajevu, u Srebrenici, u Slunju i u rodnoj Vivozi kod Otočca jer je branio sve hrvatsko, a nije otimao ništa tuđe…

Nažalost, mrziteljica svega hrvatskoga Slovenka Vesna Teršelič i odmetnuti premier Ivo Sanader srušili su skromno spomenobilježje vitezu Juri Francetiću u Slunju.

Jure Francetić je bio samo branitelj Hrvatske od Srba (svih okupatorskih ideologija) i od svih Talijana (okupatora, među kojima je osim fašista bilo i drugih opredjeljenja, na pr. berselieri) i bojovnik protiv boljševičko-komunističkih partizana svih narodnosti jer su rušili ratnu državu Hrvatsku, iz koje se je tak nakon rata trebala stvoriti demokratska, slobodna i pravedna država Hrvatska za Hrvate i sve druge lojalne narode, koji u njoj žive.

Da je plod komunističke borbe protiv NDH bio dobar, ne bismo imali potrebu za Hrvatski Domovinski obranbeni rat protiv potomaka onih istih Srba, koji su rušili Hrvatsku i ubijali Hrvatski narod i Hrvatsku vojsku u Drugome svjetskom ratu i poraću.

Jure Francetić je bio samo hrvatski vojnik promaknut u visokog častnika, protkan poštenjem, pravednošću i zaštitom civinog pučanstva svih nacionalnosti. On je čak posvojio jedno srbsko dijete, nađeno na bojišnici. Poznato je da nije dozvoljavao pljačku civilne imovine. Jednog svoga vojnika je najstrože kaznio jer je uzeo jabuku s tuđeg stabla rekavši: “Oni su naši neprijatelji, ali jabuke pripadaju njima”.

Mi Hrvati smo imali velikih ratnika u čitavoj povijesti. Prvi poznati je hrvatski ban i prvi kralj Tomislav pa preskokom kroz povijest najviše ih je iz rodova Frankopana i Zrinskih, pa Petar Berislavić, Toma Bakač, Marko Mesić, Luka Ibrišimović, otac Franjo i sin Josip Jelačići, Eugen Kvaternik, barun Filipović i Rukavina, Svetozar Borojević, Matija Čanić, Jure Francetić, Slavo Vitez Štancer, Ante Gotovina…
Stavimo li ih pod lupu protuhrvatske povijesti, brojni među spomenutima bili su strogo pa i najstrože kažnjavani.
Razlog jest u tome, što nismo imali samostalnu državu Hrvatsku pa su nas gospodari kažnjavali i za dobra djela.
To je zlo pogodilo ponajbolje: Petra Zrinskoga, Krstu Frankopana, Josipa Jelačića, Svetozara Borojevića, Juru Francetića, Slavka viteza Štancera i na svoj način Antu Gotovinu…

Iz obiteljskih izvora znadem da je Jure Francetić rođen noću, prije polnoći 2. srpnja 1912. Rođenje djetešca je prijavljeno 3. srpnja i tako se vodi u svima dokumentima vezanim uz njega. Da bi poštivao poštivao prirodnu točnost, a ne administrativnu, stavio sam na spomenobilježje u Slunju:

SLAVA OVDJE UMRLOME
legendarnom borcu protiv četnika
HRVATSKOM VITEZU
JURI FRANCETIĆU
Otočac, 2.VII 1912 – Slunj 28.XII 1942.
i svim palim hrvatskim vojnicima na ovom prostoru
Podigla Urv. Hrvatski domobran, Ogranak Slunj
2000. godine

Slijedi prilog iz interneta

Biografija Jure Francetića
Krilnik Jure Vitez Francetić rođen je u ličkom Otočcu 3. srpnja 1912. Majka mu je iz poznate hrvatske obitelji Žubrinić. Svršio je gimnaziju u Karlovcu i upisao Pravni fakultet na Zagrebačkom sveucilištu. Velikosrpsko-jugoslavenske vlasti ubrzo ga zatvaraju zbog hrvatstva, nakon čega je bio prisiljen otići u emigraciju.

Polaže ustašku prisegu u logoru Borgotaro (Italija), dana 24. travnja 1933. U emigraciji prolazi kroz vojne tečajeve, te nakon izobrazbe i sam postaje izobraziteljem u logoru Janka Puszta u Mađarskoj. Kada je 1937 Stojadinovićeva vlada proglasila amnestiju, i Jure Francetić vraća se u domovinu. Nedugo potom ponovno je uhićen, pa pušten, i od tada stalno pozivan u vojsku, kako bi velikosrpska vlast nad njime imala neprekidni nadzor.
Uoči rata odlazi u Austriju, odakle se vraća nakon proglašenja i uzpostave Nezavisne Države Hrvatske.

U činu ustaškog nadporučnika raspoređen je na dužnost ustaškog povjerenika za Sarajevo. Nakon pogibije satnika Bećira Lokmića kod Maglaja, preuzima zapovjedničtvo dragovoljaca sarajevskog ustaškog logora, gdje formira I. Ustašku pukovniju legendarnu Crnu Legiju, koja je tako prozvana prema svojim crnim odorama, budući da za njihovu izradbu nije bilo raspolaganju sukna u drugoj boji.

Odredbom Poglavnika NDH od 20. lipnja 1941, Jure Francetić promaknut je u čin ustaškog satnika (Vjestnik ustaške vojnice br. 1 od 1. III 1941, str. 24). Poglavnikovom odredbom o imenovanju od 15. XI 1941, Jure Francetić promaknut je u čin ustaškog bojnika (Vjestnik ustaške vojnice br. 1 od 1. III 1942, str. 44). A odredbom Poglavnika Pavelića o promaknuću od 6. III 1941, Jure Francetić postaje ustaški podpukovnik u Poglavnikovoj tjelesnoj bojni (Vjestnik ustaške bojnice br. 2 od 15. V 1942, str. 69).

Odredbom Poglavnika NDH (Vjestnik ustaške vojnice br. 4 od 5. VII 1942, str. 127), Jure Francetić odlikovan je Vojnickim redom željeznog trolista III. stupnja s grančicama hrastovog lista (br. 8-Ž.T.–1942, od 24. IV 1942), zato što je kao zapovjednik Sarajevske ustaške pukovnije Crna Legija, u danima stvaranja Nezavisne Države Hrvatske, osobnim zalaganjem vrlo uspješno organizirao ustaške postrojbe i time vidno pridonio razbijanju pobunjeničkih bandi u području Romanije planine, te u travnju 1941. svojim odličnim vodstvom i hrabrostću oslobodio krajeve iztočne Bosne.

Naime, sada već dopukovnik, Jure Francetić sa svojom Crnom Legijom vodi teške borbe protiv četnika i partizana na Romaniji i u čitavoj iztočnoj Bosni, koju oslobađa, a hrvatskog vojnika postavlja na granicu uz Drinu.

Odredbom Poglavnika br. UP. 954-1942 od 24. VI 1942, Jure Francetić promaknut je u čin ustaškog pukovnika Poglavnikove tjelesne bojne. (Vjestnik ustaške vojnice br. 4 od 5. VII 1942, str. 135). A temeljem Zakonske odredbe o Ustaškoj vojnici od 17. VII 1942 br. CXCVI-1628-Z-1942 (Vjestnik ustaške vojnice br. 8 od 1. IX 1942, str. 220), Poglavnik je Juru Francetića imenovao zapovjednikom stajaćih djelatnih sdrugova Ustaške vojnice.

Dne 23. prosinca 1942, prigodom zrakoplovnog leta iz Zagreba u Gospić, Francetić se morao prisilno spustiti kod Slunja. Uoči polietanja dvokrilnog zrakoplova tipa “Potez”, za let ga je pripremao bivši podoficir jugoslavenske vojske Stjepan Sertić, a pomagao mu je pričuvni vodnik Rudolf Svetetić, obojica komunističke orientacije. Prigodom navodnog “servisiranja” zrakoplova, nasuli su u spremnik goriva šećera, što je prouzročilo kvar zrakoplova i njegovo prinudno slijetanje u selu Močili kod Slunja.

Na razmaku Zagreb – Petrova Gora – Gospić, zrakoplovom je upravljao zrakoplovni zastavnik Abičić.

Nakon slietanja, pukovnik Francetić uputio se prema najbližim kućama, kako bi doznao gdje se nalazi najbliža oružnička postaja, ili položaj neke ustaško-domobranske postrojbe. Umjesto obaviesti, opkoljavaju ga četnici-partizani, a Petar Trbojević, sin Đure, iz Jelova Klanca, iz starog nagorjelog karabina pogađa spremnik naboja na strojnici pukovnika Francetića, te ga onesposobljava za borbu.

Pukovnika Francetića prvi je sustigao Mile Trbojević – Mileta, i sjekirom mu razmrskao glavu. Teško ranjena, zarobili su ga odmetnici i prevezli u Slunj, gdje se nalazila partizanska komanda i bolnica. Ne dolazeći sviesti, Jure Francetić preminuo je 27. prosinca 1942, a nakon smrti otpremljen je u zasada nepoznatom pravcu. Do danas nisam otkrio mjesto njegova posmrtnog počivališta.
Dovle iz interneta, pod naslovom Biografija Jure Francetića.

Dopune i ispravici – vidi originalni tekst
Zastavnik se ne zove Anić, kako stoji i u originalnom tekstu, nego Abičič, poznato podpisniku iz Slunja još od 1942.
Prema sigurnim podatcima od učenika iz sela Močile i od sprovoditelja zločina Mješine Kukića, mrtvo tijelo Jure Francetića i živi izranjavani Mijo Abičić su bačeni u bezdanu nedaleko bunara u selu Močile. Dakle u istome srbskom četničkopartizanskom selu Močile, gdje se je uslijed kvara srušio zrakoplov.
Dodajem, da su četničko-partizanski zločinci poubijali i bacili u tu istu bezdanu oko 800 Hrvata, uglavnom iz Rakovice i Drežnika, što je dokumentarno obradila i dokazala Komisija za utvrđivanje žrtava Drugog svjetskog rata i poraća.

Mr. sci. Dragan Hazler,
član ukinute Komisije za utvrđivanje žrtava Drugog svjetskog rata i poraća za Županiju karlovačku.
Basel, 2/3. srpnja 2011.
Na obljetnički dan rođendana, noću 2/3. srpnja, 1912. U to noćno vrijeme završavam ovaj članak.

Dok sam ovaj članak završavao poslao mi je hrvatski pjesnik Ilija Šikić pjesmu posvećenu vitezu Juri Francetiću, koju prilažem ovome članku:

Jure Francetić

Ustani narode Hrvata!
Jure te Francetić zove.
Budi sjaj veleobrata
Hrvatske države nove!

Smijemo li zabaciti
U zaborav njeg’vu žrtvu?
Zar sam mora stražu mrtvu
On vječno za nas držati?

S iztoka i sa zapada
nemilosrdno napada
vojska pohlepnih uljeza
na grudobran tog viteza.

Jedinog onog junaka
Čija još stisnuta šaka
čvrsto drži slavan stieg
koji zlog tjera u bieg.

Ne izdaj šutnjom narode
Onog koji život dade
za svu neovisnost našu;
Tog nam slavnog ustašu.

Ustani narode Hrvata!
Jure te Francetić zove.
Budi sjaj veleobrata
Hrvatske države nove!

 

U slavu nadnevka rođenja krilnika Jure Francetića

Mile Prpa: Svečanost proslave dvogodišnjice ulaska Hrvatske u EU

.

Svečanost proslave dvogodišnjice ulaska Hrvatske u EU

Dana 01. srpnja 2015.g. prošlo je točno dvije godine od datuma ulaska Hrvatske u EU, a to se dogodilo 01. srpnja 2013.g. Velike svečanosti, o dvogodišnjici članstva u EU,  održane su posvuda u Lijepoj našoj, ali i u hrvatskoj dijaspori diljem svijeta. Najsvečanije je bilo, a gdje drugdje doli u hrvatskoj metropoli, u gradu Zagrebu. Zakazana je svečana sjednica Sabora RH, na kojoj su nazočili svi saborski zastupnici, diplomatski zbor, ali i uglednici iz kulturnog, umjetničkog, vjerskog, sportskog, manjinskog  i svakog drugog života. Tom prilikom otpjevana je i Oda radosti. Po svim većim gradovima, uključujući i metropolu, organizirani su skupovi, bez obzira na stranačku pripadnost, svirala je i marširala limena glazba. Svuda se osjćala radost naroda i veliko veselje. Najzaslužnijima gospođi Jadranki Kosor i gospodinu Ivi Josipoviću na svečanoj sjednici Sabora RH uručeni su ordeni Zrinskih i Frankopana za velike zasluge za narod.

I tad začuh kraj sebe glas – Ajde, molim te, prestani spavati i prihvati se nekog posla.  U bunilu koje nazivam javosnovlje jedva razabrah da to nije stvarnost, već neki lijepi san, (kojeg ćemo teško ikada dosanjati)!

A što nam se dogodi u pune dvije godine članstva Hrvatske u EU? Dogodio nam se rikverc! Vožnja unatrag! Od svega što smo u EU naučili kao nacija jest – vožnja unatrag.

Kad se pripremao referendum za ulazak Hrvatske u EU, brojni intelektualci su tražili i uporno predlagali da se otvori po tom pitanju slobodna javna rasprava u kojoj će se jednako moći iznijeti argumenti za ulazak i argumenti protiv ulaska Hrvatske u EU. Zapravo tražilo se predviđanje, predviđanje što nam se može dogoditi ulaskom a što neulaskom u EU. Ali javna rasprava nije dopuštena, sve su u svojim rukama imali tadanja Premijerka i tadanji Predsjednik RH. Nije dopušten ni legalni referendum tj. da na referendum treba izići većina svih birača, ali pravnom mudrolijom je izmijenjen ustavni zakon po kojem je dovoljna većina onih koji iziđu na referendumsko glasanje, pa makar ih samo dvadeset izašlo – referendum je valjan. Tim činom je toliko povrijeđen i obeshrabren hrvatski narod i svi hrvatski državljani, ali porušen i pravni sustav u Hrvatskoj.

Dakle, nije se smjelo javno kritizirati ulazak u EU, osim na nekim Internet portalima gdje su brojni intelektualci upozoravali da ne srljamo napamet kao  1918. g poput gusaka u magli.

I sve ono što su predviđali euskeptici – vrlo detaljno se događa:

 • odlaze nam iz Hrvatske masovno liječnici i medicinske sestre, zdravstvo je pred totalnim kolapsom,
 • odlazi nam masovno školovana mladost i to ona najviša inteligncija i najvitalniji dio hrvatskog naroda
 • cijele obitelji napuštaju djedovsko ognjište
 • odlaze nam prosvjetni i inženjerski kadrovi
 • odlazi nam masovno radništvo i to s obiteljima
 • obustavljeni su svi razvojni programi
 • nezaposlenost cvjeta na svakom koraku i u svakom gradu
 • zatvaraju se ili u bescijenje prodaju ili ubacuju u stečaj brojne nekada visokoprofitne tvornice
 • na stotine tisuća građana je financijski blokirano
 • na tisuće ovrha istjeruju ljude iz domova i dovode ih na rub same gladi i beskućništva
 • strani bankari divljaju s visokim kamatama i vezanjem kune na visoko tiražne valute (franak, euro i sl.)
 • demografska katastrofa je nastupila apokaliptički – vodi totalnom nestanku hrvatskog naroda
 • Politika koja se vodi je postala najopasnija i najsmrtonosnija kuga koja pred sobom sve uništava
 • umjesto gradnje škola i dječjih vrtića mi gradimo skupe kampove za desetke ili stotine tisuća afrikanaca, azijata – ubrazno postajemo višerasna i više kulturalna zemlja, sa svim prijetnjama ekstremnog islamizma koji je u potpunosti stran hrvatskom narodu
 • umjesto socijalne zaštite branitelja i njihovih obitelji, mi agresorima dajemo mirovine, gradimo kuće i po Srbiji, agresore u pravima izjednačujemo s braniteljima.
 • Unutarnji velikosrpski i komunistički neprijatelj iscrtava na igralištima nacističke svastike i sl. (što mi imamo s Hitlerovom svastikom, nisu je ni Ustaše volili za vrijeme NDH), priprema se proglašenje Hrvatske fašiziranom i stvara podloga za neku možebitnu vojnu intervenciju iznutra i izvana
 • pokušava se zaustaviti smjena vlasti na legalnim i zakonskim izborima
 • administrativnim komplikacijama onemogućava se Hrvatskoj izvlačenje sredstava iz tzv. EU fondova.
 • uplate za članstvo u EU i gubitak prihoda od carine i ostala davanja penju se znatno više od milijarde eura godišnje. Slikovito kazano od tih uplata sveke godine mogli bismo izgraditi najmanje pet Peljeških mostova.
 • vlast, ulov iz EU fondova, prikazuje tako da od toga ne odbija naša davanja EU, mi smo u negativnoj bilanci prema EU duplo više dajemo nego što dobivamo. Zapravo financiramo velike i moćne europske države.
 • Hrvatska bezglavo srlja prema totalnoj propasti, zvono za uzbunu je trebalo davno povući.
 • nitko u Hrvatskoj nije voljan da skreše tzv. menadžerske otpremnine, ponajčešće za njihovu nesposobnost, a koje se vrtoglavo penju i do nekoliko milijuna. (Doista nemoralno i sramotno)!

Gospođo Jadranka i gospodine Josipoviću, je li ovo europska Hrvatska koju ste vi željeli, i o kojoj niste dali nikome prozboriti niti riječi drugačijim argumentima. Gospođo Jadranka, Vi niste imali nikada legitimet vladanja, nikada dotad niste izabrani na funkciju ni na stranačkim ni na parlamentarnim izborima. Hrvatska je na rubu totalne propasti – dobro se zna tko je zakucao zadnje čavle u hrvatski lijes i tko ju je gurnuo u Titanik koji je počeo tonuti. Mnogo bi bolje bilo da smo se izborili u EU da Hrvatska dobije  status Švicarske ili Norveške, prihvaćajući europske standarde, pa i šengenske granice, a ne budi zašto odreći se velikog dijela suvereniteta, što nam se sada vraća i obija o glavu jer moramo plaćatu vrlo skupu članarinu.

Hrvatska nije Grčka ona je mnogo gore. Grčka ima način kako se iz svega izvući, a Hrvatska nema. Grčka se može izvući ponovnim uvođenjem nacionalne valute drahme, i na nekoliko godina zabraniti upotrebu eura u Grčkoj, što bi značilo da bi narod silne milijune i milijarde eura prodao državi za drahme, a kojim eurima, država može vratiti međunarodne dugove.

Uskoro bi trebali biti i parlamentarni izbori u Hrvatskoj, ako ih suluda politika dozvoli, to jest ako prije toga ne izazove ulični kaos. Novim izborima se može tek početi riješavati problem Hrvatske i njenog gospodarstva, time da se nemilosrdno odstrane iz svakog oblika vlasti bilo ljevičari, bilo desničari, bilo centraši koji nemaju ljubavi za Hrvatsku.

Samo srca puna ljubavi za našu Hrvatsku mogu je izvesti na Božji put, na put blagostanja i njenog svekolikog prosperiteta u budućnosti. (Codex moralis croaticum).

Mile Prpa

Nekoliko postavka i pitanja Dragana Hazlera

.

Nekoliko postavka i pitanja

 

Uvodno u sljedeću “miscellanea” raspravu moram reći, da ću njome dobiti protiv sebe više protivnika, nego istomišljenika. Za one, koji ne znaju pojasnit ću da je hrvatski enciklopedist Pavao Skalić (1534-1575) pisao ne samo vrlo složene rasprave, nego i knjige s različitim i nepovezanim sadržajem, dajući im naslove “Miscellanea”, u slobodnom prijevodu “Svaštice”.

Dakle ova rasprava će doticati kritički i drugčije, možda i obraditi tematski nepovezane sadržaje, poneke čak “drzko” i neka ih primi, kako tko hoće , a ja ih objavljujem pod svojim srtukovnim , hrvatskim nacionalnim i vjerskim identitetom:

Mr. pharm. sc.  &. Ing. biochem. Dragan Hazler – umirovljenik star 86 godina…

Kršćanski katolik, Hrvat, potomak švicarski, koji u Hrvatskoj ne njeguje status nacionalne manjine, nego hrvatsku nacionalnost,  umirovljeni znanstvenik NOVARTIS-a – Basel

 

Neke nacionalne manjine u Hrvatskoj su peta kolona

Ostajem samo na srbskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj jer je vrlo aktivna i po Hrvatsku opasna peta kolona pohlepne četničko-fašističke države Srbije. Kroz srbsku nacionalnu manjinu – petu kolonu i radi nje dolaze u Hrvatsku najviši srbski državnici – politički i vjerski, pritom kleveću i vrijeđaju Hrvatski narod bez da ih o tome barem opomenu političari iz Hrvatske.

Primjerice, u Hrvatsku dolazi “dijeliti lekcije Hrvatima!” predsjednik srbske vlade u Beogradu Aleksandar Vučić, 100%-tni  četnik… i državnopolitički vjerski poglavari SPC-a – patrijarh Irinej i drugi.

 

Nikada u povijesti se nije Srbija namatala Hrvatskoj kao što čini sada!

Povijestno znamo da za vrijeme Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije i za vrijeme svih oblika komunističke Jugoslavije visoki srbski političari i vjerske poglavice SPC nisu u tolikom broju i učestalosti dolazili nametnički u Hrvatsku, kako se to događa sada u suverenoj državi Hrvatskoj. Srbski političari iz Beograda diktiraju ponašanje u Hrvatskoj, kleveću Hrvatsku povijestno i suvremeno, a političari u Hrvatskoj preuzimaju srbske klevete na Hrvatski narod, čak ih pojačavaju. Primjerice, klevetanje i osuda ratne Hrvatske i njene vojske od 1941. do 1945. To je naše hrvatsko pitanje i u njega se nema pravo miješati Srbija.

 

Niti za najistaknutijeg komunističkog velikosrbina Aleksandra Rankovića nije u Zagrebu bila otvorena srbska gimnazija niti su u Vukovaru postavljane ćrilične ploče. Niti Aleksandar Ranković nije učestalo posjećivao Zagreb niti su u Beogradu paljene hrvatske zastave. Najveći Srbin u Hrvatskoj je bio Rade Bulat, ali njegovo prosrbsko i protuhrvatsko djelovanje nije bilo niti do pete današnjem velikosrbskom četniku Miloradu Pupovcu, koji čak u Hrvatskom saboru diktira smjer hrvatske politike… O izmišljanju i ustotručavamnju ustaških ratnih zločina nije Pupovcu dorastao niti Dražo Mihailović, a još nikada taj velečetnik Pupovac nije spomenuo niti osudio srbske zločine na Hrvatima, koji su potakli ustaše na osvetu, počev od 1918. primjerice: ubijanje hrvatskih domobrana u Zagrebu, atentat na hrvatske zastupnike u Beogradu, ubijanje hrvatskih seljaka po Slavoniji i drugdje, strijeljanje gospićkih gimnazijalaca u Senju, a što tek reći na “Pupovčevo sljepilo” za ubojstvo, progon

i denacionalizaciju više od 4 (četiri) milijuna Hrvata od Drugog svjetskog rata naovamo.

 

Današnje ponašanje Beograda prema Hrvatskoj je nepodnošljivo!

Jest, morali smo se u obadvije Jugoslavije boriti za očuvanje identiteta i hrvatskog jezika, u koju kaljužu  nas je uveo biskup Josip Juraj Strossmayer sa srbskohrvatskim jezikoslovljem, kojeg je službeno u Strossmayerovoj JAZU po njegovoj politici sprovodio srbski jezikoslovac Đuro Daničić.

 

Danas u suverenoj Hrvatskoj imamo istaknutije svestrano srbovanje, nego je to bilo u obadvije velikosrbske Jugoslavije. Tek ću primjerice spomenuti: U Republici Hrvatskoj postoji srbska vlada – Srpsko narodno vijeće, srbske političke stranke, postoji jače središte političkog SPC-a u Zagrebu, nego u Beogradu. Uz beogradskoga, srbski patrijarh u Zagrebu vlada Hrvatskom, Slovenijom i “vascelom” Italijom. Srbska prosvjeta sa sjedištem u Zagrebu ima oko 250 organizacija, a pospana Matica hrvatska ima jedva dvadesetak ogranaka. Četrdesetak Ogranaka MH u dijaspori je Matica hrvatska posve zanemarila.

 

Četnik Aleksandar Vučić nadmašivo slijedi Đilasa

Četnik Aleksandar Vučić u Zagrebu javno izjavljuje da će granica između Hrvatske i Srbije ići polovicom Dunava i nijedan političar u Hrvatskoj mu se nije suprostavio. Srbija time nakon poraza u svome genocidnom i agresivnom ratu na Hrvatsku… krade Hrvatskoj dio lijevog Podunavlja oko 1000 km/2. U komunističkoj Jugoslaviji Srbija nam je Đilasovom ideologijom krađe ukrala i prisvojila hrvatski istočni Srijem, a sada nam krade lijevo Podunavlje. Političari u Hrvatskoj šute na to kao kurve i nasilno ćirilicom posrbljuju Vukovar, u kojemu postoje četnički spomenici i “srpska deca” pohađaju odvojene srpske škole. Opće poniženje za Hrvatsku, koje po narodnoj poslovici “Ne bi ni s maslom gladan pas pojeo.”

 

Kad Srbija uđe u Europsku Uniju onda će referendumom oduzeti Hrvatskoj Istočnu Slavoniju i Baranju jer se Srbskoj nacionalnoj manjini, protivno praksi u cijelome svijetu daju sva nacionalna nadprava uz 30%-tnu nazočnost, što je jedinstven slučaj i nepoznat u svijetu, u kojemu je za ovakove i slične slučajeve odlučujuće stanje iznad 50%, a ne 30%.

Dakle, po nezaštičenosti Hrvata u vlastitoj domovini, srbska manjina od 30% se nameće Hrvatskoj većini od 70%. Takav absurd je nepoznanica u civiliziranom svijetu, kakav u Hrvatskoj sprovode Srbi uz pomoć komutičkih političara u Hrvatskoj.

Ovakav kriterij ne vlada nigdje u svijetu, nego samo u Hrvatskoj, gdje srpska petokolonaška manjina, koja je vodila genocidni rat protiv matičnog naroda Hrvata u Hrvatskoj vlada nad većinskim narodom Hrvatima u njegovoj domovini.

 

Hrvatska sjedi na dvije stolice: Europska Unija i Balkanska regija!

Hrvatska je ušla u Europsku Uniju, a još prije toga je stvorila Balkansku regiju “Region” i gura se podilazeći Srbima u taj “Region” u svemu, čak i u sportu.

Ta ista Srbija, kleveće Hrvatsku interno i pred cijelim svijetom od 1918. čak i ranije kroz čitavo četničko i komunističko razdoblje do danas i nastavlja dalje, a političari u Hrvatskoj, čak i vjerski poglavari u Hrvatskoj se odnose prema Srbiji u znaku “Sluga sam pokoran”!

Evo za to samo jedan dvojni primjer. Političari u Hrvatskoj prepustili su Srbiji vjekovne hrvatske prostore, na kojima danas još žive Hrvati katolici kao nacionalna manjina, a nadbiskup im je po pravilu Slovenac, a ne Hrvat. Tko je odgovoran za to poniženje Hrvata katolika na svojoj zemlji, okupiranoj od pohlepne i genocidne četničkofašističke Srbije: političari iz Hrvatske, Kaptol ili Vatikan. Točan odgovor jest “triumvirat”: političari iz Hrvatske, Kaptol i Vatikan. Zašto nadbiskup za Hrvate u okupiranim dijelovima Hrvatske nije Hrvat, nego Slovenac i to trajno???!!!

 

Razumijemo li mi Hrvati govor četničko-fašističkog Srbina Aleksandra Vučića?

Taj srbski četničkofašist kaže: “Dok sam živ ja neću nikada priznati Alojzija Stepinca za sveca!” Ima Hrvata, čak i pismenijih, koji mu to zamjeravaju. Bjedniče četnički, tko te uopće pita za tvoje priznanje?! Tko si ti uopće i s kojim se pravom miješaš u bilo koje hrvatsko pitanje?! Odkud ti nadležnost za kriterij, tko će u Hrvatskoj biti svetac?!

Kad bi ti bjedniče fašističkočetnički priznao svetaštvo uzoritom kardinalu Dr. Alojziju Stepincu i poistovjetio bi ga sa sobom, u tom slučaju bi se ja kao kršćanski katolik i kao Hrvat odrekao svetaštva Alojziju Stepincu. Meni je drago da fašistički četnik takav ološ!

Ne želim hrvatskog svetca, kojemu svetaštvo daruju i priznaju srbski fašistički četnici – politički i srbskopravoslavni. Za svetaštvo blaženoga Alojzija Stepinca nadležan je samo hrvatski katolički narod. Mučenik i blaženik, pokojni Dr. Alojzije Stepinac je za nas Hrvate svetac bez obzira na politička i druga nagađanja Vatikana i Beograda. Nota bene! D.H.

 

Papa Franjo čini strahovite nepravde prema katoličkim Hrvatima!

 1. Patrijarsi državno-političke Srpske pravoslavne crkve trebaju dati suglasnost za svetaštvo blaženome Alojziju Stepincu. Od političko-vjerskih patrijarha odmetničke SPC papa traži mišljenje. To je papa Franjo, neoprostiva uvreda za sav rimokatolički hrvatski narod. Nota bene! D.H.

 

 1. Nije se Majka Božja nigdje prikazala: ni u Lourdu, ni u Fatimi, ni u Međugorju, niti u Americi – nigdje, nigdje i nigdje… To su fikcije, ali ako fikcije vrijede priznanja u Lourdu i u Fatimi, zašto ne bi vrijedile u Međugorju???!!!!. Kad ne bi postojala fikcija prikazanja Majke Božje u Međugorju, papa Franjo bi trebao ustoličiti hodočastnički kult Međugorja jer je Međugorje najjači štit katoličkog krščanstva po Kristu od ugroženosti raznih oblika muslimamstva i od srbskog svetosavskog odmetništva – SPC-a.

 

 1. Rastko Nemanjić, samozvani sveti Sava je u 13. stoljeću, skoro 200 godina iza Raskola za vrijeme Mihaila Cerularia (1054) odvojio rimokatoličku crkvu u Srbiji iz Kristove zajednice i osnovao državnu – autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu, u kojoj je dominantnija politika, i srbovanje svih ideologija, nego vjera u Boga. Eto s takvom državnopolitičkom SPC surađuje papa Franjo na štetu Kristu vjernih Hrvata – kršćanskih katolika. Dakle, papa Franjo budi obazriviji prema Hrvatima jer nijedan europski narod nije podnio tako veliku žrtvu za spas i čast Kristove – Svete crkve katoličke, kao što su ga ponijeli Hrvati katolici.

 

 1. Ima još dosta neispravnih stavova Vatikana prema Hrvatima, ali je ta tema preobširna i ne ću u nju ulaziti. Spomenut ću samo 1. Hrvati nemaju iz “Predziđa krščanstva” nijednog mučenika (zašto biskup Petar Berislavić, branitelj kršćanstva i naroda nije mučenik?) i 2. Svima se prašta samo Hrvatima ne! Primjerice, stramputični Talijani poput Giordana Bruna su rehabilitirani, a zašto pape ne rehabilitiraju primjerice: hrvatskog biskupa Andriju Jamometića i Marka-Antuna de Dominisa???!!!

 

U ovim “miscelanea” vraćam se na srbsko-hrvatske odnose

Opće je poznato da Srbija od samozvanog cara Dušana silnoga i kroz čitavu povijest sluganstva Turcima do našeg vremena vodi genocidne i okupacijske ratove  protiv Hrvatske na hrvatskom prostoru. Obrnuti slučaj hrvatskog osvajanja srbskog prostora od strane hrvatske vojske nije nijedan povijestno poznat.

To kompleksno i obširno područje prepuštam za drugu raspravu, a ovdje ću spomenuti samo noviju srbsku pljačku i krađu svega hrvatskoga, što se pljačkati i ukrasti može.

Ta srbska pljačka i krađa svega hrvatskoga, primjerice: hrvatskog teritorija, hrvatskih gospodarskih dobara, Hrvatskih povijestnih vrednota dokumentarne naravi, hrvatskog kulturnog i umjetničkog blaga, čak i krađa hrvatskih autora – književnika, znanstvenika, umjetnika… se nastavlja u naše vrijeme, za postojanja suverene države Hrvatske.

Po pitanju svih krađa i pljačke izrazit ću se najkraće: Suverena država Hrvatske treba sa svima načinima i metodama zatražiti povrat svega ukradenoga i popljačkanoga. Ako to Srbija ne učini, onda Hrvatskoj stoje ne raspolaganju (uz ostalo) dvije opcije:

 1. Ne dozvoliti Srbiji ulazak u Europsku uniju dok ne vrati Hrvatskoj sve njeno.
 2. Tužiti Srbiju Međunarodnom sudu, koji će pravosudnim metodama i sankcijama prisiliti Srbiju na povratak Hrvatskoj svekolike hrvatske imovine, koju su Srbi od 1918. do sada

krađom i pljačkom prisvojil od Hrvatske. Čak navrijedniji dio “Mimare” je u Beogradu.

Zašto se tako ne ponašaju odgovarajuće hrvatske vlasti u suverenoj državi Republici Hrvatskoj! Uvjeren sam da nisam jedini Hrvat, koji postavlja ovakova pitanja, ali nažalost suverena Hrvatska nema poštene, pravedne i domoljubne političare, nego slične srbskim pljačkašima i kradljivcima pa se ponašaju prema naučenom od Srba.

Mr.sc. Dragan Hazler – hrvatski djelatnik u dijaspori

Basel, 2. srpnja 2015.

 

Boris Živković: Zlamen Sunca

.
Zlamen sunca

Pronosech svoju staru viru, Csuvaju Harvati vech 7’000 lita svoje zlamene: Sunca, zvizda, polumiseca, tropleta, csarvenobilih csetvorina, lyilyana,… 7’000 lita!

SeJavlyahu razni komunofascisticski pokreti od 1840. do 1940. Razni Marksichi, Musolinichi, Hitlerichi, Stalyinichi, Titichi, Josipovichi, Milanovichi… SeZakvacsihu takve nakarade namierno, sjajne tar slavne povisti cslovicsanstva, prastarih ulyudbi tar vira. ZamisliStavit Hitler za znak svoje Nacional-socijalisticske partije, a time tar nimacske darxave toga doba – upravo znak Tibetanskoga svetjenstva tar ostalih iztocsnih, azijskih ulyudbi. Nazva ga Hitler – „Hackenkreuz“ (kukasti krix), tar zagadi svojima buduchima ratovima, ubojstvima tar zatiranyima inih naroda, to staroulyudbeno dobro, zlamen vire, mira, Sunca.

NeOpravdavan ovime nedavnu polyudsku, stadionsku podvalu nascoj Harvatskoj Darxavi, bo SeRadi o spodobama tkoje NeCstuju nikakvu viru, nikakvu povist, nikakvu Harvatsku Darxavu. Kad BiCstovali viru, povist, oli darxavu, BiPoscli nekuliko kilometara od Polyuda za uredit okolisc oko staroHarvatskoga ulyudbenoga dobra, za odarxavat tude Sabore Harvata za dobrobit Harvatskoga Naroda koti va stara doba. Nu, SeRadi o izrodima, kriminalcima, komunofascistima, tkojima NeZnacsi zlamen Sunca – Sunce, nego od Hitlera tar nacista uzurpirani „Hackenkreuz“, politicski zlamen jednake ideologije smarti poput csarvene petokrake zvizde. Nu, JeNaucsil ih nyihov Titich tomu, a NeMoguOkrenut pogled ti komunofascisti, danas samoprozvani „antifascisti“, zbog svojega zakarxlyaloga mozga, na izstienu (izstiena= istina iz stiene).

Evo me na kolinima porid staroHarvatskoga zlamena Sunca, va csast mojima Harvatima, porid kamena zipoda tkojega lexe kosti tar prah mojih pra-pra-pradidova. Zlamena Sunca na vse strane, povsuda, Stoje vech tisuchama lita tude.

Pridlaxen Harvatima domolyubima zbog vsega z’gora: umisto sliganya ramenima, vicsitih opravdanya, tarplyenya tujinskih prigovora,… NajUstanite tar NajRecite – Jest to nasca Harvatska 7’000 litna basctina, zlamen na grobovima nascih pradidova, zlamen nasce prastare vire, zlamen nascega Harvatskoga Pisma za glas „kh“. Nu, to Nije nasc politicski zlamen.

NajPojasne „Hackenkreuz“ – politicski zlamen, uni tkojih SeTicse „Hackenkreuz“ tar petokrake vsiju varstih – csetnikopartizani, komunofascisticski „antifascisti“, a ne mi Harvati.

Buogu Vsemogchemu

NajBÿ z’sricsom

 

Boris Xivkovich, dipl.ing., Zagreb

glavni tar odgovorni uovoga zapisa

juxna Harvatska, 21. lipnya 2015.

BORIS Pronosech svoju staru vieru

 


Woher kommt das Hakenkreuz? :

http://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeitklicks/zeit/propaganda/im-ganz-normalen-leben/woher-kommt-das-hakenkreuz/

 

Aleksandar Vučić: Za nas Stepinac nije svetac!

.

Stopp dem serbischen Radikalismus und der Aggression
gegen das kroatische Volk und Kroatien!

Karl  Kutniak
Heinrichspl. 10
D-38350 Helmstedt
karlkutniak@gmail.com

 

Zugestellt  per E- Mail, am 30. Juni 2015
Predsednikvlade@gov.rs     mediji@predsednik.rs

 

Herr Vučić, mit Ihren Unwahrheiten und Paranoia schaffen Sie lediglich neue Probleme an, damit wird der notwendige Frieden in der Region zu einer unendlichen Dimension werden!

Sehr geehrter Herr Vučić,

vor einigen Tagen haben Sie als Verteidiger der politischen Eskapaden Ihren Minister Aleksandar Vulin in Jadovno ( Kroatien ) folgendes gesagt: „Za nas Stepinac nije svetac! Nerazumijem te demonstracije ispred jama kamo su nas bacali. – Für uns ist Stepinac kein Heiliger! Ich verstehe es nicht diese Demonstrationen vor Gruben in die sie uns warfen.“ 

Einige Tage zuvor sagten Sie in der Öffentlichkeit es gibt keinen Serben für den Stepinac nicht ein Verbrecher wäre…..andererseits beschwichtigen Sie die Presse und die Weltöffentlichkeit, Sie wollen den Frieden in der Region herbeiführen und setzen sich dafür ein damit die nachbarschaftlichen Beziehungen zu anderen besser werden, was mild ausgedrückt eine große Lüge sei, Sie und vor allem Sie und Ihre ganze Regierung mit dem Ihrem Präsidenten Tomislav Nikolić leiden unter schwersten Paranoia und von mir benanntem sogenannten Dobrica Ćosić Syndrom erste und zweite Form: Wir Serben haben alles GROSSE mit den Lügen erreicht! Und dann die zweite Form, die Ihr, inzwischen verstorbener SANU Mitglied, Akademiker Ćosić schriftlich so vorbildlich und zutreffend für seine Landsleute aus Serbien in seinem Roman namens  „Deobe 1“, auf Seite 135 niederschrieb:

“Lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugog; lažemo iz samilosti, lažemo da nas ne bude strah, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju i tuđu bedu. Lažemo iz ljubavi i čovečnosti, lažemo zbog poštenja. Lažemo radi slobode. Laž je vid našeg patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.”

Wir lügen aus Selbstbetrug, damit wir den anderen trösten; wir lügen aus Mitleid, damit wir keine Angst haben, damit wir andere tapfer machen, damit wir unser und fremdes Elend verstecken. Wir lügen aus Liebe und Menschlichkeit, wir lügen wegen unserer Anständigkeit. Wir lügen wegen Freiheit. Die Lüge ist eine Art unseren Patriotismus und die Bestätigung unserer eingeborenen Intelligenz. Wir lügen schöpferisch, mit Phantasie und erfinderisch.“

Was maßen Sie sich nur an, Sie ein ganz billiger Analphabet, niemand von anständigen Menschen dieser Welt erwartet es, dass Sie so unbedarft des Wissens den Kardinal Stepinac mögen oder lieben oder beides, aber so was zu sagen, beweist nur, dass Sie und Ihre ganze Regierung zusammen mit dem Präsidenten Tomislav Nikolić, angeführt von der großserbischen und faschistischen SPC stets die Wahrheit verdrehen und ganz gewaltig lügen und diesmal vor der Weltöffentlichkeit Ihr Unwissen demonstrieren. Lesen Sie bevor Sie solche Dummheiten in die Welt posaunen das Buch von M. Landercy: Kardinal Alojzije Stepinac aus dem ich jene nüchternen und konstruktiven Gedanken Ihren Landsmann R. Oraški zitiere.

So schreibt Ihr Serbe R. Oraški unter dem Titel: KARDINAL STEPINAC I „SRBOKOMUNIZAM“ – das kann man im Werk vom M. Landercy: Kardinal ALOJZIJE STEPINAC auf Seite 99-100-101 wie folgt lesen: Continue reading