Pravednik, UDRUGA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

Udruga Pravednik

UDRUGA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

OIB 63382187869
Milana Sachsa 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
Mob. +385/98 903 2066, +385/99 502 0832
E-pošta drnatkozg@gmail.com  , marko.malj@gmail.com

4.ožujka 2015.

PRIOPĆENJE  ZA  JAVNOST

Danas 4. ožujka 2015. u 12:45 sati na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu je „presuđeno“ tuženoj udruzi PRAVEDNIK po sutkinji toga suda Romani Hukelj u korist tužitelja druga Gorana Radmana glavnog ravnatelja HRT-a s presudom od 30000 (trideset tisuća) kuna sa zateznom kamatom tekućom od 31.10.2013. godine do isplate, te da mu se nadoknade troškovi parničkog postupka u iznosu od 5.271,72 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja ove presude do isplate, sve kamate po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke, zbog:

„povreda prava osobnosti koje se očituju u povredi časti, ugleda i dostojanstva, te posljedično duševnim bolovima, nesanicom, osjećajem nelagode, ispitivanja vlastite vrijednosti izazvanima takvim povredama prava osobnosti“!

Naravno da će udruga PRAVEDNIK predati žalbu ovom sudu za Županijski sud u Zagrebu na ovu sramnu presudu koja dokazuje daljnji politički progon i gaženje ljudskih prava nad predsjednikom  udruge Natkom Kovačevićem i dopredsjednikom Markom Franciškovićem, kao i još tri identične tužbe, jedna još od strane druga Radmana i dvije od tzv. HRT-a, a protiv Marka Franciškovića je još u tijeku ponovno pokretanje montiranog psihijatrijskog vještačenja i montiranog sudskog postupka u „dokazivanju“ njegove navodne „opasnosti“ za okolinu zbog koje je nevin i zdrav bio zatvoren u zatvorskoj psihijatriji te se nad njime provodio najteži oblik psihostaljinizma u novijoj hrvatskoj povijesti i o tome će se ponovno izvijestiti sve međunarodne institucije koje se bore za zaštitu i promicanje ljudskih prava, jer Hrvatska je još uvijek izmrcvareni i opljačkani talac udbo-mafijaškog režima nelegitimne Vlade Zorana Milanovića bez obzira na deportaciju njihovih drugova udbaša Josipa Perkovića i Zdravka Mustača Njemačkom kaznenom sudu, svi ti njihovi drugovi i dalje nesmetano i nekažnjeno vladaju u svim državnim institucijama Republike Hrvatske, pa tako i sudstvom!

Udruga PRAVEDNIK

predsjednik

Natko Kovačević, dr.med.vet.  

ZAPISNIK 02.02.2015.

PRESUDA 04.03.2015

Tribina u Petrinji: Sudbinska godina za hrvatsku budućnost…

 i promocija knjige:Krsnik Josipovic izdaja

HVIDR-a grada Petrinje i  udruge proistekle iz Domovinskog Rata

imaju čast pozvati vas na Tribinu

 

„Sudbinska godina za hrvatsku budućnost“

i promociju knjige Vjekoslava Krsnika

„Ivo Josipović – kronologija izdaje“

 

Tribina će se održati u dvorani Hrvatskog doma Matije Gupca 2,

u utorak, 17. ožujka u 17 sati.

 

Sudjeluju

General  Željko Glasnović

Dr. Tomislav Sunić, publicist i diplomat

Vjekoslav Krsnik, autor

Poziv na zajedničku akciju za spas i zaštitu Imunološkog zavoda d.d., Zagreb

visia croatica

VISIA CROATICA   d.o.o.   Ulica Baruna Trenka 4, 10 000  Zagreb;
tel, fax: +385 (0)1 580 5461;  Raiffeisenbank Austria, Petrinjska 59, Zagreb, Hrvatska;
ž.r. 2484008-1105259861; MB: 2574675; OIB: 93610253794

Aleksandar Soltyšik, direktor

Ivan Rude, predsjednik nadzornog odbora

Petak, 27.02.2015.

 

Predmet:
Poziv na zajedničku akciju za spas i zaštitu Imunološkog zavoda d.d., Zagreb

Poštovani,

Pozivamo vas na konferenciju za medije koja će se održati u utorak, 03.03.2015. u 10:00 h, u Europskom domu Zagreb, Jurišićeva 1/1,  kako bi svi zajedno podržali ideju Visiae Croaticae za spas Imunološkog zavoda.

Nadamo se da ćete prepoznati ideju Visie Croatice i temu Imunološkog zavoda kao zanimljivu, bitnu, a možemo reći i ključnu za Hrvatsku danas i u budućnosti.

Imunološki zavod d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad najstariji je proizvođač imunobioloških lijekova u ovom dijelu Europe. IMZ od 1893. Svojim lijekovima, cjepivima (virusnim i bakterijskim) preparatima iz plazme, alergenima i drugim proizvodima služi Hrvatskom narodu i vodi se plemenitim ciljem prevencije i suzbijanja bolesti.

Sukladno odluci Ministarstva zdravstva, Imunološki zavod d.d. proizvodi, uvozi i distribuira cjepiva za Program obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj.

Imunološki zavod d.d. posjeduje tehnologiju, te zapošljava stručnjake koji mu omogućuju konkuriranje u dijelu tržišta virusnih i bakterijskih cjepiva na globalnom planu, a u dijelu frakcionacije plazme na regionalnoj razini. Naravno, kako bi IMZ to mogao i dalje – potrebno je usavršavanje postojećih i stvaranje novih proizvoda.

 1. rujna 2013. Vlada RH donosi odluku o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Na tom popisu se nalazi 59 trgovačkih društva, a na 39. mjestu se nalazi i Imunološki zavod d.d., Zagreb. U toj odluci se za trgovačka društva od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku navodi kako su to ona društva „u kojima Republika Hrvatska kao dioničar ili udjeličar, osim gospodarskih, ostvaruje i strateške ciljeve: zakonsko i učinkovito ostvarivanje prenesenih javnih ovlasti, sigurnost, osiguranje zdravlja, važne infrastrukture, neometanu opskrbu stanovništva i poslovnih subjekata, te osiguranje gospodarskih službi u interesu građana i države, a koja prihode ostvaruju na temelju dodijeljenih javnih ovlasti u kojima država sudjeluje u određivanju cijene proizvoda i usluga.“

Složit će te se da je Imunološki zavod s pravom uvršten na takav popis i drago nam je da je Vlada RH prepoznala značaj Imunološkog zavoda.

Nadalje, spomenuta odluka Vlade RH govori kako „Trgovačka društva i druge pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u smislu ove Odluke su ona u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio, a koja nisu infrastrukturna, energetska i sl., trebaju restrukturiranje, dokapitalizaciju, ili privatizaciju u cijelosti ili u dijelu, a koja dosežu visoku dodanu vrijednost i dobit.

 1. svibnja 2014. Objavljen je javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju 165.373 dionice Imunološkog zavoda (73,41 % u temeljnom kapitalu)
 2. svibnja 2014. Visia Croatica podnosi pismo namjere Ministarstvu gospodarstva za iskazivanje interesa za kupnju dionica i dokapitalizaciju društva Imunološki zavod d.d. Zagreb.
 3. siječnja 2015. Vlada RH donosi odluku o prodaji 157.997 dionica IMZ-a, (pojedinačne nominalne vrijednosti 380,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 60.038.860,00 kuna, što čini 54,38% temeljnog kapitala Društva, uz ispunjenje dodatnog uvjeta prethodne dokapitalizacije Društva.)

– Dokapitalizacija će se provesti temeljem Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 27. lipnja 2013. godine za odobrenu državnu potporu za restrukturiranje Društva pretvaranjem duga po pozajmici Agencije za upravljanje državnom imovinom u iznosu od 24.800.000,00 kuna u vlasnički udio u Društvu. Nosilac vlasničkog udjela temeljem dokapitalizacije je Centar za restrukturiranje i prodaju, kao pravni slijednik AUDIO-a.

– Rečena dokapitalizacija se namjerava provesti na izvanrednoj glavnoj skupštini trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u petak 13.03.2015.

– Nakon prodaje 27.671 dionica iz svog portfelja, što čini 9,52% temeljnog kapitala Društva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zadržava vlasništvo nad 72.639 dionica, što predstavlja udio u temeljnom kapitalu Društva od najmanje 25% + 1 dionica (kontrolni paket).

– Poziv za podnošenje obvezujuće ponude – za kupnju dionica Imunološkog zavoda d.d. Zagreb dostavljen je Visiji Croatici 19.01.2015.

Prvotni rok za za podnošenje obvezujuće ponude je bio 18.02.2014. ali je 16.02.2014. Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) produžio rok do 25.03.2015. na zahtjev više potencijalnih ponuditelja.

Od Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP-a) smo 05.02.2015. dobili ovlaštenje za provedbu dubinskog snimanja poslovanja Imunološkog zavoda.

Visia Croatica d.o.o. je potpisala izjavu o povjerljivosti podataka vezanih uz dioničko društvo Imunološki zavod d.d., Zagreb i zato vam, u ovom trenutku, ne možemo davati nikakve daljnje informacije o postupku u tijeku.

IMZ – važnost proizvoda za zdravlje svakog građanina RH vs. profit mešetara

Vlada Republike Hrvatske donijela je 2. Siječnja 2015. Odluku o prodaji Imunološkog zavoda iz Zagreba (IMZ), trgovačkog društva od strateškog i  posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Radi se o posebnom dijelu zdravstvenog sustava iznimno važnom za zdravlje svakog građanina Republike Hrvatske jer je, među ostalim, proizvodio i potpuno sigurne krvne derivate koji jamče da se ni mi ni naša djeca ne možemo zaraziti sekundarnim infekcijama poput HIV-a, hepatitisa i sl. Pored toga, IMZ posjeduje i iznimno vrijedne biološke materijale – primjerice, soj cjepiva Edmonston – Zagreb, najbolje svjetsko cjepivo protiv morbila (ospica) prema stavu Svjetske zdravstvene organizacije, koja nakon provedenih zajedničkih kliničkih istraživanja preferira cjepivo IZ, ali i druga pojedinačna i kombinirana virusna i bakterijska cjepiva. Upravo ta cjepiva velika su vrijednost i potencijalni ‘mamac’ raznim trgovcima i mešetarima koji gledaju isključivo vlastiti profit.

O IDEJI I PROJEKTU VISIA CROATICA

Visia Croatica je ime koje smo odabrali da predstavlja ideju nas – grupe građana – koja želi stvoriti uvjete za građanski otkup Imunološkog zavoda.

Mi (inicijatori ideje: Aleksandar Soltyšik, Ivan Rude, Đuro Lubura, Ivan Gašpar i Leo Buljat) smatramo da je sudjelovanje građana RH u vlasništvu i upravljanju Imunološkim zavodom kvalitetno rješenje u interesu građana i dosad jedina stvarna alternativa izglednoj predaji Imunološkog zavoda u ruke krupnoga kapitala. Također smatramo kako je ovo jedna široka, opće-društvena, nacionala, sve-hrvatska ideja i misija za koju bi bilo shodno da ju podrži i u njoj sudjeluju „široke narodne mase“ tj. svi građani, branitelji, Crkva, udruge, sindikati i akademska zajednica, političke stranke i drugi.

Iako smo stava da ovakvo trgovačko društvo mora trajno biti u vlasništvu države, kada je već donesena odluka o njegovoj prodaji, odlučili smo ga zaštititi na način da omogućimo svim građanima Republike Hrvatske sudjelovanje u njegovom vlasništvu i razvoju, a ne u službi krupnoga kapitala za profit. Stava smo da nije dopustivo da bilo tko ostvaruje profit na krvi dobrovoljnih davatelja.

Krv naša, a profit vaš? Ne može to tako!

U tu svrhu grupa građana je osnovala trgovačko društvo Visia Croatica d.o.o. (OIB: 93610253794) koje se, među osam ponuditelja, u prethodnom postupku kvalificiralo za kupnju dionica IMZ-a. Uz osnovno trgovačko društvo Visia Croatica d.o.o., osnovali smo i komanditno društvo Visia Croatica d.o.o. k.d. (OIB: 36261336494)  posredstvom kojeg ćemo (u obliku komanditnih udjela) prikupljati sredstva za kupnju i ulaganje u IMZ na način da svakom građaninu i poduzetniku omogućimo ulaganje koje će mu dugoročno jamčiti povrat uloga i dobit, a cijeli poduhvat i zaštitu Imunološkog zavoda od špekulantskog kapitala i propasti. Komanditno društvo, kao društvo osoba, onemogućuje preuzimanje (ideje, Društva i imovine društva) kapitalom jer svaki ulagač (komanditor) bez obzira na visinu uloga ima jedan glas. Na taj način omogućit ćemo da IMZ ostane u rukama svih nas građana i poduzetnika te da nastavi, obnovi i proširi svoju proizvodnju na trajnu korist svih nas i naše djece. Budući da je IMZ, uz dobro vođenje, visoko profitabilna kompanija, na ovaj način će isključivo građani-ulagači (komanditori) imati dugoročne financijske koristi od Imunološkog zavoda.

Vezano uz Visiu Croaticu d.o.o. ideja je u najkraćem roku u vlasničku strukturu Visia Croatica d.o.o. uvesti još 30-50 časnih ljudi (mi tu grupu zovemo Sol zemlje) koji bi svojim osobnim integritetom jamčili za poštenu provedbu projekta. Iznimno je važno napomenuti da članovi društva Visia Croatica d.o.o. (ovog trena nas pet, a kasnije daljnjih 30-50) nemaju niti će ikada imati bilo kakve financijske koristi koja proizlazi iz njihovih poslovnih udjela.

Čl. 17. društvenog ugovora Visiae Croaticae d.o.o., st. 4. „Članovi Društva suglasni su kako im je zajednička namjera stečenu dobit upotrijebiti u općekorisne svrhe.“

Ukoliko žele ostvarivati financijsku korist članovi društva Visia Croatica d.o.o. mogu, kao i svi drugi građani, uplatiti svoj komanditni ulog za kupnju i ulaganje u Imunološki zavod. Članovi društva Visia Croatica d.o.o. imaju jedinu zadaću: U ime svih ulagača biti odgovorni vlasnici te odabrati stručne i poštene ljude da upravljaju Imunološkim zavodom i nadziru ga.

Kako bi se osigurao kontinuitet i onemogućilo kompromitiranje ideje Visie Croatice d.o.o. u društveni ugovor su uvrštene (čl. 9.) odredbe kojima je „Prijenos ili opterećenje poslovnog udjela dopušten samo uz suglasnost Društva koju daje Skupština Društva. Član Društva koji namjerava prenijeti ili opteretiti svoj poslovni udio i/ili udjele trećoj osobi, obvezan je ostale članove Društva pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom obavijestiti o svojoj namjeri i uvjetima prijenosa i/ili opterećenja. Ostali članovi Društva imaju pravo prvenstvenog stjecanja poslovnog udjela (prvokup)  koji se prenosi.“

O društvu VISIA CROATICA d.o.o. k.d.

Članak 1. Društvenog ugovora

1.2. Ciljevi Društva VISIA CROATICA d.o.o. k.d. su:

 • ostvarivanje zajedničkih poslovnih poduhvata uz nastojanje da se između svih sudionika, a naročito između članova Društva razvijaju odnosi solidarnosti, uzajamnog podržavanja i potpomaganja
 • ulaganje u razne poslovne projekte, akvizicija trgovačkih društava radi razvoja, unapređenja poslovanja i stjecanja dobiti za Društvo i članove
 • uključivanje hrvatskih resursa u poslovne tijekove sa ciljem unapređenja hrvatskog gospodarstva i radi revitalizacije domaćih trgovačkih društava, ljudi i lokalnih sredina
 • korištenje hrvatske inteligencije i priznatih hrvatskih stručnjaka radi razvoja i unapređenja projekata u svrhu poboljšanja gospodarskog stanja u zemlji
 • korištenje znanja i kapitala svih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba u RH i izvandomovinstvu, kao i svih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba iz inozemstva
 • podrška članovima društva (financijska, organizacijska, stručna i dr.) kao pojedincima u njihovim namjerama da u okviru Društva realiziraju vlastite poslovne poduhvate
 • motiviranje izvandomovinstva, dijaspore i inozemnih fizičkih i pravnih osoba za ulaganje u RH

 

Članak 7. Društvenog ugovora

7.1. Jedan članski ulog svakog Komanditora iznosi 100,00 kn. Svaki Komanditor može uplatiti više od jednog članskog uloga.

I s time dolazimo do trenutka gdje se uključujemo svi mi, prvenstveno svi državljani RH, te svi naši ljudi u izvandomovinstvu i dijaspori. Naravno pozivamo i sve jedinice lokalne uprave i samouprave da se priključe.

Apeliramo na sve navedene da se uključe u ovu patriotsku akciju za spas Imunološkog zavoda – sa svojim komanditnim udjelima, od 100 kn i više, tj. prema svojim mogućnostima!

IMUNOLOŠKI ZAVOD JE KROZ svojih 120 godina postojanja učinio puno za nas – pomognimo i mi Imunološkom zavodu!

Jer dobro se dobrim vraća, a naša krv ne smije biti na prodaju!

S poštovanjem,

Aleksandar Soltyšik, VISIA CROATICA d.o.o., direktor

Ivan Rude, VISIA CROATICA d.o.o., predsjednik nadzornog odbora

 

VISIA CROATICA d.o.o.

VISIA CROATICA   d.o.o.   Ulica Baruna Trenka 4, 10 000  Zagreb; tel, fax: +385 (0)1 580 5461;  Raiffeisenbank Austria, Petrinjska 59, Zagreb, Hrvatska; ž.r. 2484008-1105259861; MB: 2574675; MBS: 080642059; OIB: 93610253794.

 

VISIA CROATICA d.o.o. k.d.

VISIA CROATICA   d.o.o. k.d.   Ulica Baruna Trenka 4, 10 000  Zagreb; tel, fax: +385 (0)1 580 5461;  Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb;
IBAN: HR4823900011100898470; MBS: 080946044; OIB: 36261336494.
SWIFT Hrvatske poštanske banke: HPBZHR2X

ANTIKORUPCIJSKI SAVEZ HRVATSKE

ANTIKORUPCIJSKI SAVEZ HRVATSKE

Antikorupcijski savez Hrvatske (ASH) postoji kao notorna činjenica (Praesumptio iuris et de iure) i zbog toga ga ne treba osnivati. Europa postoji iako je ne vidimo i ne treba je osnivati, znamo da nebo iznad nas postoji, atomska bomba postoji iako je mnogi od nas nisu vidjeli. Notorne činjenice oko nas su ono što jest i što ne treba dokazivati.

Antikorupcijski savez Hrvatske sastoji se od uskog kruga osoba koje javno deklariraju antikorupcijski stav i od široke mase šutljivih pripadnika. No, svi ti ljudi kojima smeta nepravda, bahatost vlasti, arogancija i zaštita bogatih kriminalaca, obespravljenost siromašnih, te sveprisutna korupcija i kriminal – članovi su Antikorupcijskog saveza Hrvatske – htjeli to oni ili ne!

Trajni tragovi antikorupcijske borbe u povijesti Hrvatske izdane su knjige koje zauvijek ostaju na policama biblioteka. Autori su: Margetić, Petričić, Radović, Rajković, Pavković, Debeljuh, Jurković, Šurc, Zgaga…

Veliki doprinos antikorupcijskog djelovanja je svaka javna objava u tisku, na portalima i blogovima, te nastupi u TV emisijama, na tribinama, skupovima i javnim okupljanjima. Vrlo važni, sastavni dijelovi antikorupcijskih akcija su javni prosvjedi i zaštita obespravljenih pri deložacijama i ovrhama. Tijekom godina dokazani antikorupcijski aktivisti su; Smokvina, Lukić, Latin, Srdoč, Stanić, Peratović, Sinčić, Palfi, Pernar, Borković, Popović, Langer, Pauletta, Kulić, Pavuna, Kačinari, Tabaković, Petrina, Petrov, Kesić, Milinović, Valek, Matić, Vukšić, Sladoljev, Šota, Tomas, Škreblin, Balenović, Anzulović, Jovev, Kutnjak, Landeka, Sablić – te niz u javnosti manje poznatih osoba.

Kao što je spomenuto, golemi dio hrvatskog naroda također je u Antikorupcijskom savezu. Glasno i žučno kritizira korumpiranu vlast u okviru obitelji ili uz šank u kafićima ­– ali se javno ne izjašnjava. Zbog straha od represivnog aparata vlasti ljudi se zaključavaju u mračne podrume svoje svijesti – i šute!

Programi protiv korupcije i kriminala vlade RH i Hrvatskog sabora mrtva su slova na papiru. Naprotiv, provodi se zaštita korupcije i kriminala nedjelovanjem i selektivnim djelovanjem DORH-a. Nakon rijetkih optužnica, korumpirani sudovi izriču oslobađanja bogatih kriminalaca, smiješne uvjetne kazne ili humanitarni rad. Šteta nanesena državi i narodu, ratno profiterstvo i pretvorbeni kriminal – ne kažnjavaju se! Pet godina varao nas je predsjednik RH, Ivo Josipović svojim sloganom „pravDA“ i na kraju odlikovao najveće hrvatsko zlo, Mladena Bajića. Ni jedna lipa od opljačkanih milijarda – nije oduzeta.

IZLAZAK IZ ORMARA

Posljednje desetljeće obilježeno je stalnim progonom članova Antikorupcijskog saveza Hrvatske od strane interesne zajednice SDPHDZ. Uz direktnu represiju (zatvor, ludnica, prebijanje, otpuštanje, sudsko maltretiranje, prijetnje…) najčešće je unošenje razdora među članovima. Sva ova gore navedena imena i još mnogo njih dobro su poznati „službama“. Zna se i za one tihe kritičare koji u svojim domovima „laju“ – dovoljno je da imaju noviji televizor, PC, laptop ili pametni telefon. Informatika je napredovala, Veliki brat brine o svima Osigurani su statusi nama 24 sata dnevno.

Masno plaćeni agenti hrvatskih tajnih služba – ako treba – imaju tekstove svih telefonskih razgovora, imaju uvid materijala na diskovima kućnih računala, kao i snimljene razgovore iz dnevnog boravka. Tajne i polutajne službe (na primjer, klan UDBA – DORH) koriste svaku slabost kritičara vlasti i prijavitelja korupcije i kriminala.

Članovi koji javno i glasno iznose svoje antikorupcijske stavove drukčiji su od ostalog svekolikog puka. Sazdani su od drukčijeg materijala; tvrdoglavi, hrabri, snažne volje, ne boje se rizika – ali imaju i mane koje je lako iskoristiti. To je velika individualnost, isključivost i jaka sujeta. Većinu tih osoba lako je isprovocirati, poljuljati im ego i posvaditi ih.

Profesionalni agenti lukavo lansiraju vijest da je Ivan HDZ-ova krtica, da otipkava prijatelje ili da ima ljubavnicu Srpkinju. Za Pavla kažu da mu je otac partizan ili četnik, da je rekao za ovog ili onog prijatelja nešto ružno. I veze pucaju, baš onako kao što želi elita.

S obzirom i na to da su članovi ASH-a često i sujetni – vrlo lako dolazi do konflikta zbog neslaganja i različitih mišljenja, što također razara svaki organizirani otpor prema vlasti.

Bilo je nekoliko pokušaja organizacije grupa članova ASH, ali su razbijene i usahnule (Inicijativa za Drugu Hrvatsku, Treća Hrvatska, udruga Vratite opljačkano, grupa Pobunite se i dr.). Na lokalnom nivou djeluje samo jedna organizirana grupa, riječki Pokret otpora.

Hrvatska politička scena ozbiljno skreće udesno. Hrvatski sabor više nema lijevo krilo. SDP je u potpunosti anulirala socijalni moment i brigu za radnika, te prihvatila razorne elemente liberalnog kapitalizma. Eskalira bogaćenje elite i osiromašenje puka. Do nedavno lijevo orijentirane parlamentarne, oporbene stranke bile su ORaH i Laburisti, no izgubile su svoj predznak. Nisu više ni lijeve ni desne, zbog uhljebljenja vrhova stranke utopile su se kao priležnice SDP-a. Osiguran im  je slatki status zastupnika tipa „Kerum“. Ne treba ništa govoriti, niti dolaziti 4 godine u sabornicu – uz debelu plaćetinu i kraljevske privilegije.

Od 133 stranke, samo Živi zid pokazuje empatiju prema hrvatskom čovjeku i brigu o siromašnima i obespravljenima. No, tu „opasno“ rastuću stranku već su načele profesionalne agenture vlasti insinuacijama da je Živi zid krtica HDZ-a, pa da je projekt SDP-a, ispostava Soroša, masona, te valjda iluminata i svemiraca…

Nedostatak šire oporbe ukazuje na siguran put Hrvatske u diktaturu interesne zajednice HDZSDP. Nakon tri mega afere, najveće pljačke os stoljeća VII.; pretvorbe, ratno profiterstvo i predstečajne nagodbe – elita iz Gornjeg grada završava ciklus potpunog osiromašenja nacije OVRHAMA I DELOŽACIJAMA. Cilj će biti postignut tek nakon preuzimanja kompletne imovine hrvatskih građana. Bliska budućnost pred nama su pučke kuhinje i radni logori.

Za učinkovit otpor prema bliskom kraju svih tragova demokracije u Republici Hrvatskoj i prema spomenutom putu u diktaturu – u Antikorupcijskom savezu imamo premalo članova s imenom i prezimenom. Zbog toga i zbog nepravde u kojoj živimo, čekamo sat ili dan kad će šutljivi dio Antikorupcijskog saveza Hrvatske „izaći iz ormara“ – otvoriti prozore i glasno viknuti zlotvorima Domovine: DOSTA!

Ceterum autem censeo HDZSDP esse delendam!

Premantura, ožujka 2015.                                                 Član ASH, Saša Radović

Tko voli zločinca Tita taj je zločinac kao i Tito!

Bista zločinca Tita može stajati samo na Golome otoku, a ne u dvoru Predsjednice hrvatskoga naroda. Marxist – komunistički zločinac Tito je za povijesnu ropotarnicu, a njegovi komunisti su za lustraciju po EU R.1481.

Samo zločinac može voliti zločinca bez obzira na njegovo ime!

Njemački Židov Karl Marx je prije Hitlera najavio genocid na narodima Marxov genocid je bio usmjeren na male narode, a manje na rase. Marx je poimence spomenuo Hrvate kao “otpadni narod”, kojeg treba uništiti. Neposredni povod za potpuno uništenje Hrvata vidio je Marx u tome, što su Hrvati bili prvi narod u povijesti, koji su pod vodstvom svoga bana Josipa Jelačića oružano uništili komunistički pokret u Budim Pešti predvođen marxistom Košutom Lajošom. Dodajem ovdje da su Hrvati također PRVI NAROD U SVIJETU, koji je oružano ustao protiv fašizma – Labinski rudari 1921.

Tito je bio trostruki ubojica Hrvata – kao marxist, kao staljinist i titoist

Prvi i glavni Titov poriv ili motiv za masovno ubijanje Hrvata bio je u dijalektici Marxove komunističke ideologije, prema kojoj treba posve uništiti Hrvate kao “otpadni narod”. Tito je bio marxist, dakako i sljedbenik marxista Lenjina i Staljina, napose Berije pa je sprovodio marxizam – masovbno ubijanje – genocid na Hrvatima.

Drugi poriv za genocid Josipa Broza Tita na Hrvatima bio je “učenje genocidnog zanata” kod patološkog ubojice ljudi Josifa Visarionoviča Staljina, kojega su Rusi bacili u otpad.

Treći poriv Tita za marxističko ubijanje Hrvata (ubijao je Tito i druge narode!) bio je u njegovoj sadističkoj ubilačkoj naravi počev od ubijanja ptica i životinja u lovu do masovnog ubijanja Hrvata – zarobljenih vojnika i civila. Danas se znade za oko 2.500 odkrivenih masovnih grobnica Titovog terorističkog genocida na Hrvatima samo u Hrvatskoj i u Sloveniji. Masovne grobnice Hrvata u BiH i u drugim predjelima od Vojvodine do Makedonije se ne istražuju. Nisu istražene sve masovne grobnice Titovog genocida niti u Hrvatskoj. Primjerice, neistražene su ove najveće masovne grobnice Hrvata: Budački, Čemernica, bezdane u Debeloj Glavi i u Močilama izmešu Slunja i Rakovice…

Je li bisti takovog genocidnog velezločinca TITA mjesto u Predsjdničkim dvorima RH? NIJE!

Hrvati su europski narod među najviše stradalima u Europi

Hrvati spadaju među narode, koji su u svojoj domovini naviše stradali u Drugom svjetskom rata, poraću i u doba mira. Po broju počinjenih zločina na Hrvatima i po broju vandalizama na prvome mjestu, među svima zločincima su Titovi komunisti ustrojeni po Marxovoj teoriji…

Marxistički komunisti u Hrvatskoj predvođeni Staljinovim prijateljem i saveznikom Josipom Brozom zvanim Tito (skraćenica od Tajna Internacionalna Teroristička Organizacija!) vole sebe nazivati antifašistima. Tako se nazivaju i danas potomci komunističkih zločinaca iz Titove smoupravljačke ere. To su najviše sljedbenici KPJ/SKH preimenovanih u SDP, kako je Tito nazvao svoju KPJ davne 1943. godine.

Nitko ne osporava titovcima naziv antifašisti, iako su poznata brojna savezništva Titovih komunista sa srpskim fašističkim četnicima i talijanskim fašistima, A DO NAPADA HITLERA NA SOVJETSKI SAVEZ KOMUNISSTI I NACISTI SU BILI NAJVEĆI SAVEZNICI. Nacist Hitler i marxist Staljin su zajednički ratovali protiv mirne Poljske.

Postoje nepobitni povijesni dokazi, da su marxistički komunisti kao najradikalniji antifašisti bili u svoje vrijeme najveći zločinci u Hrvatskoj jer su ubijali vlastiti hrvatski narod i vandalski uništavali sva kulturna, sakralna, gospodarska, čak i prirodna dobra.  Ispred  i iza svih zločina u Hrvatskoj stoji po zapovjednoj odgovornosti marxist Josip Broz Tito.

Je li bisti takovog genocidnog velezločinca TITA mjesto u Predsjdničkim dvorima RH? NIJE!

Može sebe netko nazivati anđeoskim imenom, ali ako je on pod tim imenom izvodio zločinstva onda je taj anđeoski imenjak zločinac. Danas u Hrvatskoj Titovi sljedbenici govore samo nekim dobrim djelima toga Tita “Jove Čaruge”, ali ni slučajno “se ne sjećaju”, da je Tito na razini Jugoslavije poubijao 1,7 milijuna ljudi i da je sa svojom “umjetničkom nadarenošču” stvorio Goli Otok za “odmor” svojim ponajboljim suradnicima i još tridesetak sličnih mirnodobskih logora za mučenje ljudi, koji drugčije misle nego on. Upravo takav “anđeo” je bio MARXIST – antifašist Tito i njegovi antifašistički borci, genocidni ubojice svojih pravih protivnika (vojska i službenici NDH) i potvaranih zločinaca. U potvarane zločince spadali su neutralni ljudi za vrijeme rata i u poraću ako nisu slijedili Titovu ideologiju na primjer, ako se nisu odricali svoje imovine. ako su se opirali ulasku u radne zadruge, ako su bili religiozni i ako se je sumnjalo u njihovu ljubav i odanost Titu i partiji. Za ovo posljednje iz bezbroj primjera evo samo dva točna podatka:

 1. U Rakovičkom i Cazinskom kraju su ljudi ustali protiv ulaska u seljačke radne zadruge i Titov režim je 1949. poubijao oko 500 ljudi. Taj mirnodobski zlačin izvršen je po Titovoj ideologiji čak iza raskola sa Staljinom (1948).
 2. Za nevjernike ili (i) potvorene nevjernike u Titovu ideologiju otvaraju se brojni mirnodobski logori, među kojima je bio već spomenuti najstrašniji Goli Otok, gdje su se isprobavale i uvodile najstrašnije Titove metode mučenja ljudi, uključujući samomučenje kao oblik pokore.

Nemoguće se je upuštati u nabrajanje svih Titovih zločinstava jer ih ima, uz najkraći opis za 10-tomsku enciklopediju pa u nemogućnosti pisanja Enciklopedije Titovih zločinstava iznijet ću ovdje samo nekoliko onih o kojima se manje govori i još manje piše:

 1. Po zapvijedi Tita “ljubičice bijele” prognano je iz Titovine oko 600.000 Podunavskih Nijemaca, među kojima je oko 100.000 poubijanih. Nije Tito štedio ni njemačku novorođenčad niti starad. Tito je izvršio genocid na njemačkom narodu, koji je živio i marljivo djelovao u Panonskoj ravnici od 1690. godine , kad je Eugen Savojski prognao Turke iz tog dijela Europe. Tito je uz progon i ubijanja nedužnih Podunavskih Nijemaca izvršio pljačku njihove imovine i konfiskaciju posjeda, koje je darivao svojim istomišljenicima pretežno Srbim pa je tako posrbio bivšu mađarsko-hrvatsku Bačku i Banat kao i hrvatski Srijem..

Zašto prognani Nijemci i država Njemačka ne pokrenu sudski postupak protiv Srbije radi genocida na nedužnom njenačkom narodu i radi pljačke imovine, najviše u tzv. Vojvodini, koju je prisvojila Srbija.

 1. Titov režim je prognao iz Vojvodine oko 150.000 Mađara “radi kolaboracije” s Hortijevom nacističkom Mađarskom i oko 100.000 Hrvata, “kolaboratora s ustašama” da bi u Srijemu i u Bačkoj ostvarili srpsku većinu i po Đilasovoj metodi priključili hrvatski Srijem do Zemuna u tzv. Vojvodinu i Srbiju.

Zašto država Republika Hrvatska ne traži povratak Srijema u Hrvatsku, što može izvesti kao uvjet u pristupanju Srbije u EU?!

 1. Izgleda da su svi zaboravili, a upitan je i povijesni zapis o Titovom progonu u Tursku oko 300.000 muslimana iz Sandžaka, Bosne, Kosova, Crne Gore i iz Makedonije. Titovi prognanici žive uglavnom u zapadnom dijelu Carigrada i govore svoje jezike. Ovi prognannici bi trebali tražiti barem naknadu za svoju konfisciranu imovinu.
 2. Tito je 1948. progonio Židove iz Jugoslavije u novouspostavljenu državu Izrael. To se je odvijalo pod “Dobrovoljno moraš!” Neki Židovi su mijenjali prezime na pr. Weiss u Vajić (vrlo poznati Prof. Dr. Božidar Vajić na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu) Bilo je čak i samoubojstava. radije, nego “Dobrovoljno moraš” seliti u Izrael jer to htjela “ljubičica bijela” Tito. Slučaj samoubojstva i ime Johanitesa, koji je u Tvrtkovoj ulici počinio samoubojstvo vjerojatno znadu Goldsteini pa bi bilo pravedno da ga dadu za točan povijesni događaj umjesto da Johanitesa uvrste u Jasenovačke žrtve bilo po Luburiću ili još više (zatajeno) po Titu.

Naprijed je napisano da bi za sva Titova zločinstva trebala 10-tomska enciklopedija.  Za spomen naslova Titovih zločinstava bi trebalo vrlo mnogo pisati pa sam se u ovome članku poslužio samo s nekoliko primjera. I to je dosta da se velezločinca Tita izbaci iz Predsjedničkih dvora, iz svih javnih ustanova i da se njegovo ime makne s gradskih trgova, ulica i svih drugih toponima u Hrvatskoj.

Titovu komunističku partiju SDP i druge političke stranke u Hrvatskoj treba lustrirati po EU rezoluciji 1481, koju je usvojio Hrvatski sabor, ali ne brine ni Hrvatski sabor ni Europska Unija o sprovedbi lustracije komunista u Hrvatskoj.

Mr.sc. Dragan Hazler – hrvatski djelatnik u dijaspori

Basel, 1. ožujka 2015.

Šalje se:

-Našoj uzornoj predsjednici RH i svih Hrvata, gdji Kolindi Grabar Kitarović

-Hrvatskim medijima u domovini i dijaspori kao i suradnicima – Hrvaticama i Hrvatima…

Završno: Titovoj bisti nije mjesto u predsjedničkim dvorima RH i titovom imenu nije mjesto na Trgu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Medjunarodna javnost je stavila Tita na 10. mjesto najvećih zločinaca 20. stoljeća. Tito spada u povijesnu ropotarnicu.

Dragan Hazler

So baut man keine erfolgreiche EU

Karl Kutniak
Heinrichspl. 10
D-38350 Helmstedt
karlkutniak@gmail.com

Präsident der EU
Herr Jean – Claude Juncker
Brüssel
Jean-Claude.Juncker@ce.europa.eu

 3. März 2015

 

Falscher Weg und die falschen Maßnahmen, so baut man keine erfolgreiche EU als Staatsgebilde nicht auf, Herr Juncker!   

 

Sehr geehrter Herr  Präsident Juncker,

Es ist schon seltsam, am 19. September 2014 schickte ich Ihnen einen wunderbaren Brief mit der Bitte zu helfen meinen Freund Ivan Pranklin zu befreien, erklärte in dem die ganze politische und wirtschaftliche Situation Kroatiens und schlug die notwendigen Maßnahmen vor um das schöne Land aus der Miesere zu führen und dann kamen letzte Woche zwei Schläge ins Gesicht aus Brüssel, die jeden anständigen Kroaten in Rage brachten und beide könnte man als glatte Erpressung der Ahnungslosen aus Brüssel betrachten!

Ich wollte es nicht glauben, und ich dachte zunächst, man befindet sich im wildem Kurdistan, aber so was im „kultivierten“ Europa wie sich Herr David McAllister und sein Kollege Simon Mordue bezüglich des Antrags der Frau Marija Petir, Serbien die Verhandlungen mit der EU zu blockieren, reagierten und ihre dumme Begründung vortrugen, darf man es ruhig rüpelhaft nennen.

Serbien sprach eigenwillig den unschuldigen kroatischen Staatsbürger Veljko Marić zu unrecht seinerzeit vor einigen Jahren im äußerst seltsamen Verfahren schuldig und verurteilte ihn zu langen Haftstrafe, als ehemaligen kroatischen Soldaten und Teilnehmer des kroatischen Vaterländischen Krieges gegen den großserbischen Aggressor.

Er soll laut Serben, Kriegsverbrechen angeblich begangen haben?

Das sagen fast alle Serben auch auf ihren Internetportalen so deutlich, demonstrieren ihren Hass gegen alles was kroatisch ist, und das wollen jene sagen und ausleben, deren heutige politische Führung aus nachgewiesenen Kriegsverbrecher besteht, ob sie jetzt ein Tomislav Nikolić, Spitzname Toma Grobar oder Aleksandar Vučić oder Ivica Dačić genannt Mali SLOBA, Vuk Jeremić oder Vojislav Šešelj heißen, die charakterlosen EU – Politeliten dazu noch so schamlos hofieren, als wären diese Jungfrau von Orleans, also ordinärer von der Seite der Politiker der EU kann es schon gar nicht gehen!

Continue reading

TANAJSKE PLOČE – EUROPSKA OSOBNICA HRVATA

«Kad su na jednom kamenom spomeniku iz 13. st. pr. Kr. našli u Egiptu naziv:

 Izraelac, pisan jedan jedini put, svakome je od onda jasno,

da su Izraelci nekoć boravili u Egiptu.

 Tako moramo zaključiti i o postojanju hrvatske naseobine

 na obali Azovskog mora, u Tanaisu”

 

(Silvije Grubišić, Od pradomovine do domovine, Chicago, 1979.)

 

 

Poštovana/ni,

dopustite dodatnu pripomenu glede najavljena predavanja:

TANAJSKE PLOČE – EUROPSKA OSOBNICA HRVATA

(www.geocities.ws/cro_tanais/)

 

 1. Naslovljena je tema tribine, uz ino, kontekstualizirana nakanom (ponudom) da se prvi originalni odljevi „Tanajskih ploča”, što su 2000. godine privremeno udomljeni u knjižnici samostana Hercegovačke franjevačke provincije Dubrava u Zagrebu, poklone Predsjedničkom uredu na Pantovčaku.
 2. Glede (o)pozicijske politike balkanskoga „novog smjera” (od 2000. do danas), iako najviši dokumenti naše europske identifikacije, ta su svjedočenja bila onkraj zanimanja Predsjedničkoga ureda, Hrvatskog sabora i pripadnih ministarstava.
 3. S obzirom na to, udomljavanje „Tanajskih ploča” u Predsjedničkom uredu više bi od simbolike obilježavalo novu nacionalnu strategiju, što je nastupno promiče novoizabrana predsjednica.
 4. Ukratko: riječ je o dokumentima koji, naspram privjeska kolonijalne južno-slavenske (zapadno-balkanske), izvorno svjedoče da su Hrvati samosvojni narod (nacija) (srednje)europske i svjetske povjesnice (v. att.).

 

Ivan Biondić – IVOT

 

Dana 2. ožujka 2015. Zvonko Sesar <zvonko.sesar@hotmail.com> je napisao/la:
Poštovana/ni,
slobodni smo Vam poslati pozivnicu za Tribinu koja će se održati
u četvrtak 05. ožujka 2015.g. s početkom u 12.00 sati.
Tribinu će voditi prof. dr. sc. Ivan Biondić.
Mjesto održavanja u KLUBU VETERANA ZAGREBA.
Očekujemo Vaš dolazak
Primite naše pozdrave
mr.sc. Zvonko Sesar

Horoath

Nastala u prvoj polovici 19. stoljeća bez sudjelovanja hrvatskih predstavnika,

kad se razvila u međunarodnu znanost, slavistika je tako postala za hrvatski narod zlokobnijom negoli npr. samo tursko carstvo ili druge političke sile,

koje su išle za uništenjem Hrvata».

(Stjepan Krizin Sakač, 1942.)

Kroatizam slavizam

Izvadak iz Zapisa Dragana Hazlera, srpnja 2004.

Izvadak iz Zapisa Dragana Hazlera, srpnja 2004.

Prof Dr. Ing. Edo Kunštek, bivši hrvatski komunist, kasnije sveučilišni profesor rudarstva u Boliviji, u Cochabamba-i bio je zajedno s hrvatskim komunistima (i drugima isto, ali ovdje ostanimo samo kod hrvatskih) u Moskvi na pranju mozga kod Staljina. Prema riječima očevidca – sudionika u spektaklu Staljinove čistke ubijeni su: pravi Zagorac – Hrvat Josip Broz, braća Cveići, Gorkić i strieljani su Sokol iz Banja Luke i Edo Kunštek iz Zagreba. Steiner je kao hrvatski komunist židovskog podrijetla poslan u Sibir, gdje je proveo 900 mjeseci i pušten u Hrvatsku 1987. i napisao je o tome (za ono vrijeme) najčitaniju knjigu pod naslovom „900 mjeseci u Sibiru“. Pri strijeljanju Edo Kunštek je prostrijeljen, ali je ostao živ i uspjelo mu je vrlo mučno doći iz SSSR-a u Kinu i iz Kine dalje u Boliviju, gdje je umro 1993. Imam tri velika registra povijesne građe od Kunšteka, uključujući naša dopisivanja. Isti taj Prof. Dr. Edo Kunštek mi je rekao da je ovog Tita pod imenom ubijenog Josipa Broza poslao Staljin u Jugoslaviju da u njoj napravi red. Ovaj Tito je Poljak, što se početkom II. svjetskog rata nije niti tajilo. Srbsko-četničke patrizanke iz Primišlja, dolazile su u „oslobođeni Slunj“ od 14. studenoga nadalje i pjevale u kolu: Drug nam Tito, poljskoga je roda, al‘ je vođa našega naroda.“ Vladimir Nazor u pjesmi Titov Naprijed pjeva: „//Otkuda dođe pustolove; // Tko si, kud vodiš tu jadnu čeljad?// Goli su – bosi, bijedno ljudsko meso, // Nevoljna krv, što dah je moj smrzava…“ U zadnjim svojim pjesmama, prije nego su ga vlastiti komunisti otrovali, pjeva Nazor Rusiji i Titu: „Rusijo majko, zar ćeš ugušiti dijete svoje?“ Nazorova pjesma, mislim da se zove „Hrast“ ima ovaj stih: „Uz Tita i Staljina – dva junačka sina// Nas ne će ni pakao smest…“  Govorilo se je u Zagrebu, od konca lipnja 1949. godine nadalje,  kad sam bio u predmaturalnom razredu, da su njegovi (zna se tko su ti njegovi) otrovali Vladimira Nazora, kojeg su našli mrtvoga u zahodu. Za ono vrijeme je to bila normalna pojava. Nazora i nekoliko godina kasnije Mošu Pijadu, su njihovi otrovali, prvoga u Zagrebu, a drugoga u Parisu. Andriju Hebranga su ubili jer se je ponašao „ustaški“, tražeći da Hrvatski Srijem bude u ondašnjoj Narodnoj republici Hrvatskoj. Židova (ime?) Johanitesa su natjerali u zagrebačkoj Tvrtkovoj ulici, da skoči s III. kata. Osobno sam vidio to samoubojstvo jer sam kao student stanovao u neposrednoj blizini Tvrtkove ulice, u Švearovoj 7, suprot Križanićeve gimnazije. Židove su „dragovoljno“ transportirali u Izrael, a koji to nisu htjeli poput Božidara Kunca i Zinke Kunc, koji su nesmetano pjevali u Zagrebu za vrijeme ozloglašene NDH, emigrirali su u Ameriku. Židov, inače sveuč. profesor u Zagrebu za vrijeme NDH se je zvao Božidar Weiss, a u ondašnjoj beogradskoj filijali Zagrebu, morao se zaštititi od „dragovoljnog“ preseljenja u Izrael promjenom prezimena u Vaić. Na Golom otoku završilo je život više Židova iz Hrvatske i iz čitave Titovine, nego u Pavelićevom sabirnom logoru Jasenovcu. Nota bene, jasenovačke Židove poubijali su srbsko-komunistički partizani, kad su 17. travnja 1945. zauzeli logor Jasenovac. O tome je govorio i nešto pisao u dokumentarnom djelu „Sam kroz Europu -jasenovački zatvorenik, visokorangirani hrvatski komunist Dr. Ante Ciliga. Jasenovački ustaše ga nisu ubili, nego su ga pustili na slobodu. Nisu Jasenovački ustaše ubili niti zatočenog hrvatskog komunistu Andriju Hebranga, ali su se za njegovu smrt pobrinuli jugokomunisti i to u doba mira 1948. godine.

Sve do 1954. ratni i mirnodobski zločinac Tito je masovno i pojedinačno ubijao svoje protivnike i neprijatelje, dakako i one, koje je takvima potvarao. Zagrebački kongres KPJ je unio promjenu u Titovo zulumčarenje i masovno ubijanje. Milovan Đilas, kao njegov prvi ratni i poratni suradnik je na tome Partijskome kongresu raskrinkan za svoje „Slobodne teme“, koje je objavljivao u ondašnjem dnevniku – glasilu KPJ – Borbi.


Molimo svakog tko zna ime od nesretnog Židova Johanitesa, koji je sebi uzeo život, kad su Titovi milicionari došli po njega da ga „dragovoljno“ presele u Izrael, da nam javi. Hvala!

Uz pozdrav Za dom – Spremni!
Dragan Hazler