DRUGO UBOJSTVO BOGA

 

DRUGO UBOJSTVO BOGA

Autor: Louis d Alencourt

https://legrandreveil.wordpress.com/

13 listopada 2016

Izbor i prijevod s franc. prof Kornelija Pejčinović

Bog je dao ljudima nepojmljivi dar: Došao ih je osobno posjetiti. To se dogodilo prije 2000 godina u osobi Isusa Krista, pravog Boga i pravog čovjeka. Ovoga Boga će zanijekati njegov vlastiti narod i osuditi ga na smrt. To je bilo prvo bogoubojstvo. Nakon dvije tisuća godina opet će ga njegov narod ponovo osuditi na smrt. To ćemo nazvati drugim bogoubojstvom.

Pojašnjenje:

BOGOUBOJSTVO JE UČINIO NJEGOV VLASTITI NAROD

Prvo bogoubojstvo:

Stvari Zavjet nam kaže da je u datom trenutku Bog izabrao jedan narod između ostalih da bude njegov narod. Bit će stoga nazvan izabranim narodom i Bog će ga izabrati da bude izdvojen do njegovog povratka na zemlju. Ovaj izabrani narod je hebrejski ili židovski narod kojega je Bog nastanio u obećanoj zemlji: Palestini.

Isus je potekao od kraljevske loze Davidove.

To su  povijesne činjenice i nikomu ne pada na pamet da ih niječe.

Taj izabrani narod će tražiti od Pilata Isusovu smrt i biti će mu draži razbojnik Baraba od njegovog Gospodina i kralja. Pilat koji je to dobro shvatio napisat će na križu: Isus kralj židovski. Nema nikakve sumnje u evanđeljima da je to bio židovski narod kojeg su razjarili i potakli svećenici Sinedrija da traže Isusovu smrt prihvaćajući posljedice svoga čina, jer pisano je:“Neka njegova krv padne na nas i na našu djecu.“(Matej 27;25)

Isus, budući da je Bog koji je postao čovjekom, istovremeno je  i pravi čovjek i pravi Bog. On će dati svoj život kao žrtvu za otkupljenje grijeha i spasenje svijeta.  Taj njegov čin nazivamo misterijem Otkupljenja.

Ispunio je ovo djelo, a kako je božanska narav Isusova bila neupitna tako je i Uskrsnuče. Izbrani narod preuzeo je na sebe krivnju bogoubojstva. Upravo je nevjerojatno da je Bog odbačen od svog vlastitog naroda, u najmanju ruku od njegove večine. To je onaj isti narod koji je on izabrao, štitio i obdario ga blagostanjem kroz stoljeća. Oni u Isusu nisu prepoznali Mesiju (toliko očekivanog Spasitelja) ni Sina Božjeg.

Otada nastaje ogromna razlika između židova i kršćana jer ih kršćani ne optužuju samo da su zanijekali svoga Boga i da su odbili u njemu prepoznati Mesiju, što je za kršćane bitna odrednica njihovog postojanja, nego ih živo i trajno optužuju za počinjeno bogoubojstvo.

NOVI NAROD BOŽJI

Isusov silazak na zemlju uzdrmao je temeljito drušvenu organizaciju, ne samo u vjerskom pogledu. Prva značajna promjena je bila u promijeni naravi izabranog naroda ili naroda božjeg. U stvari, svojom smrću Isus je izvršio jednu promjenu istovremeno bitnu i konačnu: djeca Božja, njegov narod, nisu više bili pripadnici jedne i isključive povlaštene etničke skupine – židovi – nego svi ljudi koji vjeruju  u njegovo božanstvo i štuju njegov kult. Ovaj narod je nazvan kršćanskim, to će reći da su to oni koji vjeruju u Isusa Krista i koji ga slijede.

Za skupljanje i vođenje  ovog novog naroda bila je potrebna jedna nova struktura – to će biti Crkva apostolska. To znači da je crkva utemeljena na apostolima kojima je zadaća poučavati božansku objavu ljudima ali i osigurati božansku i nadnaravnu misiju koja im je povjerena. Jer Isus nije došao samo spasiti ljude svojom smrću na križu i dati im novi nauk vjere utemeljen na ljubavi – najprije prema Bogu, a onda  i prema ljudima. On je došao utemeljiti svoje Kraljevstvo. Jedna od prvih misija koju je povjerio apostolima bila je da idu od grada do grada navješćujući da je „Kraljevstvo božje blizu, ovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta“ tako će reći Pilatu. Jer to kraljevstvo nije materijalno nego duhovno, ali je na zemlji. Da nije tako zar bi Isus poslao učenike da ga navješćuju?

Dakle uloga Crkve nije samo strukturalne naravi, to znači da nije samo da organizira vjernički narod, nego je prva zadaća crkve duhovna a to znači da ima poslanstvo da svim ljudima dade mogućnost da uđu u život vječni obraćenjem u vjeru u Isusa Krista  putem sakramenata koje je On utemeljio počev s krštenjem. Zbog ove svoje prvotne misije Crkvu se ne može usporediti s nekom drugom religioznom strukturom. Primanje sakramenata omogućava  svakom čovjeku da uđe u okrilje božjeg naroda koji je jedinstven, isključiv, i održavan obiljem milosti koje se primaju sa sakramentima. Bez božje milosti nijedan čovjek se ne može oduprijeti đavlu kao što nijedan čovjek ne može spasiti sam sebe. Za to mu je potrebna nadnaravna pomoć koja se postiže molitvom i sakramentima.

Ovaj uvodni dio je vrlo važan i neophodan je za razumijevanje razlika između Crkve božje i struktura drugih religija koje se ne mogu usporediti s njom zbog  osobitosti ove milosti i božanskog života po sebi. Postoji samo jedna Crkva božja koja je u direktnoj liniji s onom utemeljenom po apostolima počev od prvog, svetog Petra – to je Crkva katolička, apostolska i rimska čiji se poglavar smatra vikarom Kristovim i direktnim nasljednikom svetog Petra. To je nesumnjivo i ne može se osporiti. Sve su ostale strukture, čak i kršćanske koje se predstavljaju kao crkve božje uzurpatorske i u stvarnosti namaju nikakve vrijednosti.

OBJAVA SVETOGA TROJSTVA

Bog ne objavljuje ljudima sve svoje tajne odjednom. On ih objavljuje postupno, malo po malo, nakon što ih je dugo pripremao.

Židovi Isusovog vremena nisu poznavali tri elementa božanskog misterija:

 1. da će Mesija biti Bog u osobi;
 2. da će njegova misija biti da utemelji svoje duhovno a ne materijalno kraljevstvo.
 3. da je Bog ujedno i Jedan i Trojstven  – Trojstvo.

Misterij Svetoga Trojstva pojašnjava misterij Mesije i njegovog dolaska na zemlju jer nam daje mogućnost da shvatimo mjesto koje Isus zauzima u božanskoj sferi. Jer Isus nam otkriva misterij Jednoga Boga u tri osobe jedinstvene i različite: Oca, Sina i Svetoga Duha.

Ovome misteriju dodaje se još jedan, misterij UTJELOVLJENJA: Sin je ne samo Bog nego i čovjek: Bog postao čovjekom

Zašto se Bog utjelovio u naravi čovjeka? Jer je to bio za njega jedini način da se objavi nama. Iz Starog Zavjeta saznajemo da nijedan čovjek ne može vidjeti Boga a da ne umre. Jedini način koji omogućuje ljudima da vide Boga je da se Bog obuće u ljudsku narav. Kako je Bpg istovremeno Jedan i Trojstven, činjenica da vidimo jednu od osoba, Krista, čini da vidimo isto tako i ostale – Oca i Duha Svetoga. Zato nam Sin tvrdi „Tko je vidio mene vidio je i Oca (Ivan 14:9). Tumačeći Duha Svetoga svojim učenicima: „Nakon tih riječi puhnuo je na njih i rekao im: Primite Duha Svetoga.“ (Ivan20;22).

Jer iako su tri osobe Svetog Trojstva različite one nisu ništa manje Jedno, dakle nedjeljive.

Najveća i najdublje štovanje Svetog Trojstva se nalazi u katoličkoj misi. Ustvari u misi svećenik prikazuje simbolično i Veliki Četvrtak i Veliki Petak. On prinosi Sina Ocu u jedinoj žrtvi dostojnoj njega a nama daje Duha Svetoga putem svetog pričešća.

Prije Isusa Krista ljudi su žrtvovali životinje u počast Bogu. Poslije Isusa Krista žrtvovanje životinja prestaje jer je žrtvovani sin, koji dolazi na to mjesto, svet i očigledno je da ova žrtva ima neizmjernu vrijednost u očima Oca.

A u crkvenoj zajednici oni koji su dostojni primaju Tijelo Kristovo, ali božanska osoba koja ostaje u njima je Sveti Duh, a naša duša (i naše tijelo) postaju novi hram, prema riječima svetog Pavla, u onoj mjeri u kojoj je tijelo čisto, pogodno  i dostojno da sačuva ovo blago.

DRUGO BOGOUBOJSTVO

Dok je prvo ubojstvo Boga počinio božji narod Starog Zavjeta logično je da je i drugo bogoubojstvo učinio božji narod Novog Zavjeta. Dakle kršćani, katolici, jer su oni jedini zakoniti nasljednici Kraljevstva božjeg.

Ovdje smo primorani biti jasni zbog činjenice da se mnoge paralelne i disidentske crkve koje su uzurpirale sebi nezakonito pravo da se zovu kršćanske, a ustvari: „one lažu i to nisu“. (Apoc. 3.9)

KAKO SU I KADA KATOLICI POČINILI BOGOUBOJSTVO?

DEKLARACIJOM NOSTRA AETATE OD 28 STUDENOG 1965 ZA VRIJEME II VATIKANSKOG KONCILA.

U toj deklaraciji je rođeno otvaranja dijaloga s drugim religijama koje provodi Vatikan već 50 godina.

Ova doktrina je dopustila i opravdala nenormalne posjete raznih papa mjestima kultova različitih religija koje ne štuju Isus Krista kao Boga.

Ta je doktrina je stvorila pojam VJERSKE SLOBODE koju propovjeda Vatikan i koja je obustavila svaki pokušaj obraćenja na katolicizam koje je uvjet spasenja kako je objašnjeno u gornjem dijelu teksta. Ovom činjenicom Crkva je izdala svoju prvu misiju koja joj je povjerena – spasenje duša.

Ova doktrina je omogućila organiziranje vatikanskih inicijativa od koja je najpoznatija ona susreta u Assiseiju kojom je papa, Kristov vikar, dragovoljno združio Isusa Krista s lažnim bogovima svodeći ih sve na isti razinu.

SVE SE OVO SVODI NA PORICANJE SVETOG TROJSTVA: DAKLE NA DRUGO BOGOUBOJSTVO

To je vrlo jednostavno:

Ako je Isus Krist Bog – to je prva zapovijed koja je neumoljivo stroga.

Ljubit ćeš samo jednog Boga i častit ćeš ga potpuno /svim srcem i dušom/. Sveto Trojstvo čini jednog jedinog Boga kako je to objavio Isus i kako je to poučavala Crkva. Crkvena doktrina je jasna: čašćenje Isusa Krista kao Boga ne može se odvojiti od Svetog Trojstva. Budući da je prva zapovjed, imperativ, Sveto Trojstvo kao ni Isus Krist ne mogu  se dijeliti ni pridruživati bilo čemu drugom.

Papa koji je Kristov vikar i čuvar božanske objave je više nego itko drugi zadužen da poštiva prvu zapovjed. Otuda proističu sve ostale dužnosti („čitav zakon i proroštva“ kaže Isus u Mateju 22:40) da ih uskladi s istinskim i jedinim Bogom – Svetim Trojstvom

On ne može ni u kom slučaju izjaviti nešto protivno tomu i još manje počiniti djela koja niječu ili vrijeđaju ovu realnost.

On ne može ići u sinagogu ili u džamiju u kojima je očito da bog koji se tamo štuje nije Sveto Trojstvo, počev od Isusa Krista, a da se ne prekrši prva zapovijed. On ne može organizirati susrete s štovateljima drugih bogova, lažnih, jer se tu ne radi o Svetom Trojstvu = jednom jedinstvenom Bogu, a još manje može postupati tako kao da je Sveto Trojstvo samo jedan Bog među drugima.

Ako čuvar vjere, božanske objave i dogme utemeljene na toj objavi koji je po svojoj službi Prvi među jednakima organizira cijelu Crkvu, krši i protivurječi prvoj zapovijedi svojim riječima, svojim djelima, onda on počinja implicitno i eksplicitno DRUGO BOGOUBOJSTVO.

KAKO GA NAŽALOST SLIJEDI SVEUKUPNA KATOLIČKA ZAJEDNICA NA TOM PUTU, S NEKOLIKO IZUZETKA, MOŽE SE USTVRDITI DA BOŽJI NAROD STOJI IZA SVOG POGLAVARA I DA POČINJA UBOJSTVO BOGA

Od Nostra Aetate, sve su pape: Pavle VI, Ivan Pavao I., Ivan Pavao II, Benedikt XVI i Franjo počinili bogoubojstvo.

BUDIMO JASNI: U ČEMU SE TOČNO SASTOJI DRUGO BOGOUBOJSTVO?

Sasvim jednostavno: U Nostra Aetate Crkva tvrdi da je Alah isti Bog kao Bog Abrahama u Starom Zavjetu. Ona podržava zabludu o Bogu kojega štuju današnji židovi (čija je vjera talmudski judaizam). Pape nisu oklijevale da izjave da mi imamo istog Oca, Boga Abrahamovog. Katolička crkva ne može priznati jednu stvar i istovremeno njoj suprotnu: Da, Bog Abrahama je Bog kojega štujemo, ali mi znamo da nakon Isusa Krista taj je Bog Trojstven i neodvojiv od Sina i Svetoga Duha kako nam je to objavljeno u Novom Zavjetu.

Ili židovi i muslimani (i svi ostali) priznaju Boga Sina, pa prema tomu Sveto Trojstvo, ili se oni varaju u naravi Boga Abrahamovog ne vodeći računa o dolasku Krista koji je bitan za razumijevanje božanskog misterija. Tako se njihovo štovanje ne odnosi na pravoga Boga nego na nešto sasvi drugo … a to se zove lažni Bog. JER BOG JE JEDINSTVEN I TROJSTVEN I NEMA NEKOG DRUGOG PUTAi.  PREMA TOMU PO SVOJIM IZJAVAMA I ČINIMA KATOLIČKA CRKVA NIJEČE SVETO TROJSTVO. TO JE BOGOUBOJSTVO.

A ONI NAM LIJEPO UZVRAĆAJU

Židovi ne oklijevaju izjaviti da smo nakon II vatikanskog koncila postali pristupačniji. Ali tko se promijenio? Oni ili mi? I u kom smislu?

Rabin Moshe Lewin, predsjednik rabinske europske konferencije podsjeća u svojoj izjavi za tisak 2015 „ da je deklaracija Nostra Aetate (…) stavila kraj na  teološki sukob i na stoljeća mržnje i netrpeljivosti spram židova.“ I još žešće, u jednoj deklaraciji koju su potpisali ortodoksni rabini Izraela, Europe i Sjedinjenih Država, a objavljena je u rujnu prošle godine tvrde da „je objava Nostra Aetate prije pedeset godina najavila proces pomirenja naših dviju zajednica.“

I kao zahvalu čestitaju nam na očiglednom bogoubojstvu koji mi činimo već pedeset godina i nisu oklijevali izreći: „PRIZNAJEMO DA KRŠĆANSTVO NIJE NI GREŠKA NI SLUČAJ NEGO PLOD BOŽANSKE VOLJE I DAR NARODIMA.“

Kako su ljubazni! Sad kad smo pred njima pali na trbuh, kada im više ne predstavljamo prijetnju zbog naše očigledne apostazije, zbog našeg odbacivanja naše misije i našeg negiranja Svetog Trojstva oni nam mogu priznati naš božanski status. Ali oprez! Otkupljenje nam dolazi od njih a ne  od Isusa Krista. „Sada kad je katolička crkva priznata kao vječni savez između Boga i Izraela, mi židovi možemo prepoznati stalnu trajnu konstruktivnu vrijednost kršćanstva kao našeg partnera u oktupljenju svijeta.“ Radi se ni više ni manje nego o priznanju Izraela kao naroda-svećenika koji su jedina veza izmešu Boga i ljudi i kojemu će katolicizam uskoro predati službeno baklju ( oni smatraju da su to već postigli ali ne službeno… pažnja, nikada se medvjeđa koža ne prodaje…) Ovoga se podsjetimo jer je to ključna točka kraja vremena i razumijevanja duhovne naravi podzemnog rata koji se vodi.

Ovi tekstovi dokazuju naš uzmak i njihov pobjednički proboj. I taj naš uzmak, oni sami potvrđuju kao datum Nostra Aetate. 50 godina uzmicanja, popuštanja, šupljih dijaloga, odbijanja, apostazije, izopačenja zdrave doktrine da bi smo stigli do toga da nam oni objave s visoka i glasno da Isus Krist nije više izvor Spasenja i Otkupljenja i da smo mi saveznici i sukrivci ove obmane.

28 LISTOPAD JE KLJUČNI DATUM NA KRAJU VREMENA

Primijetili ste skupa sa mnom da je deklaracija Nosta Aetate objavljena 28 listopada 1965, 41 dan nakon kraja konicla, ali još je jedan ključni datum koji odgovara ovomu, a to je izbor pape Ivana XXIII sedam godina ranije. Znamo da je to bio crni dan u povijesti Crkve jer tog 28 listopada 1958 sotona konačno postigao kontrolu nad Crkvom na najvišoj razini izborom pape pripadnika Ružinog križa – rozenkrojcera, najtajnijeg i najzlokobnijeg dijela slobodnih zidara. Njegova prva akcija je bila sazivanje II vatikanskog koncila.

Majka Božja Fatimska je tražila da treča fatimska tajna bude objavljena 1960, dakle u trenutku sazivanja koncila. Ova tajna koja se najvjerojatnije tiče apostazije u Crkvi koja je omogućena novotarijama rečenog koncila. Izbor je jasan: to je bio koncil ili tajna.

Papa Ivan XXIII koji je jako dobro znao što radi, morao je zadovoljiti one koji su ga doveli na vlast i nije dugo oklijevao : to je bio koncil koji je zakopao treću tajnu do dolaska nasljednika koji je objavio krivotvorinu da bi okončao priče koje su kolale.

ALI SVETA DJEVICA JE BDJELA

Kao i uvijek na vrlo jednostavan način. Najjednostavniji, poruka je sadržana u samom datumu.

28 listopad je blagdan svetih apostola Šimuna i Jude.

 1. Za svog ukazanja 17 sječnja 1871 u Pontmainu Sveta Djevica sa svoje desne strane imala je seosku crkvu posvećenu svetima Šimunu i Judi.
 2. Sveti Juda nam je ostavio jednu poslanicu koja se nalazi upravo ispred Apokalipse.

Pontmain

Oni koji su čitali moj članak od 26 travnja 2016 znaju da je Pontmain proročanska alegorija Muke po Crkvi koja slijedi svog božanskog Učitelja, svog mističnog zaručnika. Katolička crkva mora proživjeti Muku koju su izazvali i proveli istovremeno njeni neprijatelji ( koji joj žele smrt i čine sve da to ostvare), ali i njen vlastiti narod koji je sudionik i sukrivac s obzirom na vlastiti otpad i apostaziju koju je prorekao sveti Pavle.

To su sve samo znakovi kraja vremena, a II vatikanski koncil samo je okidač i najveći pokretač ovog polaganog spuštanja prema paklu po svojim trima reformama:

 1. 1. Sloboda vjere koja vodi do ubojstva Boga,
 2. 2. Nova misa koja podstiče gubitak vjere

kao posljedica prvog i drugog je

 1. stvaranje vjere u čovjeka koja vodi u apostaziju.

Nesvjesna apostazija za najveći broj kršćana je uskakanje u svjetski vrtlog koji ih nadilazi, koji ih davi i konačno osuđuje na paklene muke.

Poslanica svetog Jude

Prije posljednjeg teksta Novog zavjeta koji prethodi Apokalipsi je potresan opis kraja vremena. Hvala Svetoj Djevici što nam je dala takav dar davši nam svetog Judu kao ključni pokazatelj. Dovoljno je pročitati njegovu poslanicu i sve razumjeti. Jer on opisuje što će se dogoditi na kraju vremena. „/apostoli su vas podučili / da će u zadnjim vremenima biti onih podrugljivaca koji će ići do kraja svojih bezbožnih čina. To su oni koji stvaraju podjele vođeni instiktima koji ne posjeduju Duha.“ On točno opisuje gdje su ti koji stvaraju nevolje:

„Među vas su se umiješale osobe koje su odavno označene za sud, bezbožnici koji iskušavaju miost našega Boga zavođenjem i obmanama i niječu našega jedinoga Gospodina Isusa Krista.“ On lijepo kaže „među vama“, dakle usred samoga naroda božjeg /Crkve/ koji će zanijekati Našeg Gospodina Spasitelja – drugo bogoubojstvo.

On podsjeća da su ove radnje slične onima koje su se dogodile u Sodomi i Gomori koje su se odale prostituciju /aluzija na veliku bludnicu Apokalipse koja je Crkva katoliča kao prijateljica nevjernih naroda: treba samo pogledati kome je više sklon papa Franjo. Oni su na Kainovom putu (koji su se također obraćali Bogu, no treba se sjetiti, da nije dovoljno samo se obraćati Bogu. Vaši darovi i molitve se moraju svidjeti Bogu) i biše uzneseni izgaranjem Balaama (što znači da nemaju ispravnost pogleda i ponašaju se kao slijepi i gluhi.)

Trebalo bi pročitati cijelu poslanicu da bi se utvrdila vjernost opisa našeg vremena i ponašanja najvećeg broja modernih katolika koji se još uvijek smatraju katolicima kao i preporuke onima koji su ostali vjerni.

Još i više: ovaj tekst je jedini u Novom Zavjetu koji citira patrijarha Henoha i povezuje ga sa Sudnjim danom:

„Protiv njih je prorokovao  i Henoh, sedmi patrijarh poslije Adama koji  je govorio: Evo, došao je Gospodin sa tisućama tisuća svojih anđela /mirijadama/ da izvši sveopći sud i optuži sve duše za sve čine nevjere, bezbožnosti koje su počinile, i za sve nepodnošljive riječi koje su bezbožni grešnici izgovorili protiv Njega.“

Henoh je jedan od dvojice svjedoka Apokalipse kažem nam Sveta Djevica iz la Salette. Koje je stvarno značenje ove tvrdnje?

S jedne strane nas je uputila na poslanicu svetog Jude da shvatimo djelovanje neprijatelja unutar samog Božjeg naroda, s druge strane upućuje nas na knjigu Henokovu koja, mada apokrif, sadrži principe vjere koja je bila prisutna u Judeji u vrijeme Isusa Krista i koja kao da je pisana za naše vrijeme:

„Kada ljudi ispune mjeru bezakonja spram Boga i spram Izraela /Crkve/ dogodit će se strašna kataklizma prema kojoj je Potop bio samo predigra i opomena. Ovoga puta će srđba božja ići do kraja: zlo će biti iskorijenjeno zauvijek. Zemlja će biti pročišćena vatrom a ne samo vodom. Pod novim nebom i na novoj zemlji otpočet će kraljevstvo bez kraja za izabrane, kraljevstvo pravde, vjernosti i mira, istinsko Kraljevstvo Božje u kojem će Izrael – Crkva – biti kraljevski narod.“

(Abbe Arminjon: Fin du monde present et mysteres de la vie future – Kraj sadašnjeg svijeta i misterij budćeg života, 1881)

Ovaj tekst je savršeno usuglašen s Apokalipsom. Evo što nam želi reći Naša Gospa, a s njom i skup egzegeta kad nam govori o Henoku. Ne radi se o tome da se vraća osoba od krvi i mesa nego da se vidi ostvarenje svega što je opisano i prorečeno u njegovoj knjizi. O istom se radi i u Iliji. Nakon tri godine suše (42 mjeseca Apokalipse) doći će pobjeda nad sotoninom sinagogom na brdu Karmel, a onda susret s Bogom na Horebu : to je zato da nam pojasni da ne trebamo očekivati povratak Ilije od krvi i mesa nego ispunjenje događaja sličnih onima koje je on doživio i koji se prenose na naše vrijeme.)

Da su ljudi mogli shvatiti smisao proročanske mistike prestali bi davati toliku važnost književnim tumačenjima:

„Duše se varaju u onome što su Objava i riječi Boga. Oni ih uzimaju doslovce poimajući samo koru. Međutim glavni cilj Boga u njgovom obraćanju je da pruži, da dade duhovni plod koji je zatvoren u tim riječima i zbog toga je to teško razumjeti … Evo zašto onaj koji se hoće vezati za slovo Objave u obliku osjetne vidne slike ne može izbjeći zapadanje u veliku iluziju; dao se zavesti osjetilima umjesto da se odmakao od osjetilnog da može primiti svjetlosti Duha Božjeg.“(Sveti Ivan od Križa. La montee du Carmel – Uspon na Karmel).

ZAKLJUČAK

Imamo još dokaz više da su mnogi događaji koje neki iščekuju ustvari iza nas i da su se proroštva ispunila. Ljudsko oko koje je zaslijepljeno materijalističkim svijetom ne može ih vidjeti. Sa srcem, duhom i uz pomoć milosti može se nadati shvaćanju samo nečega u  oceanu laži manipuliranih informacija.

Kažu mi da sam jedan od onih koji najvešćuju posljednji sud i dolazak Našeg Gospodina: Ali to je očigledno. Svi su znakovi tu ako se malo bolje i analiziraju stvari u dubini a ne površinski, a posebno ako se ima dobar spoznajni ustroj i znanje. 

Apostazija kršćanske civilizacije nije samo vjerska, ona je također društvena i inlektualna. Zanijekali smo našega Boga. Oblikovali smo društvo bez Boga. Navikli smo našu duh da razmišlja materijalno bez uzimanja u obzir nadnaravnu dimenziju.

To se dogodilo jer su naši suvremenici žrtve trostruke apostazije i ne mogu shvatiti da su se božanska prorokovanja ispunila do zareza:

„Onoga dana, prije potopa, jelo se i pilo, ženilo se i udavalo sve do Noinog ulska u lađu, ljudi nisu ni u šta sumnjali dok ih nije nadišao potop i sve ih podavio. Takav će biti i dolazak Sina Čovječjeg.“ (Matej 24:38-39)

Ne sumnjaju u ništa ni mnogi čitatelji ovog bloga. Misle da imaju vremena….ljudska glupost, slijepilo svih ovih ljudi koji se smatraju živim a

ustvari su mrtvi.

Ostaje nam malo vremena prije nego se provali srđba božja. Đavao je gotov, on nam trubi svaki dan i moći će se proglasiti pobjednikom. Još samo preostaje da se preda baklja duhovnog svjetskog vodstva. Papa Franjo je mora predati narodu svećenika i novom mesiji … kako je predviđeno …. i to je kraj: Matej 24:39.

Budite spremni također i vi. To je čas u koji ni ne mislite da će Sin Čovječji doći. (Matej 24:44)

SLOBODAN MILOŠEVIĆ POTAJNO U KARADŽIĆEVOM PROCESU OSLOBOĐEN KRIVNJE

 

pravda

SLOBODAN MILOŠEVIĆ POTAJNO U KARADŽIĆEVOM PROCESU OSLOBOĐEN KRIVNJE

Sud za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije – ICTY – 10 godina nakon smrti potajno oslobodio Slobodana Miloševića krivnje za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.

Promatrajući izazivački i drski način na koji predstavnici srpske službene vlasti šalju protestne note, daju bezobrazne i drske izjave Hrvatskoj i o Hrvatskoj čovjek se upita zar se naši novinari, naši predstavnici u Ministarstvu vanjskih poslova i u vladi nisu upitali što bi mogao biti uzrok tako iznenadnog, uznositog i izazivačkog ponašanja Srbije prema Hrvatskoj i BiH.

Ako upišete u Google tražilicu: Milosevic exonerated …- Miloševoć oslobođen  …dobit ćete na desetine, ako ne i stotine web stranica koje izvještavaju: Milošević oslobođen krivnje na haaškom Tribunalu – ICTY. Svjetski i naši mediji o tome šute.

Oslobođenje od krivnje nije učinjeno za života Slobodana Miloševića nego potajno u toku suđenja Radovanu Karadžiću. U spise na procesu Radovanu Karadžiću tokom suđenja uz tematske rasprave dopisivano je ono o Slobodanu Miloševiću što ni na koji način ne bi moglo proći na javnom suđenju.

Presuda Radovanu Karadžiću koja je donesena u ožujku 2016 teška je gotovo 4000 stranica. U čvrstoj nadi da se nikomu normalnom neće dati uroniti u toliki mračni spis suci ICTY-a su na 1303 stranice donijeli oslobađajuću presudu za Slobodana Miloševića, za sve zločine počinjene na prostoru Bosne i Hercegovine. No dogodilo se da je novinar istraživač Andy Wilcoxon bio toliko znatiželjan da sazna što je u Karadžićevoj presudi da je prečešljao cijelu presudu i otkrio da je u njoj skriveno 1303 stranice sadržaja kojim se Slobodan Milošević oslobađa krivnje. Eto otkuda tolika glasnost i drskost kod srpskih vlasti koje naprosto izazivaju Hrvatsku i hrvatsku javnost svojim izjavama, protestima itd. Možete li misliti kako njima izgleda smiješno što se Hrvatska poziva na svoje članstvo u EU i na pravnu tečevinu i ostale besmislice ne znajući da je Milošević  potajno službeno oslobođen krivnje.

Da ispravim tu nepravdu i neznanje prevela sam tekst Andy Wilcoxona koji je objavljen u Counterpounch on line magazin. Evo prijevoda:

SUD U HAAGU DESET GODINA POSLIJE SMRTI OSLOBODIO SLOBODANA MILOŠEVIĆA  KRIVNJE ZA ZLOČINE U BOSNI

SUD  ULJEDINJENIH NARODA ZA RATNE ZLOČINE ODLUČIO JE DA POKOJNI SRPSKI PREDSJEDNIK NIJE BIO ODGOVORAN ZA ZLOČINE POČINJENE U BOSNI TOKOM 1992-95. SUCI SU ODLUČILI DA SLOBODAN MILOŠEVIĆ NIJE BIO DIO „ZLOČINAČKOG POTHVA“ ZA ZLOČINE POČINJENE NAD MUSLIMANIMA I HRVATIMA.

Autor: Andy Wilcoxson, 18 srpnja 2016

Odabrala i s engl. prevela prof. Kornelija Pejčinović


 

Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (ICTY) u Haagu odlučio je da pokojni predsjednik Slobodan Milošević nije odgovoran za ratne zločine počinjene za vrijeme rata u Bosni 1992-95.

Na zaprepašćujući način u postupku kojim je osudio bivđeg bosansko-srpskog predsjednika Radovana Karadžića za ratne zločine na 40 godina zatvora jednoglasno je zaključio da Slobodan Milošević nije dio „udruženog zločinačkog pothvata“ koji je činio zločine protiv muslimana i hrvata u bosanskom ratu.

Na dan 24 ožujka stajalo je u Karadžićevoj presudi „da Sud nije imao dovoljno dokaza u tom slučaju da se Slobodan Milošević slagao sa zajedničkim planom da se bosanske muslimane i bosanske hrvate zauvijek ukloni s tzv. srpskog teritorija.

Sud je utvrdio  „da su se odnosi između optuženog /Karadžića/ i Miloševića pogoršali počevši od 1992. 1994 oni se više nisu slagali o toku akcija koje su poduzimane. Dalje, počev od ožujka 1992 postojalo je otvoreno neslaganje između optuženog i Miloševića u susretima s međunarodnim predstavnicima za vrijeme kojih su Milošević i druge srpske vođe otvoreno kritizirali bosanskosrpskoe vođe da čine „zločine protiv čovječnosti“ i etničko čišćenje, i da vode rat po vlastitim odlukama.

Suci primjećuju da su Slobodan Milošević i Radovan Karadžić željeli očuvanje Jugoslavije, i da je to Milošević u početuku podržavao, ali da su se njihovi pogledi razmimoišli tokom vremena. U presudi stoji da “od 1990 do 1991 politička namjera optuženog i bosanskog srpskog vodstva je bila da spriječe neovisnost BiH koja bi značila odvajanje bosanskih srba od Srbije. Sud drži da je Slobodan Milošević podupirao tu namjeru i bio protiv neovisnosti BiH.

Sud je utvrdio da je „proglašenje neovisnosti u Skupštini BiH u odsutnosti delegata bosanskih srba 15 listopada 1991 zaoštrilo situaciju, ali da se Milošević nije slagao s predstavnicima Republike srpske. Presuda kaže da je Slobodan Milošević pokušavao zauzeti oprezniji pristup.“

Presuda tvrdi da je u prisluškivanim razgovorima s Radovanom Karadžićem „Slobodan Milošević pitao je li mudro koristiti nezakonit čin protiv drugog nezakonitog čina“ i propitivao je legalitet Skupštine bosanskih srba.“Suci su također utvrdili da je „Slobodan Milošević izrazio svoju zabrinutost o tome kako Skupština bosanskih srba može isključiti muslimane koji su bili za Jugoslaviju.“

Presuda utvrđuje da je na susretima srba i bosanskih srpskih dužnosnika „Slobodan Milošević tvrdio da pripadnici drugih naroda i narodnosti moraju biti zaštićeni, i da nacionalni interes srba nije diskriminacija“. I dalje:“Milošević je izjavljivao da se protiv zločina treba odlučno boriti.“ Istražni postupak utvrđuje da je  „na privatnim sastancima Milošević bio izuzetno ljut na bosansko srpsko vodstvo zbog odbacivanja plana Vance-Owen i psovao je optuženog.“Također su utvrdili da je „Milošević  pokušavao urazumiti bosanske srbe govoreći da razumije njihovu zabrinutost, ali da je važnije okončati rat.“

Presuda tvrdi da je „Milošević također pitao hoće li svijet prihvatiti da bosanski srbi koji čine jednu trećinu stanovništva BiH dobiju 50% teritorija i poticao je politički sporazum.“

Na sastanku Vrhovnog obrambenog vijeća, presuda kaže da je „Milošević rekao vodstvu bosanskih srba da oni nemaju pravo na više od polovice teritorija BiH, govoreći: Ni na koji način više od toga ne pripada nama, jer mi predstavljamo samo trećinu stanovništva. … Mi nemamo prvo na više od pola teritorija, mi ne smijemo otimati nešto što pripada drugima. … Kako možete zamisliti da će se dvije trećine stanovništva gurati na 30% teritoija, a vama je premalo 50%? Je li to ljudski, je li to pravo?“

Na drugim sastancima sa srpskim i bosansko srpskim predstavnicima, presuda kaže: da je Milošević „izjavio da se rat mora okončati i  da bosanski srbi čine najveću grešku htijući potpuni poraz baosanskih muslimana.“ Zbog raskola između Miloševića i bosanskih srba suci primjećuju da je SR Jugoslavija  smanjila pomoć Republici srpskoj i ohrabrivala bosanske srbe da prihvate mirovne prijedloge.“

Sud je odlučan u tome da Slobodan Milošević nije bio dio zločinačkog pothvata i da je suprotno tome „osuđivao etničko čišćenje“ i to je od ogromnog značenja jer se njega osuđivalo za svo krvoproliće u Bosni, i da su zbog toga stroge ekonomske sankcije nametnute Srbiji. Krive optužbe protiv  Miloševića su jednake optužbama za napad na Irak, da bi se kasnije utvrdilo da nije bilo oružja za masovno uništenje.

Sloboda Milošević je bio oklevetan u cijelom zapadnom tisku i od gotovo svakog političara u svakoj članici NATO-a. Zvali su ka „krvolok s Balkana.“ Uspoređivali su ga s Hitlerom i optuživali za genocid. Demonizirali su ga i od njega načinili krvoločnog monstruma i tom krivom slikom su opravdavali ne samo ekonomske sankcije protiv srba nego i bombardiranje Srbije i Kosova od strane NATO-a 1999 godine.

Slobodan Milošević je morao provesti pet godina svoga života u tamnici braneći sebe i Srbiju od izmišljenih optužbi za vrijeme rata koji je, sada dopuštamo, on pokušavao spriječiti. Najozbiljnije optužbe s kojim se suočio Milošević, uključujući i optužbe za genocid, bile su sve u svezi s Bosnom. Sada, deset godina nakon njegove smrti, oni dopuštaju da nije uopće bio kriv. /Opa!/

ICTY nije ništa učinio  da objavi činjenicu o  tome da su Milošveića oslobodili od sudjelovanja u zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Oni su mirno te zaključke, od 1303 stranica pohranili među 2590 stranica Karadžićeve presude znajući sasvim sigurno da se nitko vjerojatno neće zamarati da to pročita.

Sudac predsjednik u suđenju Radovanu Karadžiću, O-Gon-Kwon iz Južne Koreje bio je također jedan od sudaca u procesu Slobodanu Miloševiću. Skidanje krivice sa Slobodana Miloševića u Karadžićevom procesu može biti znak na koji je način Miloševićev proces bio vođen, u najmanju ruku po  pitanju onog što se tiče optužbi za Bosnu. Da je samo Milošević doživio da vidi zaključke svog vlastitog suđenja!

Važno je napomenuti da je Slobodan Milošević umro pod sumnjivim okolnostima. Umro je od srčanog udara upravo dva tjedna prije neto je Tribunal odbio njegov zahtjev da se podvrgne operaciji srca u Rusiji. Nađen je mrtav u čeliji manje od 72 sata prije nego je njegov odvjetnik uručio pismo ruskom ministru vanjskih poslova u kojem je rekao da se boji da je on /Milošević/ bio otrovan.

Službeno izvješće Tribunala po pitanju istrage o njegovoj smrti  potvrdilo je „da je Rifampicin nađen u uzorku krvi gosp. Miloševića na dan 12 sječnja 2006. I da je gosp. Miloševiću rezultati nisu bili saopćeni do 3 ožujka 2006 jer je bilo teškoća u zakonskom položaju u kojem se našao Dr. Falke (glavni liječnik Tribunala) zbog nizozemskih zakonskih odredbi koje se tiču medicinske povjerljivosti.

Prisutnost Rifamicina /lijeka koji nije propisan/ u Miloševićevoj krvi mogla je djelovati suprotno lijeku koji je uzimao protiv visokog krvnog tlaka i povećavao je rizik od srčanog udara koji ga je konačno ubio. Tribnalovo dopuštanje da su znali mjesecima za Rifampicin ali da nisu rekli Miloševiću rezultate njegovog krvnog testa sve do par dana prije njegove smrti zbog „Nizozemskih  pravnih odredbi o povjerljivosti“ je nevjerojatno, to je neuvjerljiv i neiskren izgovor. Ne postoji nizozemska pravna odredba koja priječi liječnika da kaže pacijentu rezultate njegovog vlastitog krvnog testa. To bi bilo idiotski. Suprotno tome skrivanje takve informacije od pacijenta moglo bi se smatrati kao zloupotreba i nesavjesno vršenje zvanja.

Sve ovo povećava dobro utemeljenu sumnju da je moćnim geopolitičkim interesima bilo u interesu da Milošević umre prije kraja procesa radije nego ga gledati oslobođenog optužbi. To bi raskrinkalo njihove grozne laži.

Telegrami State Departmenta SAD-a koji su procurili Wikileaksom potvrđuju da je Tribunal razgovarao  o Miloševićevom zdravstvenom stanju i o medicinskim podacima s Veleposlansvom SAD-a u Haagu bez njegovog pristanka. Tada se nisu brinuli o zakonskoj povjerljivosti kada su brbljali o medicinskim podacima s Američkim veleposlanstvom.

Izaziva nezadovoljstvo činjenica da je Milošević mirno opravdan za najozbiljnije zločine za koje je bio optužen deset godina poslije smrti. Najmanje bi bilo da se plati financijska zadovoljština njegovoj udovici i njegovoj djeci. Odšteta bi trebala biti plaćena i Srbiji od strane zapadnih vlada koje su tražile da kazne Srbiju držeći Miloševića „odgovornim“ za zločine za koje sam Tribunal dopušta da nije bio odgovoran za njih nego da ih je pokušavao zaustaviti.

 

[1] ICTY, Karadzic Judgment, 24 March 2016, Para. 3460
< http://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf >

[2] Ibid., Footnote 11027

[3] Ibid., Para. 3276

[4] Ibid., Para. 2709

[5] Ibid., Para. 2710

[6] Ibid., Para. 2685

[7] Ibid., Para. 2687

[8] Ibid., Para. 3288

[9] Ibid., Para. 3284

[10] Ibid., Para. 3289

[11] Ibid., Para. 3295

[12] Ibid., Para. 3290

[13] Ibid., Para. 3297

[14] Ibid., Para. 3293

[15] Ibid., Para. 3292

[16] Ibid., Para. 3280

[17] ICTY Case No. IT-02-54 Prosecutor v. Slobodan Milosevic, Decision on Assigned Counsel Request for Provisional Release, February 23, 2006

[18] Text of Slobodan Milosevic’s Letter to the Russian Ministry of Foreign Affairs
< http://www.slobodan-milosevic.org/news/sm030806.htm>

[19] Judge Kevin Parker (Vice-President of the ICTY), Report to the President of the ICTY: Death of Slobodan Milosevic, May 2006; ¶ 31, 76
< http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/custom2/en/parkerreport.pdf >

[20] U.S. State Dept. Cable #03THEHAGUE2835_a, “ICTY: An Inside Look Into Milosevic’s Health and Support Network”
< https://wikileaks.org/plusd/cables/03THEHAGUE2835_a.html>

http://www.counterpunch.org/2016/08/01/the-exoneration-of-milosevic-the-ictys-surprise-ruling/

 

 

David Galland: NASTANAK KULTURNOG MARKSIZMA ILI KAKO JE FRANKFURTSKA ŠKOLA PROMIJENILA AMERIKU / I SVIJET /

 

KULTURNI TERORIZAM LJEVICE, TEORIJA GENDER, HOMOSEKSUALIZAM – NOVO MRAČNO DOBA FRANKFURTSKE ŠKOLE

NASTANAK KULTURNOG MARKSIZMA ILI KAKO JE FRANKFURTSKA ŠKOLA PROMIJENILA AMERIKU / I SVIJET /

Autor: David Galland, 12. kolovoza 2016.

Izabrala i s engl. prevela prof. Kornelija Pejčinović

Koliko puta ste slušali o tome koliko se svijet promijenio od dobrih starih vremena? Sjećate se vremena prije računala kada se svijet ravnao približno predvidivim principima. A onda smo se probudili u jednom svijetu u kojemu je svaka utvrda normalnosti došla na udar. Institucije koje su 100 godina bile neprikosnovene, kao brak na primjer, počele su se gledati kao zastarjele. Čak i ideja o naravi nacionalnosti došla je u pitanje, a u  uspješnim društvima Zapada i dodatno, čak rasistička.

Kako je do toga došlo? Ili bolje rečeno otkuda je to počelo?

U ovotjednom izdanju The Passing Parade, Stephen McBride skreće pozornost na Frankfurtsku školu,  na jedan urotnički pokret koji nastaje oko 1900-te godine. Kako ćete saznati čitajuči Frankfurtsku školu možemo okriviti za kulturne devijacije modernog svijeta. Shvatite da ljudi moraju razumjeti program koji stoji iza onoga što se danas smatra normalnim.

Pedesete godine 20-tog stoljeća bile su jednostavne, romantične i zlatno doba Amerike. Kalifornijske obale, predgrađa, objavljen je Shrugged Atlas, nastala je NASA, Elvis je rokao širom nacije. Svake godine tih 1950-tih rađalo se 4 milijuna djece. Nacija je stajala čvrsto na svim poljima. To je bilo vrijeme velikog ekonomskog napretka. Zemlja je bila slobodna.

Što se to dogodilo američkom pouzdanju, ponosu i odgovornsti? Korijeni zapadnog kulturnog propadanja imaju duboke korijene i proklijali su stoljeće ranije s grupom ideologa unutar europskog komunističkog pokreta. Danas se zna da je njegov cilj bio izopačiti američko društvo.

KAD IZOSTANU REZULTATI MJENJAJ TEORIJU

Prije I svjetskog rata marksistička teorija je smatrala, da će se, izbije li rat u Europi, radnička klasa pobuniti protiv buržoazije i započeti komunističku revoluciju. Kao i s mnogim stvarima iz marksističke teorije stvari nisu tako krenule. Kad je izbio rat 1914 umjesto da otpočne revoluciju proletarijat je navukao uniforme i krenuo u rat. Nakon kraja rata teoretičari ljevice su se pitali: „Što je bilo krivo?“

Dvojica istaknutih marksističkih mislilaca tog vremena bili su Antonio Gramsci i Georg Lukacs. Obadvojica mislilaca su došli do zaključka da je radništvo Europe bilo zasljepljeno uspjesima zapadne demokracije i kapitalizma. Došli su do zaključka da ako i jedno i drugo ne bude uništeno komunistička revolucija neće biti moguća. I Gramsci i Lukacs su bili članovi komunističke partije ali njihovi putovi krenuli različito.

Za vrijeme Musolinija Gramsci je bio utamničen i 1937. je umro u zatvoru zbog lošeg zdravlja.

Lukacs je 1918 postao ministar kulture u boljševičkoj Madžarskoj. U tom vremenu je shvatio da će se, ako se uništi obitelj i razuzda seksualni moral, urušiti drušvo.

Lukacs je stvorio politiku pod naslovom „kulturni terorizam” koja je bila usmjerena u tom smislu. Najvažniji dio je bio usmjeren prem djećijoj svijesti kroz predavanja koja su podsticala ismijavanje i odbacivanje kršćanske etike. U tim predavanjima se seksualnost grafički prdstavljala djeci koja su bila podsticana na razuzdano seksualno ponašanje. I ovdje marksistička teorija nije bila uspješna u stvarnosti. Ljudi su Lukačev program smatrali skandalom, a onda je boljševičku Madžarsku osvojila Rumunija 1919.

NASTANAK KULTURNOG MARKSIZMA

Na marksističkom frontu je nastalo zatišje sve do 1923 kada su se kulturni teroristi okupili u Frankfurtu, u Njemačkoj. Lukacs je tu upoznao mladog i bogatog marksista po imenu Felix Weil. Do Lukacsa marksistička teorija se temeljila samo na ekonomskim promjenama za koje je bio potreban klasni rat. Weil-a je oduševio Lukacsev kulturni aspekt marksizma.

1930 je Škola promijenila smjer pod novim direktorom Max Horkheimer-om. Grupa je počela miješati ideje Sigismunda Freud-a i Marksa i tako je stvoren kulturni marksizam.

U klasičnom marksizmu radništvo je tlačila vladajuća klasa. Nova teorija je naučavala da su svi u društvu psihološki potlačeni institucijama zapadne kulture. Škola je zaključila da je to novo središte promjena na koje se mora  usmjeriti nova avangarda. Jer radnici se ne mogu pobuniti sami od sebe.

Sudbinski događaj je bio dolazak nacionalsocijalista na vlast u Njemačkoj 1933. To je bilo krivo mjesto i vrijeme za biti židov i marksist što je bio najveći dio  Škole i fakulteta. Tako se Škola preselila u New York City, u utvrdu zapadne kulture tog vremena.

PRELAZAK U AMERIKU

1934 Škola se preporodila na Columbia University. Njeni su članovi počeli širiti svoje ideje na američku kulturu. Na Columbia Unirversity Škola je oštrila svoje oruđe kojim  će uništiti zapadnu kulturu tiskanom rječju.

Škola je objavila mnogo popularnih materijala. Prvi među njima je bila Kritička teorija. Kritička teorija je semantička igra. Teorija jednostavno kritizira svaki stup zapadne kulture: obitelj, demokraciju, zakon, slobodu govora i sve drugo. Nadali su se da  će se stupovi srušiti pod takvim pritiskom. Iduće djelo je bilo knjiga Theodora Adorna, Autoritarna osoba. Ona je dala nove ocjene tradicionalnih američkih nazora, usmjerila se na ulogu spolova i seksualne običaje i ocijenila ih kao predrasude. Adorno ih je usporedio s tradicijama koje su dovele do fašizma u Europi. Škola je u svojoj publicističkoj djelatnosti napustila područje ekonomije i skrenula prema Freudu i psihološkoj represiji. Njihova djela su podijelila društvo u dvije grupe: tlačitelji i žrtve. Tvrdili su da su povijest i stvarnost oblikovale ove grupe koje kontroliraju trdicionalne institucije. U to vrijeme to je bio kod za muškarce europskog porijekla. Otuda su krenuli tvrdeći da su društvene uloge muškarca i žene nastale na spolnim razlikama koje su utvrdili „tlačitelji“. Drugim riječima spol nije postojao u stvarnosti nego je samo „društvena tvorevina.“

SAVEZ ŽRTAVA

Adorno i Horkheimer su se vratili u Njemačku po završetku II svjetskog rata. Herbert Marcuse, drugi član Škole ostao je u Americi. 1955 objavio je Eros i Civilizacija. U toj knjizi Markuze tvrdi da je zapadnoj kulturi urođena represivnost jer podstiče sreću društvenim napretkom. Knjiga poziva na „polimorfnu perverziju“. Taj je pojam skovao Freud. Ona izlaže ideju seksualnog zadovoljenja izvan tradicionalnih normi. Eros i Civilizacija je postala vrlo utjecajna u stvaranju seksualne revolucije 1960-tih. Marcuse će odgovoriti na pitanje koje je postavio Horkheimer 1930-tih: Tko će zamijeniti radničku klasu kao avangardu marksističke revolucije?

Marcuse vjeruje da će to biti žrtve, koalicija manjina: crnaca, žena i homoseksualaca.

Socijalni pokreti 1960-tih bio je: crna snaga, feminizam, gay pokret za prava i seksualna revolucija. Oni su poslužili Marcuseu kao jedino sredstvo da pusti kulturni marksizam u glavnu društvenu struju koja će se usmjeriti protiv institucija – establishment-a. Ideje Frankfurtske škole su zahvatile američka sveučilišta kao divlji požar.

Onda je Marcuse objavio Represivnu toleranciju 1965 u vrijeme kada su različiti društveni pokreti bili u punom zamahu. U toj knjizi dokazuje se tolerancija svih vrijednosti i ideja, a to znači potiskivanje „bivših korektnih“ ideja. Marcuse je skovao izraz „oslobađajuća tolerancija“. To je značilo toleranciju svih ideja koje dolaze od ljevice, ali netrpeljivost svih onih koje dolaze od desnice. Udarne teme Frankfurtske škole su bile netolerancija spram svih nazora osim vlastitog. To je ujedno i temeljna karakteristika današnjih vjernika političke korektnosti. Da ponovimo citat Maxa Horkheimera „logika nije neovisna od sadržaja.“

POZIVANJE NA RIJEČI WINSTONA (NE ONOG)

Djelo Frankfurtske škole duboko je promijenilo američku kulturu. Ono je pretvorilo homogenu Ameriku iz 1950-tih u današnju podijeljenu naciju punu animoziteta. Ono je doprinjelo neporecivom raspadu obitelji  i političkog identiteta, stvorilo radikalni feminizam i rasnu polarizaciju Amerike. Danas je teško odlučiti je li današnja kultura više Orwelova 1984 ili Huxley-ev Vrli novi svijet. Politički establishment Amerike je potpuno prihvatio ideje Frankfurtske škole i progurao ih u američko društvo kroz javni, na zlu glasu, obrazovni sustav.

Barack Obama i Hillary Clinton su glavni nositelji progresivizma. Obadvoje su učenici Saula Alinskog, uvjerenog kulturnog marksista. Tako mi danas živimo u hipersenzibiliranom društvu u kojemu su poruke i osjećaji prekrili biološku i objektivnu stvarnost i postali glavna odrednica onoga što je pravo ili krivo.

POLITIČKA KOREKTNOST JE RAT PROTI LOGIKE I RAZUMA. Citiramo Winstona, protagonista Orwelove distopije: „Sloboda je slobda kad možeš reći da je 2+2=4″.

Amerika danas nije slobodna

http://www.garretgalland.com/passing-parade/how-the-frankfurt-school-changed-american-culture/


 

A je li Hrvatska?

Bivši sovjetski disident opominje EU na opasnost diktature

 

THE BRUSSELS JOURNAL

Iz notesa Paul-a Belien-a od 27 veljače 2006.

RAZGOVOR S VLADIMIROM BUKOWSKIM O PRIJETEĆEM EUSSSR-U

Bivši sovjetski disident opominje EU na opasnost diktature

Vladimir Bukovski, 63 godine, bivši sovjetski disident boji se da je Evropska unija na putu da postane drugi Sovjetski savez. U jednom razgovoru koji je održao u Bruxelles-u Bukovski je nazvao EU „monstrumom“ koji mora biti uništen, što prije to bolje, prije nego se razvije u potpunu totalitarnu državu.

 1. Bukowski je bio gost Evropskog parlamenta na poziv FIDESZ, madžarskog građanskog foruma. FIDESZ je član Evropske kršćansko demokratske grupe i pozvala je bivšeg sovjetskog disidenta iz Engleske, gdje sad živi, u povodu Madžarskog ustanka 1956. Nakon jutarnjeg sastanka s madžarima, g. Bukowski je poslijepodne, u poljskom restranu Trier straat, nasuprot Evropskom parlamentu, na poziv Neovisne stranke Ujedinjenog kraljevstva, čiji je zaštitnik, održao govor.
 2. Bukowski je govorio o sadržaju povjerljivih dokumenata iz tajnih arhiva Sovjetskog saveza koje mu je bilo dopušteno pročitati. Ovi dokumenti potvrđuju „zavjeru“ da se Evropska unije pretvori u socijalističku organizaciju. Ja sam bio na tom sastanku i snimio sam govor. Ovaj prilog je transkript audio fragmenta /oko 15 min/. Tu je  i kratki razgovor s g. Bukowskim čiji se transkript nalazi u prilogu. Morali smo obaviti kratki razgovor jer je g. Bukowski imao druge obveze, ali me je podsjetio na razgovore koje sam s njim imao prije 20 godina, 1986, kada je Sovjetski savez, prvi mostrum, s kojim se herojski borio bio još živ i djelatan.
 3. Bukowski je jedan od junaka 20-tog stoljeća. Kao mladić je prošao psihijatrijski zatvor za političke uhićenike u bivšem SSSR-u i proveo 12 godina /1964-1976/ od svoje dvadeset i druge do svoje trideset i četvrte  godine u sovjetskim zatvorima, radnim logorima i psihijatrijskim institucijama. 1976 sovjetske su ga vlasti protjerale na Zapad. 1992 ga je ruska vlada poszvala da bude ekspert u svjedočenju i procesu od tome da li je Sovjetska komunistička partija bila zločinačka institucija. Kao pripremu za to svjedočenje g. Bukowski je dobio pristup ogromnom broju dokumenata iz sovjetskih tajnih arhiva. On je jedan od malobrojnih koji su ikada vidjeli te dokumente koji su još i danas tajni. Koristeći se ručnim skanerom i laptopom uspjelo mu je kopirati mnoge dokumente /mnoge od ogromne sigurnosne važnosti/ uključujući i KGB izvještaje sovjetske vlade.

RAZGOVOR S VLADIMIROM BUKOWSKIM

Paul Belien: Bili ste slavni sovjetski disident i sada povlačite usporedbu između Evropske unije i Sovjetskog saveza. Možete li nam to objasniti? Continue reading

GOVOR O IMIGRACIJI VIKTORA ORBANA- MADŽARSKOG PREDSJEDNIKA

 

GOVOR O IMIGRACIJI VIKTORA ORBANA- MADŽARSKOG PREDSJEDNIKA

Viktor Orban na na XXVI ljetnom sveučlišnom okupljanju studenata Balvanyos-a

Drage gospođe i gospodo,

Kada sam govorio da je ilegalna imigracija kao kaplja u moru znači da je uključen čitav svijet. Time tvrdim da možemo time razumjeti ono što trebamo činiti u godinama koje dolaze. Moramo razgovarati o četiri problema koja će u nadolazećem vremenu postati veoma važni za čitavu Evropu, a onda i za madđare, a reći ću vam i zašto.

PRVI  PROBLEM JE PITANJE NACIONALNOG IDENTITETA

Već tridesetak godina brojni su evropljani gledali rjelešenja svojih socijalnih problema u tzv. multikulturalizmu.

U tom pogledu ne moram sada objašnjavati  razlike između multietničnoga i multikulturalnog. Danas, međutim sve više građana ne smatraju multikulturalizam kao rješenje nego kao uzrok problema. Mnoge evropske zemlje su u proteklih trideset godina odlučile primiti masu osoba na najširoj osnovi pripadnike različitih civilizacija. Uvjeren sam da nije na nama da sudimo o takvom pokušaju, ali kako mi se čini, nije mi čak dopušteno ni reći što mislim o rezultatim ovakvog pokušaja. Jedino što možemo reći, ali odlučno, da vidjevši njihove rezultate, ne želimo probati na samima sebi i na to imamo pravo.

DRUGO PITANJE O KOJEM MORAMO RAZGOVARATI DIREKTNO I JASNO JE DA POSTOJI DIREKTNA VEZA IZMEĐU ILEGALNIH IMIGRANTATA KOJI DOLAZE U EVROPU I EKSPANZIJE TERORIZMA

Interesantno je primjetiti da je ova činjenica očita u anglosaksonskim zemljama dok ju drugi negiraju. Nedavno je jedan visoki službenik javne sigurnosti iz SAD-a izjavio u Madžarskoj da je očigeledan odnos između ove dvije činjenice. Jer je očigledno da ogromnu masu ljudi ne uspjevamo filtrirati i otkriti neprijateljske teroriste.

Drage gospođe i gospodo, moramo se složiti s britanskim premijerom Cameronom koji kaže da krizu nećemo uspjeti riješiti dok ne zaustavimo ove osobe na samom početku, u trenutku kad napuštaju svoju zemlju.

TREĆI PROBLEM S KOJIM SE MORAMO SUČELITI NAKON MULTIKULTURALIZMA I TERORIZMA JE EKONOMSKE NARAVI

Iskustva zapada pokazuju da ilegalni imigranti doprinose povećanju nezaposlenosti. Ova je činjenica očigledna od 2008 u Evropskoj uniji i pojačava se s ekonomskom krizom u najvećem dijeli Evrope, jer nisu svi Njemačka, a najveća napetost nastaje zbog povećane nezaposlenosti. Dolazak novih masa ljudi u zemlje s velikom nezaposlenošću postaje uzrokom još veće nezaposlenosti. Ovo je očito kao pitagorin poučak.

I na kraju govort ćemo o jednom problemu o kojem se zbog političke korektnosti u Evropi stidljivo šuti. Prema zapadnim policijskim statistikama u mjestima gdje žive ilegalni imigranti u povećanom broju drastično se povisuje stupanj kriminaliteta i proporcionalno se smanjuje sigurnost građana.

Nabrojit ću primjere o kojim trebamo razmišljati. Prema statistikama ONU, a ne madđarskim, Ujedinjeni narodi smatraju da je broj silovanja u Švedskoj na drugom mjestu u svijetu poslije Lesota i Južne Afrike.

Prema izvještajima britanskog parlamenta iz 2013 u britanskim zatvorima broj muslimanskih zatvorenika u zadnjih 15 godina se povećao za 300%, utrostručio se.

U Italiji četvrtinu svih kaznenih djela počinili su imigranti. Pa možemo nastaviti sumirajući ove činjenice da ilegalna imigracija prijeti kako Madžarskoj tako i Evropi. To je prijetnja našim zajedničkim vrijednostim, našoj zajedničkoj kulturi, našoj raznolikosti, prijetnja je našoj sigurnosti evropskih građana i dovodi u pitanje stabilizaciju naših ekonomskih rezultata.

Madžarska, dok je to moguće, tražila je mogućnosti, da sve što čini, čini s obzirom na interese svojih susjeda. Sada se naša zemlja našla u stisci. Jer ne samo da s juga nastavljaju stizati izbjeglice u valovima nego se na zapadu stvara namjera da se izbjeglice koje stižu iz Madžarske moraju vratiti u Madžarsku. Mi smo pod pritiskom s dviju strana: s juga i sa zapada i istina je da nećemo izdržati.

Drago ljetno učilište, dragi biskupe, pitanje sadašnje migracije je pitanje zdrave pameti i morala, srca i mozga i zbog toga je komplicirano i izaziva duboke osjećaje. Pitanja ovakve vrste se mogu raspravljati jedino u jednom društvu ako se stvaraju zajedničke odluke.

To je bila namjera nacionalne rasprave o migraciji o čijim službenim rezultatima želim sada govoriti. Za vrijeme nacionalne konsultacije 21 srpnja poslano je milijun i dvjesto pedeset tisuća upitnika. Mi smo poslali osam milijuna upitnika i primili smo milijun odgovora.

Drage gospođe i gospodo, sljedeći se rezultati mogu utvrditi iz tih odgovora. Više od trećine madžarskog naroda u pogledu vlastitog života je uvjereno da su ilegalni imigranti prijetnja poslu i materijalnim dobrima madžara. Jedan od četri madžara drži da je politika Bruxelles-a u pitanju imigracije i terorizma promašena i posljedice će biti, da če novi pristup s nova pravila donijeti još veću strogost.

I dalje četiri od pet madžara ohrabruju vladu da utvrdi stroga pravila nasuprot permisivnom Bruxelles-u i da obuzda ilegalnu imigraciju. Pravila koja omogućuju

da oni koji ilegalno pređu madžarsku granicu mogu biti zatvoreni i deportirani u svoju zemlju u najkraćem roku. 80% vraćenih odgovora zahtjeva da ilegalni imigranti dok su u Madžarskoj moraju snositi troškove svog izdržavanja. Ovo su tvrdi zaključci, ali je to madžarski stav.

I na kraju, najvažnija stvar pod koju se može sve ostalo svrstati je da najveži broj madžara, 95% onih koji su odgovorili na upitnik, umjesto da podržava ilegalne imigrante, misli da je nužno pomoći madžarske obitelji i djecu koja još nisu roađena. Vidi se da madžari još nisu izgubili zdravu pamet. Zaključci ove konsultacije pokazuju da madžari ne žele ilegalne migrante i ne podržavaju intelektualnu ludost evropske ljevice.

Madžarska je zauzela svoj stav jer su madžarski građani tako odlučili. To znači da mi želimo ostati sigurna i stabilna država, ujedinjena i uravnotežena nacija u nesigurnom svijetu koji nas okružuje. Zato vjerojatno imam pravo kad kažem da se danas u svijetu može svašta dogoditi i ne griješim kad tvrdim da mi svi želimo, da Madžarska bude država u kojoj se to neće dogoditi.

Hvala na pažnji!

Izabrala i s talijanskog prevela prof. Kornelija Pejčinović 

 

VIKTOR ORBAN:

II dio razgovora na XXVI ljetnom učilištu 25 srpnja 2015

EVROPA: IDEOLOŠKA OPSESIJA BORBE PROTIV NACIONALNOG IDENTITETA

BORBA EVROPSKIH MOĆNIKA PROTIV NACIONALNOG IDENTITETA, O EVROPSKOJ DEGENERACIJI koja se pretvorila u pragmatični organ zatvorene ideologije:  Trojanski konj ilegalne imigracije.

Na početku čitamo interesantno razmišljanje o pojmu „budućnosti“. Zahvaljujemo našem prijatelju i madžarskom dopsniku Adrasu Kovacsu što nam je poslao tekstove s ove konferencije.

Drage gospođe i gospodo,

Prije godinu dana sam rekao da se svašta može dogoditi a to držim istinitim i sada. Tko bi mogao zamisliti da je Evropa nesposobna zaštiti svoje granice, čak kad su u pitanju nenaoružani ilegalci?

Tko bi i pomislio da da u Francuskoj situacija postane takva da poglavar islamske lokalne zajednice otvoreno traži od francuske države da crkve koje nisu pune vjernika budu predane njima da od njih naprave islamske crkve?

Tko bi mogao pomisliti da SAD prisluškuje njemačke političke vođe? I da to prođe glatko i bez posljedica….?

Tko bi mogao pomisliti da ćemo se mi evropljani praviti kao da se ništa nije dogodilo i prijateljski nastaviti pregovore o slobodnoj trgovini s onom stranom koja vjerojatno poznaje naše pregovaračke pozicije prije nego ih znamo mi?

Tko bi pomislio prije godinu dana da će amerikanci rasporediti oružje u srednjoj Evropi a da će madžarski parlament prouzročiti probleme ako ne bude slijedio druge države koje su prignule glavu?

I tko bi pomislio osim nas da će na kraju 2014 .Madžarska postati druga država prem brzini rasta u čitavoj Evropskoj uniji?

 

Drage gospođe i gospodo,

Nesigurnost u pitanjima budućnosti može nekoga uvjeriti u potrebu da razmišlja o naravi političke budućnosti, to jest, o mogućnosti predviđanja budućnosti kako to čine  kapetani koji plove prema nepoznatom. Na palubi smo broda s dalekozorom u ruci i istražujemo nepoznate obale. Prvi će onaj koji ima oštriji vid i bolji dalekozor sagledati budućnost. Budućnost koja je pred nama čini nam se kao budućnost na još neotkrivenom kontitnentu. 

Mejđutim, dragi prijatelji, budućnost ima sasvim drugačiju narav. Njena je karakteristika još važnija i upravo zbog toga što nije prisutna, čak ne postoji, dogodit će se nakon ovoga momenta, zato nema nikakvog smisla izoštriti vid unaprijed.

Međutim vrijedi zamišljati budućnost kako čine veslači na takmičenjima za vrijeme regate: sjedeći leđima okrenuti pravcu kretanja. Vidimo samo ono što je pred nama, što napuštamo i ono što ulazi u naše vidno polje. Moramo upraviti provu barke prema budućnosti prema onome što se otvara na našem horizntu i moramo shvatiti budućnost na osnovi onoga što već poznajemo.

STOGA MISAO O BUDUĆNOSTI NIJE NAPOR DA SE GLEDA U DALJINU, NEGO NAPOR DA SHVATIMO PROŠLOST.

Pobjeđuje onaj koji uspije shvatiti dubinu prošlosti i što brže i što hrabrije izvuće iz nje poduku.

TO JE POLAZNA TOČKA SVAKOG POLITIČKOG VODSTVA I PROJEKTA.

Drage gospođe i gospodo,

Ovo je dobra vijest, jer za razumijevanje moramo najprije imati razum, to jest, mozak. Ljudski mozak je u svijetu vrlo dobro raspodjeljen jer svi su uvjereni da ga imaju više od drugih.

Ako razmišljamo o Evropskoj uniji i o našoj budućnosti u njoj najprije nam mora biti jasno što je prošlost Evropske unije. Prema svim kritikama koje dobivamo od Evropske unije mogli bismo reći da je Evropska unija kakva je grandiozni uspjeh: mir, razvoj i blagostanje.

Istina je da mir koji traje nakon II svjetskog rata sve do 1990 nije naša zasluga nego zasluga rusa i amerikanaca koji su umjesto nas odlučivali o evropskim poslovima. No bez sumnje, nakon 1990 dogodio se naš evropski uspjeh i stoga sada imamo problema. Ovdje ne govorimo o onome što se dogodili 2008.

Drage gospođe i gospodo,  moramo shvatiti pojave koje nam govore o tome kako odrediti narav određenog razdoblja. Jedna pojava takve vrste u našem životu je i nova seoba narsoda. Ako pogledamo kroz taj prozor vidjet ćemo cijeli svijet. Danas je to fokus svijeta kroz koji možemo shvatiti naš položaj i ono što nas čeka.

Drage gospođe i gospodo,

Govorimo jasno: Rast seobe naroda novoga doba je posljedica političkih procesa. Države sjeverne Afrike bile su ranije utvrda koja je štitila Evropu i zadržavala narode koji su stizali iz središnje Afrike. Ozbiljna prijetnja ne dolazi iz ratnih zona nego iz dubine Afrike. S rušenjem država sjeverne Afrike očito je pao i zaštitni pojas i sjeverna Afrika više nije u stanju zaštiti Evropu od ogromnih ljudskih masa. / Obojene revolucije crvenilom krvi/.

Kao posledica toga u kratkom vremenu nastao je ogroman problem. Slažem se s bivšim predsjednikom Sarkozyem koji je nedavno govorio na francuskoj televiziji. Rekao je da je sadšnji val samo početak. U Africi trenutno živi milijarda i stotina milijuna ljudi od kojih su najveći broj mlađi od 25 godina. Prema onom što kaže Sarkozy ubrzo stotinu miljuna neće imati gdje stanovati, neće imati dovoljno  vode i hrane za sve s obzirom na sadašnje izvore, i poći će u emigraciju. / To je posljedica politike koji su provodili upravo Francuska i SAD./

Stoga, drage gospođe i gospdo, časni biskupe, za nas koji smo danas pod plaštom Evrope, na način da živimo kao evropski građani po evropskim vrijednostima pitanje je opstanka ili nestanka, za nas je to pitanje  promjena koja će nas učinit neprepoznatljivim kao evropske nacije. /Tako ćemo postati filjala evropske korporacije./

Nije to samo pitanje nas madžara, to je pitanje u kakvoj ćemo Evropi živjeti. To je i pitanje hoće li postojati ono što danas zovemo Evropa.

ZA NAS JE ODGOVOR JASAN. HOĆEMO DA EVROPA OSTANE EVROPSKA. MI HOĆEMO DA EVROPA OSTANE EVROPSKA.

Mi hoćemo, ali je za to potrebna i volja ostalih. Ali ima nešto što nebismo htjeli. Ono što ovisi isključivo o nama je da želimo sačuvati Madžarsku kao zemlju madžara. Hoćemo reći da je to za nas središnje pitanje, no ipak to treba naglašavati jer postoje osobe koje drugačije misle. Iako je nevjerojatno prema našim mentalnim i duhovnim sposobnostima shvatiti da postoje osobe koje misle drugačije.

EVROPSKA LJEVICA  NE SMATRA ILEGALNU IMIGRACIJU KAO IZVOR OPASNOSTI, NEGO SAMO KAO MOGUĆNOST!!! /MOGUĆNOST DA POSTANE FILJALA EVROPSKE KORPORACIJE/

LJEVICA JE UVIJEK SA SUMNJOM GLEDALA NA NACIJU I NA NACIONALNI IDENTITET.  ZA NJIH – ČUJTE DOBRO NJIHOVE RIJEČI- INTEZIFIKACIJA IMIGRACIJE BI TREBALA UBLAŽITI I TO DEFINITIVNO NACIONALNE OKVIRE I TIME BI SE OSTVRILI DUGOTRAJNI CILJEVI LJEVICE.

Nije slučajno, mada na prvi pogled može izgledati apsurdno, ako razmotrimo slučajse Madžarske, možemo vidjeti – 2004 madžarska ljevica je zazivala madžare preko granice a sada bi prigrlila s ljubavlju ilegalne imigrante.

Ove osobe, ti političari jednostavno ne žele dobro madžarima i ne žele im dobro jer nisu madžari. Oni, kao i toliki centri političke i financijske moći u Bruxellesu, su zainteresirani da ponište nacionalne okvire, da oslabe nacionalni suverenitet i da izbrišu nacionalni identitet. Probajte zamisliti kakva bi bila Madžarska da je 2014 ljevica uspjela sastaviti vladu?

To je strašno i pomisliti. Pokušajmo na trenuta zamisliti kako za par godina ne bismo više prepoznali našu zemlju, našu domovinu, ne bismo više prepoznali Madžrsku. Bili bismo ogromni izbjeglički kamp, neka vrsta marselja srednje Evrope.

/Primjedba K.P.

Prvi dan izbjegličke krize u Hrvatskoj. U jutarnjoj radio emisiji su bilii pozvani odgovorni za rješavanje, među njima i zamjenica ministra R. Ostojića, ne znam joj ime. Ona je i član kriznog štaba. Na pitanje što će biti ako val izbjeglica bude velik ona je odovorila da nema problema, da je 100 000 hrvata napustilo hrvatsku da možemo primiti 100 000 migranata. Što mislite o ljevičarskom nacionalnom identitetu?/

Drage gospođe i gospodo,

Možemo vidjeti da se ne radi o šali, kao što to parlamentarni izbori i nisu. Moramo napomenuti da intezifikacija imigracije je povezana s činjenicom da fundamentalizam ljudskih prava na Zapadu daje moralnu podršku svakoj osobi, bez obzira na motiv zbog koje želi da napusti vlastitu domovinu. Zbog toga i postoje mnogobrojne izbjeglice, ali ih je mnogo više koji bi željeli uživati prednosti života na evropski način. Kako na zakonit način tolike osobe ne uspjevaju nikada ući na teritorij Unije, ima ih sve više koji prihvaćaju usputne žrtve ilegalne imigracije.

Kako Evropska unija ima samo principe a nema istinski i pravi suverenitet tako i nema granične straže i ne zna kako reagirati u ovakvoj situaciji. Bruxelles nije u stanju zaštititi evropske građane u odnosu na ilegalne imigrante kako je to izjavio bivši minstar financija Njemačke:“Problem Evrope je što udara loptu uzbrdo i zgraža se kada se ona vraća natrag.“

Evropska unije je nastala kao ekonomsk savez nakon čega je postala i politički savez. Danas bi morala djelovati kao suvereno tijelo ali zato bi morala ograničiti nacionalni suverenitet. Šala kaže: Prvi put bio je pravi cilj, ali se loše radilo. Poslije je bilo sve u krivom smjeru, ali se radilo dobro.

Drage gospođe i gospodo, Evropska unija je prema svom pozivu nudila istinska rješenja istinskih problema za dugo vrijeme: mir umjesto rata, jedinstveno tržište umjesto rascjepkanog, za siromašnije mogućnost zbiju redove da ne zaostaju.

Evropska unije je bila pragmatična i relativno fleksibilna i u tome su bile njezina organizacijska rješenja jedinstvena, ali se očito danas nešto pokvarilo

Evropa, umjesto istinskih rješenja je postala jedna ideologija koja više ne razmatra probleme nego činjenicu da li je dato rješenje čini slabom ili jakom. To je postala njena zatvorena ideologija.

EVROPA JE POSTALA IDEOLOŠKA OPSESIJA. AKO JE NEŠTO DOBRO ALI JAČA DRŽAVNI SUVERENITET MORA SE ODBACITI,

DAKLE NEPRIJATELJSKO, AKO JE USPJEŠNIJE ONDA JE OPASNO.

TO JE BIT MADŽARSKE PRIČE. Ono što činimo mi madžari je neupitni uspjeh, ali kako se ne uklapa u ideologiju Bruxellesa, ne oslabljuje, nego jača nacionalni suverenitet madžarske države, s njihove točke gledišta je neprihvatljivo. Zbog toga Evropska unija ne napreduje, nije uspjela riješiti ni grčku krizu. Radi se o praktičnom problemu za koji bi trebalo naći praktično rješenje. Mi madžari smo jako zainteresirani za Uniju i mislimo da uspješna rješenja jačaju Evropu. Glavna politička struja i intelektualna evropska moć nas čini uvjerenim da će Evropa postati jaka ako na neki način stvorimo Sjedinjene države Evrope.

Gledajući tako horizont našeg kontinenta mi madžari smo danas de Gaulisti kontinenta. Sjedinjene Države  po svojoj naravi i strukturi nemaju različite nacionalnosti, dakle mi ih ne trebao imitirati.

Kako je evropska činjenica da je stvorena od naroda ludost je težiti stvaranju Sjedinjenih država Evrope kao nadnacionalno tijelo.

Amerika nije velika jer ju ne čine narodi nego zbog toga što je sposobna iznalaziti uspješna rješenja. Stoga, ako Unija hoće uspjeh neka nađe vlastita rješenja koja mogu funkcionirati. Ako to nije sposobna, to još ne znamo, ali znamo da je Evropa od 2008, na neki način pod hipotekom. Od 2008 građani imaju utisak da Evropska unija ponavlja svoje akcije s vremena na vrijema i istovremeno očekuje različite rezultate. Ukoliko se sjećate da je nako krize 2008 prva zemlja koja je imala potrebu za međunarodnim paketom financijske pomoći bila Madžarska, a ne Grčka. Nakon 2010 uspjeli smo postati jedna od država članica s malo stanovnika čiji  dug izražen u postotcima interne proizvodnje nije rastao nego se smanjivao.

Ako hoćemo vrijednovati i ocijenit napore madžara onda svrnimo pogled na Grčku.

Mi smo ponosni što smo otplatili naše dugove MMF-u i za otplatu financijske podrške Unije ostaje jedan mali dio koji ćemo otplatiti do kraja 2016. /Mi smo zadržali našu nacionalnu valutu, našu suverenu monetu, florin, nismo se zarazili stranom privatnom monetom i dugom zvanim Euro!!!/

Ne zaboravite da Madžarska nije nikada tražila popust ili produžetak otplate svojih dugova. Za neke je to slabost a za druge vrlina. Ja spadam u ovu drugu grupu. Sve se to dogodilo za vrijeme dok je stopa rasta internog proizvoda među državama članicam U€ bila izvrsna. U ekonomskoj povijesti Madžarske, dragi prijatelji, rijetko, a u zadnjim desetljećima je jedinstveno, da se istovremeno poboljšavaju pokazatelji uravnoteženosti vanjske i unutarne ekonomije koja u medjuvremeno raste.

Tako nam je uspjelo ispraviti i greške iz prošlosti: eliminirali smo kredite za stanovništvo u stranoj valuti i na taj način usjeli preduhriti ekonomski potres. U međuvremenu smo uspjeli vratiti u društveno /javno/ vlasništvo objekte i vrijednosti od strateškog interesa koji su prethodno bili privatizirani što je pitanje od fundamentalne važnosti za madžarski nacionalni suverenitet.

Hvala vam na pažnji!

 

Izabrala i s talijanskog prevela: prof.Kornelija Pejčinović


 

EVROPA JE NESPOSOBNA RIJEŠITI POLITIKU IMIGRACIJE

Autori: Kovacs Andras i Szamosszeghi Bodo Karoly

 

Govorimo o politici Viktora Orbana, madžarskog predsjednika kojemu će biti zahvalni vaši unuci.

 

Ako je netko ranije i sumnjao, sada je očigledno, da Evropska unija i ne samo Unija,  nego čitava Evropa i sve što se poima kao Evropa zadnja dva tisućljeća proživljava krizu kakve nije bilo u njenoj povijesti. Evropski građanin se sve više osjeća izgubljen na svom kontinentu, u vlastitom gradu, u svojoj kući. Evropsko vodsto ne samo da ne nudi rješenja nego čak ni ne shvaća težinu problema. Naravno, nije to samo njegova greška. Krivi su oni koji su izabrali ovo evropsko vodstvo koje vlada nad nacijama ne na temelju sposobnosti nego na temelju bjednih i glupih ugovora. Tako se može vidjeti rezultat takvih izbora, glupo,  nesložno, nesposobno, neumješno, neodgovorno ali nadasve vodstvo opsjednuto zastarjelim idejama.

Nisu bolje ni političke vođe pojedinih država i predstavnici drugih država Evrope. Svi su oni ovisnici idućih izbora, lobbya koji stoje iza vlastitih stranaka, medija koji imaju zastarjele ideologije. Da su u stanju razmišljati i djelovati samostalno bilo bi sve drugačije. Ne usude se ni disati bez lobbya i medija. Ako izgube one koji im daju novce za izbornu kampanju i ne budu imali podršku medija izgubit će moć. Stoga govore gluposti van zdrave pameti ako to lobby i mediji drže za ispravno.

U takvom stanju, u ovom trenutku, Evropa je zatečena najezdom za koja će za koji mjesec brojiti milijune migranata.

Evropski političari svi zajedno i oni pojedinih država djeluju trenutačno prema starim i uhodanim refleksima. U duhu „pomozimo neevropejcima“. Tako su pustili i puštaju multikulturu da napadne Evropu.

Ni u ovome trenutku činjenice ih ne sile na oštrije sagledavanje problema. Ne vode računa o tome da imigranti dolaze bez ikakve kontrole. Dolazi tko hoće i unosi što hoće. (Pomislimo samo kakva je to razlika u postupku koji prolazi jedan evropski građanin kad putuje avionom).

Ne tiče ih se ni što su imigranti muslimani koji ne samo da ne prihvaćaju kršćanstvo i principe slobode nego ga smatraju odvratnim neprijateljem kojeg se mora pobjediti i uništiti. Ne tiče ih se ni što, suprotno slici koju prikazuju mediji, najveći broj imigranata nisu izbjeglice iz ratnih zona i uglavnom ne dolaze obitelji nego snažni muškarci. Ne tiče ih se ni činjenice da te osobe ne traže, nego zahtijevaju azil, da nameću svoju volju i svoja prava, ali o svojim obvezama i odgovornostima ne žele ni čuti.

Nikoga se sve ovo ne tiče jer mediji sve prikazuju drukčijim. U medijima sve izgleda pozitivno samo da se zbrinu imigranti, da im se pomogne, s njima se slika i pripovjedaju se potresne priče /često lažne i bez mašte/. Poseban je ritual odbaciti i etiketirati sve one koji se usude dignuti glas protiv poplave imigranata. Dnevna je praksa nazivati nacistima, rasistima, besramnicima sve one službene osobe i obične građane koji ne podržavaju poplavu muslimana.

Tokom zadnjih tjedana se nešto promijenilo. Došao je jedan političar siguran u sebe, iz jedne države Evropske unije koji je izjavio da je bijelo crno, dok je u stvari crno bijelo . Izjavio je da se tako više ne može nastaviti. Izjavio je da Evropa srlja ususret svojoj propasti. On je Viktor Orban, predsjednik madžarske republike.

Evropski politički vođe i mediji su izabrali svoju taktiku, a to je da uzmu Viktora Orbana za metu na svaki mogući način. O njemu pričaju ružno, proglašavaju ga rasistom, prijete mu zatvaranjem evropskih fondova, prijete mu izbacivanjem iz Evropske unije. O jednom nisu vodili računa.

Nisu uzeli u obzir činjenicu da se može bilo kojeg TV  gledatela u fotelji, u bilo kojoj zemlji, Italiji, Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj, Francuskoj, uvjeriti u sve o fašističkoj Madžarskoj, ali kad izađe na ulicu i osjeti na vlastitoj koži ono o čemu „fašista“ Orban govori prije ili kasnije raspast će se slika koju su stvorili mediji. Najbolji primjer ogromne gluposti medija je šokantni rezultati glasova javnosti u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj u kojima su TV gledatelji i obični čitatelji najprije u velikoj, a onda u ogromnoj većini stali na stranu madžarskog predsjednika

Nesposobni političari i poslenici lažljivih propagandističkih medija nisu još shvatili činjenicu da je monopol na informaciju prestao postojati. I nije više moguće dizati svijet protiv Orbana s lažnim blic fotografijama jer munjevitim pogledom istina izlazi na vidjelo i širi se istina o onome što se uistinu dogodilo.

U Italiji koja pati kao i Madžarska zbog najezde imigranata danas je teško prodati svim ljudima ideju da je sve uredu. Danas je nemoguće uvjeriti najveći broj madžara i talijana da je imigracija dobra i da ju treba ohrabrivati. Tamo gdje se ljudi nalaze na prvoj fronti problema ne očekuju lekcije nego rješenja, i to ona rješenja koja koristi Viktor Orban i koja savjetuje Evropi.

Netko prije, a netko poslije, ali izgleda da se sve više političkih vođa budi i ako bijesni, i nastavljajući klevetanjem Orbana, počinju hod onim putem koji im Orban savjetuje. Evropske vođe s vodenom glavom i dalje su prepreka. Evropsko vodstvo je potpuno nesposobno, nekompetentno i jedino se boji za gubitak vlastite moći. Ono je i dalje opsjednuto liberalnim principom „pustićemo sve da uđu“.

Nije slučajno da se mongi prisjećaju neslavnog pada Rimskog carstva. Rimski carevi koji su izgubili zdravu pamet od života na gozbama, u bludu, u zastranjenosti podržavali su imigraciju i nastanjivanje barbara, a zatim su na svojim orgijama, u svojim palačama, slušajući prekrasne govore, počeli živjeti kao barbari koji su ih preplavili, zauzeli, i srušili carstvo koje je malo ranije bilo gospodar svijeta. Vodstvo Evropske unije nije gospodar svijeta, ali sa svojim bančenjem i svojim nepoduzimanjem hitnih mjera značajno podsjeća na careve koji su izazvali propast Rimskog carstva.

Jedina mogućnost za Evropu, da se povijest ne ponovi, i da ju barbari ponovo ne razore, da ne razore klasičnu kulturu i kršćanstvo, i to  ovaj put možda zauvijek, je da obični građani prisile svoje političke vođe da prihvate politiku samoobrane. Oni koji to ne prihvate moraju biti eliminirani sa svojih mjesta.

Ovdje se ne radi o blagostanju naših potomaka, nego o njihovoj egzistenciji i opstanku.

Szamosszghy Bodo Karoly – Kovach Andras.

Izabrala i s talijanskog prevela prof. Kornelija Pejčinović

Dolazi li Washington k pameti?

Autor:  Paul Craig Roberts

Mnogo se nagađa o žurbi državnog tajnika John Kerry-a  da posjeti Rusiju nakon uspješne proslave Dana pobjede nad nacizmom – Victory day – 9. svibnja.

11 svibnja , Kerry, koji je ponižavao i izazivao Rusiju 9. svibnja, bio je na putu za Rusiju, i Putin je pristao da se sastane s njim 12. svibnja.

Kako vrijeme bude prolazilo saznat cemo zasto je Kerry o Rusiji govorio s prijezirom 9 svibnja a tri dana poslije je kritizirao washingtonski marionetski rezim u Ukrajini. Po onome sto sada znamo moguce pojasnjenje je da se Washington priziva k pameti.

Ako ste promatrali video u trajanju 1 sat i 20 minuta parade na Dan pobjede bit ce vam jasno da je proslava poslala jasnu poruku. Rusija je prvoklasna vojna sila i Rusiju podupiru Kina i Indija ciji su vojnici marsirali s ruskima u defileu.

Tako, dok je Zapad, sve vise bio uronjen u vlastitu vaznost podcjenjujuci Dan pobjede nad Hitlerom, ove tri najvece zemlje svijeta su se prikazale ujedinjene. Rusija ima najveci teritorij na svijetu, Kina i Indija takodjer velikog zemnog prostranstva imaju i najveci broj stanovnika.

Proslava u Moskvi bila je jasna poruka Washingtonu da je bjedno propala namjera izolacije Rusije. Ono sto je Washington ucinio izolacijom je stvaranje BRICS-a /ujedinjenje Brazila, Rusije, Indije, Kine i Juzne Afrike/ jos cvrsce sjedinjenog.

S predsjednikom Kine koji je sjedio s desne strane Putina, proslava je dala jasno na znanje i kretenima Obaminog rezima da Washington vise nije jedina velesila.

Zamislite sada koji ce to imati utjecaj na vazalne drzave u Evropi koje su kljuc americkog imperija. Evropljani su svjesni da dvije od vojno najmocnijih drzava svijeta u povijesti nisu prezivjele napad na Rusiju. Napoleon je izgubio svoju veliku armiju u Rusiji i Hitler je izgubio Wehrmacht u Rusiji. Evropljanima je sinulo da su gurani u konflikt s Rusijom u interesu Washingtona da bude veliki hegemon. Evropljani su navikli da slusaju Washington ali kad je doslo do toga da ih se prisili na sukob s Rusijom evropljani su poceli iskazivati neslaganje. Znakovi jedne neovisne evropske vanjske politike pojavili su se kad su se Merkel i Hollande susreli s Putinom da rijese ukrajinsku krizu koju je uprilicio Washington.

Suoceni s neuspjehom svoje politike izoliranja Rusije i hitnosti neovisne vanjske politike u Evropi Washington je poslao Kerry-a kao molitelja da od Putina trazi da iznadje nacin da se zaustavi eskalacija ukrajinske krize. Kako je Putin cinitelj mira dopustit ce Washingtonu da spasi obraz. Ali to se nece dopasti neokonzervativcima ili vojnosigurnosnom kompleksu. Oni su investirali silne novce u projekt Amerika ueber alles i zudili su za obilnim prihodima koje daje novi hladni ili vruci rat.

Obama, Kerry i Cameron bi morali postati carobnjaci. Moraju naci nacin od demoniziranja Putina do puta suradnje s njim.

Kako nije uspio silom protiv Rusije Zapad sada pocinje sa zavodjenjem. Ako zapadni narodi zele izbjeci od policijske drzave koju je nametnuo Washington citavom zapadnom svijetu molamo se moliti Bogu da Putin ne podlegne zavodjenju.

Na Zapadu nema sposobnih politicara za vodstvo. Postoji iskljucivo sebicnost i nasilje. Zapadni lideri su eksploatatori. Zapad pljacka ne-zapad, a sad se okrenuo pljacki samog sebe pljackajuci Irsku, Grcku, a Italija, Spanjolska i Portugal su potom na redu za pljacku. I americka javnost je opljackana – oplijenjena od radnih mjesta, od mogucnosti stvaranja karijera, od gradjanskih sloboda.

Zapadni model “demokratskog kapitalizma” izrodio se u ni demokratski ni kapitalisticki nego u fasizam u kojem vlada oligarhija. Sjedinjene drzave trebaju hitnu promjenu rezima.

Dr. Paul Craig Roberts je bio pomocnik ministra financija i ekonomske politike u vladi Ronalda Reagana, izdavac Wall Street Journal. Bio je kolumnist u Business Week, Scripps Howard News Service, Creators Syndicate. Predavac je na mnogim sveucilistima.

Tekst izabrala i s engl. prevela prof. Kornelija Pejcinovic

Sjedinjene Američke Države se bude na Novom /Svilenom/ Svjetskom Poretku

Dragi prijatelji,

Kada čitate vazalske propagandne novine i slušate ograničene komentatore nemate pojma što se dogodilo tokom bojkotirane parade u Moskvi od strane euroatlanskih saveznika. Rusija je po cjeni od 27 do 30 milijuna zrtava oslobodila Evropu od nacizma i njoj su se predala 22 njemacka generala, a angloamerikanci su se pokrenuli u strahu da Staljin ne stigne do Atlanskog oceana. Mnogi ce zbog srpskog saveznistva s Moskvom imati averziju prema ovom tekstu, ali Moskva je dosla pregovarati i u Hrvatsku. Aleksandar Mueller je posjetio Hrvatsku kao Putinov pregovarac. Tko zna kako su ga primili. Hrvatska se silom prilika stavila na stranu svjetskog hegemona koji je htio zavladati planetom, kontrolirati cijelo stanovnistvo, čipirati, vakcinirati, GMO hranom sterilizirati, ekonomskom diktaturom i privatizacijom opljackati i unificirat planet. Za 30 godina eliminirati 3 milijarde ljudi. Eugenicar i aborter Bill Gates, odnosno njegova Melinda predlaze Vesnu Pusic za generalnu tajnicu UN-a. Nasa Kolinda se ljubi s monstrumom koji je opljackao svu humanitarnu pomoc poslanu Haitiu i utemeljio zakladu Bill, Hillary i Chelsy Clinton, vampira koji zivi od krvi Libije, Sirije, Iraka i svih zemalja koje imaju nesrecu da su bogate zlatom, dijamantima, uranom, rijetkim metalima poput Avganistana, Afrike itd. Nadam se da cete s paznjom procitati o promjenama i nesrecom hrvatske politike da sva jaja stavlja u jednu kosaru koja je suplja.

Pozdrav od Kornelije

Sjedinjen Americke Drzave se bude na Novom (Svilenom) Svjetskom poretku

Autor: Pepe Escobar / dopisnik Asia Times

Stvarni gospodari svijeta nisu meteorolozi, ali pocinju osjecati kakav vjetar puse. Povijest nam moze dati znak da je sve zapocelo s ovotjednim putem u Sochi na koji je posao mali raznosac novina, drzavni tajnik John Kerry koji se najprije susreo s ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim, a onda i s predsjednikom Putinom.

Ocito da je ocigledni podsjetnik zazvonio na sva zvona  stvarnim gospodarima svemira, Narodno oslobodilacku vojska / kineska / koja marsira na Crvenom trgu na Dan pobjede rame uz rame s ruskom vojskom. Cak u vrijeme Staljinovog i Mao-vog saveza kineske trupe nisu marsirale na Crvenom trgu. Opomena jednaka ruskom  S-500 raketnom sustavu. Odrasli iz vanjskog perimetra mogli su izracunati i zakljuciti da su Moskva i Peking mozda na rubu potpisivanja tajnog vojnog protokola kao u vrijeme Molotov – Ribbentrop pakta.

Igra muzickih stolica /(igra u kojoj stoji odredjeni broj stolica, jedna manje od broja igraca. Muzika svira a igraci plesu. Kad muzika prestane svatko mora pograbiti jednu stolicu i sjesti. Onaj koji ostaje bez stolice ispada iz igre.)/

Nova igra muzickih stolica sigurno ima veze s napustanjem eruoazijske opsesije i zadavanja  modanog  udara  Dr. Zbig  Brzezinskom autoru“Velika sahovske ploce”.

I iznenada, umjesto neumorne demonizcije i NATO pljuvanja o “ruskoj agresiji” svakih deset sekundi cujemo Kerry-a da govori da se mora postivani Minsk-2 i da je to jedini put za Ukrajinu i da ce on najstroze opomenuti vazala Porosenka da prestane s bombardiranjem Donecke zracne luke i da se vrati k ukrajinskoj “demokraciji”.

Uvijek uravnotezeni Lavrov, sa svoje strane, opisao je sastanak s Kerry-em kao “izvanredan”, a kremaljski glasnogovornik Dimitry Peskov je opisa novu SAD – Rusku antantu kao “izuzetno pozitivnu”.

A sada po vlastitom opisu “Ne pravi gluposti” Obamina administracija, konacno ocito, izgleda da je shvatila i konacno razumjela da je posao oko izolacije Rusije propali posao i da Moskva nece odustati od dvije crvene crte: Ne Ukrajini u NATO i da narodne republike Doneck i Lugansk ne smiju biti napadnute ni od Kijev ani od NATO-a, a ni od bilo koga drugoga.

Ono o cemu se stvarno razgovaralo, a sto nije iscurilo u Sochiu, je kako Obamina administracija moze spasiti obraz izvlaceci se sa zapadne ruske granice i geopolitickog kaosa koji je sama izazvala.

A o onim raketama …

Ukrajina je propala drzava sada potpuna kolonija Medjunarodnog monetarnog fonda. EU je nece nikada prihvatiti kao svog clana ili platiti njene astronomske racune. Stvarna akcija za Washington i Moskvu je sada Iran. Nije slucajno izuzetno teski Wendy Sherman, koji je bio glavni pregovarac u P 5+1 nuklearnim pregovorima bio dio Kerry-evog okruzja. Razuman sporazum s Iranom ne moze biti postignut bez bitne suradnje Moskve u svemu, od raspolaganja istrosenim nuklearnim otpadom do brzog dizanja sankcija UN-a.

Iran je kljucni cvor u kineskom projektu Novi svileni put. Tako da su vladari svemira morali konacno uvidjeti da se sve tice Euroazije koja je neizbjezno bila stvarna zvjezda na paradi Dana pobjede. Nakon boravka u Moskvi koji je bio viseznacan i kojom prilikom su potpisana 32 odvojena sporazuma, kineski predsjednik XI Jinping je otisao pregovarati u Kazahstan i Bjelorusiju.

Pa onda dobrodosli u Novi (svileni) Svjetski Poredak od Pekinga do Moskve na izvanredno brzim zeljeznicama od Sangaia do Almaty-a, Minska i preko, od centralne Azije do zapadne Evrope.

Dosada znamo sve o tome kako je taj visokobrzinski trgovinski, geopolitici put neuzastvljiv koji se proteze od Pekinga koji vodi, preko Rusije koja podrzava Azijsku infrastrukturnu investicijsku banku (AIIB) i BRIC-s razvojnu Banku. Centralna Azija, Mongolija i Avganistan, u kojem je NATO upravo izgubio rat, su nezaustavljivo uvedeni u ovu trgovinsku i geopoliticku orbitu koja pokriva centralnu, sjevernu i istocnu Euroaziju.

Ono sto se moze nazvati Vecom Azijom vec ima oblik ne samo od Pekinga i Moskve nego i od poslovnog centra Sangaja do ulaza u Evropu – Petrovgrada. To je prirodna posljedica slozenog procesa koji sam neko vrijeme propitivao – brak masivnog pekinskog ekonomskog svilenog pojasa s Euroazijskom ekonomskom unijom (EEU) koju vodi Moskva. Putin je to opisao kao novo partnerstvo.

Stvarni vladari svemira mogli su zamjetiti vrlo bliske razgovore izmedju ruskog ministra obrane Sergeja Sojguna i glavnog vojnog izaslanika Sredisnjeg vojnog savjeta Kine, generala Fan Changlonga. Rusija i Kina ce provesti pomorske vjezbe u Mediteranu i Japanskom moru i uzece za prioritet zajednicki polozoj u odnosu na globalnu raketnu obranu SAD-a. Nije nevazno sto je Pentagon “otkrio” da Kina ima 60 silo baziranih ICBMs – CSS- 4 koje mogu ciljati gotovo cijeli SAD osim Floride.

I na kraju, ali ne posljednje postoje ruske lansirne rampe za ultra usavrsene S – 500 obrambene raketne sisteme koji ce zastiti Rusiju od primariog globalno udara (PGS). Svaki S-500 projektil moze zaustaviti 10 ICBM-ova brzine do 15.480 milja na sat na visini od 115 milja i na horizantolnom rasponu 2.174 milje. Moskva tvrdi da ce sistem biti operativan do 2017. Ako je Rusija u mogucnosti da lansira   10.000    S – 500 projektila oni mogu presresti i zaustaviti 100 000 americkih ICBM-ova do vremena kada ce Bijela kuca imati novoga stanara.

Jos jednom, stvarni vladari svemira izgleda da su izracunali da ne mogu pretvoriti Rusiju u pepeo. Ne mogu pobjediti Novi (Svileni) Svjetski Poredak. Ali mogu sjesti i pregovarati. Ali drzi svoje geopoliticke konje, jos uvijek mogu promijeniti naum.

Izabrala i s engl. prevela prof. Kornelija Pejcinovic

PROBLEM MOSKVE JE: PREGOVARATI S IMBECILIMA I VAZALIMA

Finian Cunningham

Finian Cunningham, Irac iz Belfasta / rođen 1963./ istaknuti je ekspert za međunarodna pitanja. Autor je mnogih komentara. Kao pisac i komentator medija protjeran je iz Bahreina u lipnju 2011. zbog kritičkog novinarstva kojim je oslikao kršenje ljudskih prava režima koji podupire Zapad.On je diplomirao je Agricultural Chemistry i radio je kao znanstveni suradnik I izdavač Royal Society of Chemistry, Cambridge, England prije nego je odlučio posvetiti se novinarstvu. On je također i glazbenik  i skladatelj. Niz godina je radio kao izdavači i pisac za glavne medije, uključujući: The Mirror, Irish Times, Independent. Trenutna mu je baza u istočnoj Africi gjde piše knjigu o Bahrain-u i arapskom proljeću. On je vrlo česti suradnik međunarodnih medija, uključujući PRESS TV i NSNBC gdje surađuje od 2012.

PROBLEM MOSKVE JE: PREGOVARATI S IMBECILIMA I VAZALIMA

 

10. veljače 2015.

Rusija je u dilemi. Kako može djelovati prema mirnom rješavanju ukrajinskog sukoba, a da izbjegne veliki, strašni rat, s obzirom da mora surađivati s imbecilima i vazalima? To se odnosi na americke i europske lidere.

Problem pokušaja pregovora s imbecilima koji su jednostavno nesposobni shvatiti bilo što izvan svoje ograničene slike stvarnosti. Oni pate od kognitivne ograničenosti i na nju su ponosni. Što su misaono u većem neskladu ti su imbecili slavljeni kao nepopustljivi. Imbecile ne možes prosvijetliti. Njihovo neznanje i njihovo gledanje na svijet, lišeno pristojnosti, je nepropušno za različitu, ispravniju perspektivu. Doista, Oni imaju žestoku averziju prema promjenama na bolje što ih ušančuje u njihovoj gluposti jos više.

Problem razgovora s vazalima se sastoji u tome da su u nemogucnosti da izmjene tok dogadjaja, cak ako imaju trag samostalnog razmisljanja i u slucaju kad su shvatili drugaciju perspektivu kao ispravniju i razumniju.

Takva je dilema s kojom se suocava Rusija u pregovorima s Washingtonom i evropskim saveznicima o ukrajinskom sukobu.

Ruski ministar vanjskih poslova, Sergej Lavrov, govorio je proteklog vikenda u Muenchenu, i zazalio zbog nedostatka evropske neovisnosti u suzbijanju sustavnog  vandalizma Washingtona u razbijanju medjunarodnog poretka. Lavrov je bio ismijan zbog toga sto se usudio govoriti istinu i jos vise jer se koristio logikom i ociglednim primjerima iz povijesti koji potkrepljuju njegove argumente.

Americki imbecili razumni dijalog zamjenjuju optuzbama. Njih vodi samoopravdavajuca propaganda koja je do zadnje rijeci laz. I oni su ponosni na to. Boze spasi Ameriku!

Americki predsjednik Obama, koji bi trebao biti, predpostavimo, najmisaoniji medju americkim politicarima, ocito nije u stanju preci okvire svojih tvrdnji, bez trunke dokaza, on tvrdi, da je sukob u Ukrajini “ruska greska”.

U razgovoru s njemackom kancelarkom u Bijeloj kuci, ovoga tjedna, Obama je rekao da razmislja o slanju teskog naoruzanja kievskom rezimu “da pomogne Ukrajini da pojaca obranu od separatistiche agresije”. Obama je optuzio Rusiju da lijeva ulje na vatru sukoba pokusavajuci da ugrozi teritorijalni integritet Ukrajine buretom baaruta”.

Razmotrimo istinu. Etničke Ruse ubija u njihovim kucama, podrumima, skolama, na ulicama kievski rezim koji podupire Zapad koji je bez ikakvog razloga zapoceo rat u istocnoj Ukrajini prije deset mjeseci. Broj zrtava dosada je preko 5500 mrtvih, vise od milijuna izbjeglih, i Obama jos osudjuje nasilje “kao separatisticku agresiju” i zeli poslati jos vise ubojitijeg oruzja oima koji su to prouzrocili.

Od Obame nanize je sve gore. Zamjenik predsjednika, Joe Biden je na konferenciji o sigurnosti u Muenchenu proteklog tjedna rekao:”da se ukrajinci imaju pravo braniti I da ce im SAD poslati vojnu pomoc da sprijeci “rusku agresiju”.

Tako Mr Biden, a sto je o pravima etnickih rusa – ukrajinaca da se brane? Je li njima to zabranjeno? Jesu li i oni ukrajinci? Ili mozda, zato sto su po narodnosti rusi, u vasim ocima su manje vrijedni?

Americki diplomat najvisi po rangu, John Kerry, za koga se predpostavlja da dolazi iz urbanog miliea, kozmopolit, poliglot, potkrepljuje iste neosnovane optuzbe protiv Rusije, tvrdeci da je Rusija “najveca opasnost za Ukrajinu”. I Carry zeli poslati Ukrajini oruzje da da lekciju Rusiji. Isto tako Ashton Carter, novi ministar obrane, isto i Michel Flournoy, koji je odredjen da bude novi ministar obrane Hillary Clinton, ako pobjedi 2016 na predsjednickim izborima. Isto tako i Bobby Jindal koji je candidat za predsjednika republikanske stranke. Isto i Bob Corker republikanski sef za vanjsku politiku. Isto i glavni komandant zajednicke komande general Martin Dempsey. Isto i clanovi americkog vanjskopolitickog establishmenta iz Brookings Institute i Atlanskog saveza. Isto iz glavnih medija i najvecih medijskih korporacija, ukljucujuci i New York Times i Washington Post. Svi oni zajedno, bez ikakve veze sa stvarnoscu, ponavljaju mantru da je za ukrajinski sukob kriva ruska agresija i da je naoruzavanje Kieva dobra ideja za postizanje mira. Svi  oni prave najgrublju travestiju od povijesti 20 st. u kojoj oslikavaju ruskog predsjednika Putina kao “diktatora 20tog stoljeca”, kao “ekspanzionistu” poput Adolfa Hitlera i Benita Mussolinija. Bez trunke spoznaje da je fasizam 20st. stvoren kao zapadno kapitalisticko pokrice za napad na Sovjetski savez koji je rezultirao s 30 milijuna mrtvih Rusa. To je politika koja se i danas nastavlja u obliku americke pomoci neonacistima u Kievu kao snazi za destabilizaciju Rusije.

Zastrasujuca je cinjenica da ovi americki imbecili nemaju pojma da im je ispran mozak. Oni su pravi orvelijanski klauni  koji vjeruju da je rat mir, da je ropstvo sloboda i da je istina sve ono sto vam se kaze da je istinito..

Americki politicari koji su dosli u Muenchen na konferenciju o sigurnosti ismijavali su napor Njemacke, Merkel i predsjednika Francois Holland-a da pozovu Putina na politicke razgovore o krizi u Ukrajini kao besmislicu. 

Troje predsjednika je provelo dugi razgovor u Moskvi tokom vikenda, nastavljajuci razgovor na susretu u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije. Nije sigurno da Putin, Merkel i Hollande mogu prisiliti kijevski rezim da sjedne za stol s proruskim separatistima u istocnoj Ukrajini. Neodgojeni amerikanci ce se potruditi sto bolje mogu da torpediraju razgovore prije nego sto se pruzila mogucnost za uspjeh.

Nasuprot gangu amerikanaca stvorio se novo zajednistvo medju evropljanima da bi slanje jos vise oruzja u Ukrajinu nije rjesenje, cak sto vise, da ga se mora izbjeci, i da separatisti imaju stvarne razloge za politicku autonomiju i da zasluzuju da ih se s postovanjem saslusa.

Europljani, bar javno, mogu prihvatiti pricu da Rusija destabilizira Ukrajinu s vojskom i pomoci u oruzju separatistima. Moskva opovrgava sve ove optuzbe. Ali, evropljani imaju bar dovoljno intelektualne ostrine da shvate da kontraproduktivno uprijeti kaziprstom u Putina i da mora postojati i druga strana u prici.

Zasluga je Angele Merkel sto je bila cvrsta u svom suprostavljanju americiom zahtjevu za povecanim uplitanjem u Ukrajinu. Dok je bila u Washingtonu ovog tjdna kategoricki je odbacila ideju slanja jos vise teskog oruzja u Ukrajinu. Suprostavljanje prijedlozima SAD-a je bilo okarakterizirano od strane vodecih republikanskih senatora “kao ugadjanje” Putinu s blesavim analogijama o Chamberlainu i Hitleru na minhenskoj konferenciji 1938.

Razgovarati s americkim imbecilima je nemoguce. Oni zive u drugacijem svijetu od ostalih ljudi. Njihov je svijet sastavljen od ahistoricne propagande i nepristojnog ponasanja sto daje minimalne izglede za uzajamni sokratski urazumljujuci razgovor. Arogancija i ignorantska oholost su prepreke za istinski razgovor i komunikaciju. Sve je Putinova greska, za sve su krive drske ruske horde koje nas vracaju u zlo vracanje na sovjetsko carstvo. A sto je s americikom pomoci u ilegalnom pucu u Kievu protiv legalno izabrane vlade? A sto je s novorezimskim ratom protiv etnicki ruskog naroda u Ukrajini? Na ta pitanja je odgovor “jeste li poludjeli vi Putinovi apologeti?

Kako je moguce pregovarati s takvim ljudima? Biste li vi mogli?

Dodatni problem je da evropljani nisu slobodni da provedu u djelo svoje neovisno prosudjivanje. Sigurno je da Merkel i Hollande i mnogi od evropskih lidera shvacaju da plan kojim se preplavljuje Ukrajina s teskim oruzjem je jeziva ideja koja potencijalno vodi izbijanju III svjetskog rata. Jasno je da mnogi evropljani misle da su od SAD-a nametnute sankcije kontraproduktivne, cak nerazumne, neprijateljska politika koja steti jednako evropskim radnicima, farmerima i ekonomijama kao i Rusiji.

Problem je u tome sto su evropske drzave americki vazali. Njima nije dopusteno da djeluju suprotno americkom diktatu, bez obzira na ishod. Njemacku se smatra sredistem moci u Europi i cetvrtom najsnaznijom ekonomijom u svijetu. Medjutim, njemacki politicki analiticar Christo Lehmann nas podsjeca, da od kraja II svjetskog rata njemacka nema politicki suverenitet. Ona nema ustava koji podupire modernu drzavu, ona je i dalje okupacijska zona koja pripada “pobjednicima”, americkim i britanskim saveznicima. “Njemacka je de facto americka kolonija” tvrdi Lehmann. U bilo koje vrijeme, prema poslijeratnom zakonu americke trupe mogu zbaciti njemacku vladu, sto znaci da je tehnicki i pravno okupirana drzava, drzava vazal.

Mozemo se osvrnuti na cinjenicu kad je Edward Snwden otkrio da je americka NSA spijunirala kancelarku Merkel, 2013. To vise govori o tome zasto  Merkel nije energicno odgovorila na to krsenje njemackog “suvereniteta” kako to americki prekrsaj zasluzuje. Ona je na to odgovorila ponizno, prihvacajuci americku poslijeratnu hegemoniju.

Lehman naglasava koliko su raniji pokusaji Njemacke da osmisli neovisnu vanjsku politiku, a posebno priblizavanje Rusiji, bili onemogucavani kako od americkih tako od britanskih saveznika. “Vidjeli smo kako je svaki pokusaj Willya Brandta i Gerharda Schroedera da stvori vise prijateljske odnose s Rusijom bio na svakom koraku sabotiran od strane Washingtona i Londona” rekao je Lehmann.

Zato se mora na poseban nacin cijeniti Merkel za njezin ovotjedni cvrsti stav protiv americkog militarizma u Ukrajini. Njeno neslaganje je veom znacajno kao moguci raskol u odnosima SAD – Europa. Ono sto je ona zahtjevala je fundamentalna crvena crta u Washingtonu, buduci da evropske drzave, a posebno Njemacka, ne mogu, ne smiju, ne smiju se usuditi dovesti u pitanje americku hegemoniju i dugorocnu politiku neprijateljstva prema Rusiji.

Merkel i Hollande su moguce primili poruku milijuna obicinih evropskih gradjana koji odbijaju  americko provociranje Rusije protivno interesa Evrope. Ali s obzirom na receno vazalstvo u odnosu na imbecilne amerikance mogucnosti pozitivnog obrata i mirnog rjesenja su iluzorne. Evropsko vodstvo je jos uvjek zatocenik uhvacen u omcu Washingtona. Ali zgrozene evropske mase bi mogle izazvati lom ovakvih imbecilnih okova.

 

NATO: ATLANSKI MOST SE RUŠI

Autor: William Engdhal

Washington je stvorio nesto poi menu NATO, Organizaciju sjeverno atlanskog spora zuma, 1949 godine da bi zapadnu Europu vezao cvrsto uz buducu vanjsku politiku Washingtona, makako to izgledalo destruktivno interesima Njemacke, Francuske, Italije i drugih evropskih naroda.

1986, dvanaest nacija ondasnje Europske ekonomske zajednice pretorile su Rimski ugovor iz 1957 i potpisale jedinstveni evropski dokument. To je bio temelj stvaranje jedinstvenog ekonomskog trzista do kraja 1992 godine i trasirao osnovu i  pravila za evropsku politicku I sigurnosnu suradnju koja je bila preteca buduce zajednicke vanjske i sigurnosne politike Evropske unije.

A onda u 9. studenog 1989. jedan dogadjaj povjesnih razmjera je prekinuo strategiju Europske ekonomske zajednice: Gorbacevljev SSSR je predao Njemacku demokratsku republiku Zapadu. De facto je zavrsen hladni rat. Njemacka je mogla biti ujedinjena. Ocito je Zapad bio na dobitku. Europljani su klicali. Mnogi su povjerovali da su desetljeca zivota na ivici moguceg nuklearnog rata iza nas. Europa koja je nastajala bila je ponosna, samopouzdana u svoju buducnos. NATO je bio djelo koje je stvorio Washington, prema rijecima glavnog tajnika lorda Ismay-a: da drzi ruse izvan, amerikance u, i njemce ispod.”

EUROPSKI OBRAMBENI STUP ILI NATO?

Tokom jednog sastanka Europske ekonomske zajednice u prosincu 1991.donesen je jedan dokumetn fatalnih posljedica. Sokiranom Helmutu Kohl-u su francuski predsjednik Mitterand i britanska premierka Margareth Thatchea rekli da se mora sloziti sa stvaranjem jedinstvene monete kojom ce se moci kontrolirati Bundesbanka. Ta jedinstvena moneta je postala danasnji euro i stvorena je Europska sredisnja banka. To je bila ucjena kao preduvjet za prihvacanje njemackog ujedinjenja. Njemci su tesko progutali knedlu i potpisali. Ono o cemu se tada malo raspravljalo je cinjenica da je  Ugovor iz Maastichta ukljucivao i pasus koji je trazio po prvi put uspostavu zjednicke vanjske i sigurnosne politike. Dvanaest drzava potpisalo je ugovor, a razgovori su dalje tekli o stvaranju evropskog obrambenog stupa neovisnog o NATO-u. S propascu Sovjetskog saveza nestali su razlozi za postojanje NATO-a. Varsavski pakt je bio raspasten. Washigton je uvjerio Gorbacova da se NATO nikada nece prosiriti na Istok.

 BUSH /Senior/ JE SRUŠIO EU OBRAMBENI STUP

Americki predsjednik George H.W. Bush bio je covjek cija je ostavstina natopljena krvlju, od njegovih prvih godina u Washingtonu koje ukljucuju i njegovu ulogu kao agenta CIA u Dallasu 22. studenog 1963. u ubojstvu J.F. Kennedy-a. On je 1970 dosao za sefa CIA-e. On je namamio Saddama Husseina da zauzme Kuwait 1990 da bi nasao izgovor za krvavu operaciju Pustinjska oluja protiv Iraka, kao sto se danas razara Ukrajina. Sredisnja namjera koja je stajala iza podmetnutog rata koji je bjesnio na Balkanu tokom desetljeca je bila da se stavi jasno do znanja EU drzavama da je NATO, pod kontrolom SAD-a i Pentagona ostaje tu i da ide na Istok. I doista on je iskoristio jugoslavenski rat da dokine prijetnju u zacetku bilo kakve sposobnosti neovisne evropske obrane, da unisti EU obrambeni stup. Predsjednikov savjetnik i osnivac Trilateralne komisije, Zbigniew Brzezinski je opisao Washingtonski pogled na Njemacku kao na vazala americke imperijalne sile, a ne suverene nacije.

1999 su Madzarska, Poljska i Ceska republika bile sluzbeno pozvane u Washington da se pridruze NATO-u, u trenutku kada je rat zavrsen komadanjem Jugoslavije, a  zapecatio ga je Bill Clinton sramotnim ilegalnim bombardiranjem Srbije na Kosovu, s jos sramotnijim sudjelovanjem njemackog ministra vanjskih poslova Joska Fischera, sina madzarskog mesara.

2004 Washington je radosno prosirio NATO u Bugarsku, Estoniju, Latviju, Litvaniju, Rumunjsku, Slovacku, Sloveniju. To je bila tajna priprema, za sada vec sramotne, kolor revolucije – drzavne udare – u Gruziji i Ukrajini kojima  su bili izabrani americki novi kandidati, u Kievu korumpirani Viktor Juscenko tzv.  narandjastom revolucijom, i Mikhail Saakashvili u Gruziji ruzicastom revolucijom. Oba predsjednika su predlozila ulazak u NATO kao dio svoje predizborne kampanje.

Zar se treba cuditi da je 2007 americki ministar obrane Don Rumsfeld najavio da ce Pentagon postaviti balistici stit u Poljskoj i Ceskoj republici usmjeren prema Rusiji. Moskvu je razbjesnilo ovo uvlacenje u strateski perimetar NATO-a, vojnog saveza pod vodstvom jedine preostale supersile na vratima Moskve.

NJEMAČKO – FRANCUSKO – UKRAJINSKA INTERVENCIJA

Kada su ministre Njemacke i Francuske intervenirali ocajnicki u zadnjem trenutku da posreduju kompromis u Kievu, 21. veljače 2014. da se izbjegne gradjanski rat, oni su iskljucili jednu zainteresiranu stranu iz razgovora, americku vladu.

Oni su postigli dogavor koji je trajao 48 sati nakon cega su od CIA organizirani snajperi podstaknuli kaos i paniku /ovaj detalj su ispustili njemacki sluganski mediji/ a predsjednik Viktor Yanukovic je morao pobjeci da spasi zivot.

Iduceg dana je Obamina administraciju, predvodjena huskacicom Victoriom Nuland “je… EU”, americkim veleposlanikom Geoffrey Pyatt-om, i legijama CIA operativaca unitar protesta na  trgu  Maidan na kojem su bili probrane marionete, koristeci se neonacistima Pravy Sektor i Sloboda Party izvrsili drzavni udar. George Friedman, sef Stratfora, strateske konsultantske agencije, ciji su klienti I Pentagon I CIA, kao I izraelske agencije, je rekao ruskom Kommersant-u u prosincu, u razgovoru, da je od strane SAD-a organizirani drzavni udar u Ukrajini bio “najocitiji drzavni udar u povijesti”.

Tako je Washington pljunuo u lice ne samo Njemackoj I Francuskoj, nego I EU, ali I u lice Rusiji I samoj Ukrajini, diktirajuci koje ce osobe voditi novi rezim predvodjen po americkom izboru predsjednikom, visoko rangiranim scientologom, Arsenijem Yatsenyukom, sto su Njemacka I Francuka jedva progutale. Ponizile su se pred vodjama jastrebova Obamine administracije. EU je jednoglasno izglasao od stane SAD-a nametnute sankcije protiv Rusije nakon referenduma o Krimu u ozujku 2014. Njemacka industrija je otvoreno protestirala. Vlada Angele Merkel se pognula pred NATO-m I Washingtonom, a njemacko je gospodarstvo zapalo u recesiju, kao I ostali dio EU.

Medjutim sada se dogadja nesto izuzetno neobicno. Francuska i Njemacka su se otvoreno pobunile protiv Obamino Washingtona. U noci, 4 veljace, Merkel i francuski predsjednik Hollande su naglo odlucili da odlete u Moskvu u susretnu se s ruskim predsjednikom Putinom. Namjera je bila, kako je glasnogovornik Putina ustvrdio da “lideri triju drzava razmotre cime mogu doprinijeti da okoncaju gradjanski rat u istocnoj Ukrajini koji je eksalirao zadnjih dana s mnogo zrtava.”

Ono sto je veoma interesantno u tom naglom putu je, da “vazali”, Angela Merkel i Francois Hollande nisu trazili prije toga dopustenje iz Washingtona, kako tvrde francuski izvori.Najavljujuci taj spontani put u Moskvu, Hollande je izjavio tisku:”Zajedno s Angelom Merkel odlucili smo se na novu inicijativu.” Ono sto je jos interesantnije “nova inicijativa” je dosla u vrijeme kad je drzavni tajnik John Kerry bio u Kievu radi sastanka s predsjednikom Poroshenkom da se dogovori o mogucoj isporuci oruzja Kievu, jer Washington radije bira oruzje nego diplomaciju u ovom trenutku. Moskovskim razgovorima izmedju Putina, Merkel i Hollanda, kako se izvjestava prethodili su “tajni” razgovori izmedju Pariza, Berlina i Moskve.

U prosincu, Hollande je iznenadio svojom posjetom Moskvi i susretom s Putinom radi Ukrajine. Hollande je izjavio,”vjerjem da moramo izbjeci zidove koji nas dijele. U ovom trenutku moramo izbjeci prepreke I naci rijesenja.” Washingtonu to nije bilo po volji. Postoji opravdana sumnja da je 7 prosinca bio “false flag” napad na pariski satiricki magazin, Charlie Hebdo, da je to  bio odgovor Washingtona i Tel Aviva na diplomaciju Hollandea.

Najnovija njemacko francuska inicijaativa dogodila se dok je John Kerry bio u Kievu da dogovori isporuku oruzja Ukrajini. Novinar Nouvel Observateur-a Vincent Jauvert izjavljuje da je iznenadna odluka Hollande-a i Merkel da razgovraju s Putinom dosla kao pokusaj “da se preduhitri amerikance koji pokusavaju nametnuti isporukom oruzja Ukrajini svoje rjesenje problema zapadnjacima.”Rekao je da su dvoje lidera bili u Kievu odmah nakon Kerry-a “jer ne vjeruju americio administraciji” i zele “predstaviti svoja rjesenja prije nego zamjenik predsjednika Joe Biden predstavi americki plan o slanju teskog naoruzanja Kievu  na sastanku o sigurnosti u Muenchenu /7. veljače /.

Tjedni koji su pred nama svakako će biti odlučujući za svjetski mir. Da parodiram jednu djecju pjesmicu koju sam kao mali pjevao: Atlanski most se ruši, ruši ruši /melodija na pjesmu Londonski most se ruši/. Vrijeme je za novi most, ali on neće nastati Sastankom o sigurnosti  s porukom Joe Biden-a

Izabrala i prev. prof. Kornelija Pejčinović

 

GENETSKI MODIFICIRANI ORGANIZMI – GMO STERILIZIRAJU LJUDSKU VRSTU

Ruska studija GMO– genetski modificiranih organizama

GENETSKI MODIFICIRANI ORGANIZMI – GMO STERILIZIRAJU LJUDSKU VRSTU

Profesor Aleksej Surov, biolog, i njegova skupina istraživača htjela je utvrditi je li genetski modificirana soja Monsanto stvara reproduktivne probleme kod onih koji se hrane njome s obzirom na glasine koje se šire svijetom, a koje multinacionala neprekidno opovrgava.

Istraživanje su provodili  Nacionalna ustanova za genetsku sigurnost i Institut koji se bavi ekologijom i evolucijom tokom dvije godine. Dvije godine su različite vrste dabrova /koji se brzo množe/ hranjene prema sljedećem planu. Životinje su podijeljene u četiri skupine po pet muško-ženskih parova u svakoj. Prva skupina primala je hranu koja nije sadržavala soju. Druga skupina je hranjena prirodnom sojom, treća skupina je hranjena mješavinom žita u kojoj je bio dio GMO soje. Četvrta skupina je jela samo GMO soju uvezenu iz Europe koja je bila genetski modificirana tako da je postala otporna na herbicide.

U prvoj fazi sve četiri skupine su imale 140 mladuncadi, 7-8 po paru. Novoformirani parovi od novorođenih od svake skupine u drugoj generaciji je imala novu mladunčad. Treća generacija je imala 52 novorođenih u skupini koja nije trošila soju, 78 u onoj skupini koja je jela normalnu soju, treća skupina koja je hranjena GMO sojom imala je 40 mladih od kojih je 25 % bilo mrtvih.

Studiju Surov je citirao americki Institut for Resposible Technology, osnivaca Jessreya Smith-a  i autor studije proziva Sjeme obmane – Seeds of Deception, o njemu je pisao i Huffington Post. Treba napomenuti da na stranicama Glasa Rusije koje isti Huffington navodi izvor je misteriozno nestao s web-a. Odgovor: Stranica ne postoji.

Amerikanci koji zive u kraju u kojemu je 91 % zastupljena soja GMO ne smiju biti uznemireni ovim alarmantnim cinjenicama. Činjenica da ćemo nestati kroz tri generacije ne smije nas brinuti. Monstruozna debljina koja nastaje od dodataka prehrambene industrije je upravo završila prvi dio procesa.

Odabrala i s tal. prevela prof. Kornelija Pejčinović

Sjetite se Franje Tudjmana i Gojka Suska!?

CIA: Cancer Experiments with Presidents of Latin America

Nil NIKANDROV | 11.01.2012
In a series of his public speeches Hugo Chaves called an “epidemic” of cancer among Latin American presidents a strange and alarming phenomenon. This hard to cure desease was identified in case of Chavez himself, Paraguayan president Fernando Lugo, Dilma Rouseff and Lula da Silva (Brazil), Crisitina Fernandez (Argentina). Al of them are known as left of the center politicians struggling to expedite Latin America’s integration process and to get rid of the US dominance in the Western Hemisphere. Chavez let drop words about empires that go to any length to achieve their goals. 

The Washington’s response didn’t keep waiting. Victoria Nuland, US State Department official spokesperson, said the Chavez’ words were “horrific and reprehensible.” That is they were perceived by the Obama administration as imputation of using special biological technologies to cause cancer among Latin American leaders not friendly towards the USA.

Of course, Hugo Chavez was not that rude. He understood Washington would demand evidence. So the president explained his position saying he never blamed anyone but rather used freedom of thought facing a strange string of events that were hard to explain. The anxiety is well understood, to overcome the decease he had to go through harassing session of chemotherapy in Cuba. And the anxiety is here to stay. How did the decease appear? What made a malignant tumor hit a healthy man, a retired serviceman, former baseball player, regular gym goer and race runner? Why only the populist politicians got into the trouble that never occurred with the right wing presidents who stay in favor with the Empire?

Doctor Salomon Yakubowicz, a popular Venezuelan diet specialist and a frequent US embassy visitor, rushed to close the issue. He said in an authoritative way, no CIA prepared notes used, that it was the presidents themselves who brought the trouble upon them. Say Lula da Silva smoked too much. Christina Fernandez abused procedures of face and neck rejuvenation. The Paraguayan Lugo didn’t use protection in numerous cases of sexual intercourse and lymphoma was a common thing in such cases, thanks God it was not AIDS. Chavez was to blame himself for not living in harmony with biorhythms, working at nights, eating wrong – that’s what his the unhealthy nature of the fullness testifies. The opposition circles and pro US media picked up the tune: Chavez and his populist friends are subject to stresses, fear of the future and suffer persecution mania seeing the “Empire’s conspiracies” all around.

Still the Chavez epidemic explanation was taken seriously. Political scholars had no doubt the US special services were conducting a wide scale operation to neutralize the “leading Latin American rebels”. They studied the history of how the Pentagon and the CIA used radioactive substances, biological and chemical weapons on the continent and remembered monstrous facts of using human beings as guinea pigs, the facts the Western mass media keeps silent about.

There is a small chance the in-depth history of the US biological weapons program will ever see light. The major part of archives is classified, the most discreditable files are progressively liquidated and the scholars, who intended to make the truth about the criminal experiments public, perished under undisclosed circumstances.

It was in 1947 the CIA was caught red handed conducting such experiments that is immediately after the very agency was established. The FBI and CIA operatives “protected” the US doctors in Guatemala City, that studied syphilis and gonorrhoea making 2000 of the Guatemalans infected. No consent to experiment was ever asked.

more:

http://www.strategic-culture.org/news/2012/01/11/cia-cancer-experiments-with-presidents-of-latin-america.html

Hvala gđi. Korneliji Pejcinović

Kornelija Pejčinović: OPTUŽUJEM – J’ ACCUSE

Optužujem u ime svih žrtava rata na prostoru bivše SFRJ i nepravedno

zatočenih, optuženih i osuđenih Hrvata u Haagu, Evropsku uniju,

Ujedinjene

Narode- Vijeće sigurnosti, OSCE, NATO, Kontaktnu skupinu, takozvanu

Međunarodnu zajednicu i sve druge međunarodne organizacije i pojedince

aktivne sudionike koji su u ime svojih vlada suučesnica i navedenih i

drugih organizacija i njihovih političkih tijela vršili političke,

savjetodavne, vojne i kvazi humanitarne instrukcije i djelatnosti u

napadnutim državama slijednicama SFRJ, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini

i na Kosovu u suprotnosti sa zaključcima neovisne Badinterove

komisije.Optužujem ih za neprovođenje zaključaka ove komisije, za

izazivanje i podržavanje dugogodišnjeg ratnog sukoba, za izazivanje

patnji ogromnog broja stanovnika i uvođenje protektorata nad narodima

koje su doveli u

sukob.* Rat u bivšoj Jugoslaviji je izazvala Jugoslavenska narodna

armija –  JNA koja je prvotno bila savezna vojska, a koja ja 1987

nakon pojave Memoranduma – srpskog nacionalnog programa- koji je

izradila Srpska akademija znanosti i umjetnosti reorganizirana kao

srpska vojska i pripremana je da provede u djelo zacrtani program

Memoranduma, velikosrpsku državu, na štetu svih drugih naroda

federacije. U tu svrhu je kao najprikladniji izvođač bio izabran

Slobodan Milošević za predsjednika Srbije koji je imao vlast i komandu

nad oružanim snagama i koji je započeo rat i armiju poveo u napad na ostale federalne republike.

To se dogodilo nakon prvih slobodnih višestranačkih izbora 1991 na

kojima je u Sloveniji i Hrvatskoj komunistička partija izgubila

izbore, dok je u Srbiji i u drugim republikama još uvijek bila na

vlasti. Armija je bila jednopartijska i strogo ideološki orijentirana.

Gubitak komunista na izborima u Sloveniji i Hrvatskoj bio je znak za

discipliniranje odmetnutih republika.

Za ovo pripremano povijesno preoblikovanje prostora bivše SFRJ u

jednopartijsku, komunističku, velikosrpsku, nedemokratsku državu, i to

u vrijeme nadolazeće globalne propasti komunizma, znale su sve

obavještajne službe vodećih svjetskih sila i unatoč zaklinjanju u

antikomunizam, demokraciju, ljudska prava, prava naroda i nacionalnih

manjina, pružile su aktivnu i pasivnu političku, vojnu, pravnu,

obavještajnu i svaku drugu podršku Slobodanu Miloševiću i vojnom vrhu

u Beogradu, i podsticale su razvoj prilika koje su vodile direktno u

krvavi međunacionalni sukob i genocid na prostoru bivše Jugoslavije.

Činjenica je da Međunarodni sud za ratne zločine… u Haagu u ovom

trenutku sudi samo Hrvatima iz Viteza u BiH, i to poglavito za zločin

u selu Ahmići za 100 mrtvih, i time se bavi od svog osnutka već pune

četiri godine, za čitavo to vrijeme kleveće Hrvate i hrvatskim

tobožnjim zločinima puni stranice svjetskog tiska i arhive međunarodnih organizacija.

Taj zločin su izvršili britanski vojnici iz sastava UNPROFOR-a a pod

zapovjedništvom pukovnika Boba Stewarta u organizaciji britanske tajne

službe, a u tradiciji i prema običajima britanske kolonijalne politike.

Pukovnik Bob Stewart, zapovjednika britanskog bataljona UNPROFOR-a

stacioniranog u Vitezu, je neposredno nakon pokolja u Ahmićima, na još

svježim zgarištima i toplim leševima, pozirao ekipi BBC-a i uzvikivao

bez dokaza i istrage pred kamerama: Bloody Croats, Bloody Croats –

Prokleti Hrvati ili krvavi Hrvati. Snimka je bila namjenjen čitavom

svijetu, a Sky Newa ju je objavljivao svaki puni sat širom SAD, Vel.

Britanije i engleskog govornog područja.

 

*ZAŠTO ?*

 

Cilj ove akcije je bio sprječavanje potencijalnih saveznika Hrvata i

Muslimana da se ujedine u obrani, izazivanje sukoba Hrvata i Muslimana

kao pomoć Srbima koji su počeli gubiti na bojištu, i pretvaranje

srpske agresije u građanski rat što puno više odgovara režiserima ovog

rata, nego obrambeni rat. Da su se udružili potencijalni saveznici

Hrvati i Muslimani Srbi su mogli biti poraženi, a stanje na terenu se

vratiti u vrijeme prije Sarajevskog atentata 1914 i Versailleskog sporazuma.

Nije li čudno da je upravo Bob Stewart glavni tužitelj Hrvata iz Bosne

i Hercegovine na Sudu u Haagu i da su njegovi vojnici iz Chichesterske

i Yorkshirske pukovnije bili nevjerojatno neprijateljskog držanja

prema hrvatskom stanovništvu Lašvanske doline.

Tajni napuci britanskim vojnicima u BiH su bili: Srbi su saveznici, a

Hrvati su katolici poput Iraca. Gospoda iz Narađaste lige koja već tri

stoljeća pustoše Sjevernom Irskom su Hrvate, potičući i naoružavajući

Muslimane, držali 14 mjeseci u potpunom okruženju i izgladnjivanju u

nadi da će kapitulirati. Proboj blokade je načinio dr. Sloboda Lang

organizacijom konvoja “Bijeli put za Novu Bilu”.

Nelogično i nedobronamjerno je nakon zlodjela srpskog okupatora od

Vukovara, Zadra, Gospića, Okučana, Novske, Županje, Dubrovnika, do

četverogodišnje opsade Sarajeva, Zepe, Srebrenice, Goražda, Bihaća i

drugih srpskih opsada i zlodjela, suditi pune četiri godine malobrojne

Hrvate iz Bosne za zločin u malom selu Ahmići, a namjere su da se

nastavi suditi Hrvatima iz Hrvatske koju su sudjelovali u oslobađanju

vlastiti države u nemogućim uvjetima nametnutog embarga, pod

kvalifikacijom međunarodnog sukoba i kršenja međunarodnog prava.

Mogu s pouzdanjem reći da osim srpsko-crnogorske inicijalne dugo i

pomno pripremane i izvršene agresije na svim prostorima bivše

Jugoslavije nikakve druge agresije nije bilo, niti bilo drugog

međunarodnog sukoba. Stoga sve kvalifikacije sukoba koje donose pod

pritiskom svjetskih centara moći “pravni mudraci” haaškog Tribunala su

zlonamjerne, neistinite, lažne i pravno nedolične.

*U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, potom i na Kosovu je Evropska

unija i t.zv. “Međunarodna zajednica” ta koja je naručila od

Badinterove pravne komisije analizu Ustava SFRJ iz 1974, a

neizvršavanjem odluka te komisije isplanirala je i započela rat protiv

svih njenih naroda. Obvezujući zaključci Badinterove komisije iz

siječnja 1992 godine su glasili: SFRJ je prestala postojati, bivše

republike – federativne jedinice – novonastale države su punopravne

slijednice SFRJ s pravom na međunarodno priznanje i sukcesiju

zajedničke imovine prema udjelu. * Europska unija i “Međunarodna

zajednica” nisu postupile prema pravorijeku zaključaka neovisne

Badinterove komisije koji su je obvezivali kao naručiteljicu, a koji bi osigurali trajan mir na prostoru bivše SFRJ.

*One su nakon napada na Sloveniju, užasnih razaranje, genocida i

progona koje je srbizirana federalna vojska JNA pod komandom Slobodan

Miloševića i generalštaba u Beogradu počinila u Hrvatskoj 1991, tu i

takvu vojsku –JNA-, koja je raspadom federalne države SFRJ i

nastankom novopriznatih država, prema zaključcima Badinterove komisije

izgubila državu čija je vojska bila, one su tu i takvu vojsku morale

razoružati, raspustiti, uhititi one koji su već počinili ratne

zločine, suditi im, teško naoružanje uništiti i izvrstiti

demilitarizaciju prostora bivše SFRJ. Zatim su morale organizirati

mirovnu konferenciju novonastalih država koja bi utvrdila buduće međusobne odnose i međusobne obveze država slijednica i sukcesiju.

To bi bilo istinsko i trajno mirovno rješenje sukoba na prostoru bivše

Jugoslavije prema ustaljenim pravnim normama i u skladu s takozvanom

politikom demokratiziranja ostatka svijeta, ljudskih prava, prava

manjina itd. * Sve je to u to vrijeme bilo lako izvodljivo jer je

nestalo SSSR-a i Varšavskog pakta. Evropska unija i ostatak

“Međunarodne zajednice” nisu učinili ništa od toga na što su bile

obvezne. Suprotno zaključcima Badinterove komisije one su toj i takvoj

vojsci, koja se pokazala kao zločinačka i spremna na sve u Sloveniji i

Hrvatskoj, naredile da se s kompletnim teškim naoružanjem i s

komandnim kadrom povuče pod pratnjom njenih vojnih promatrača u Bosnu

i Hercegovinu, u kojoj se nalazilo 70 % svih vojnoindustrijskih pogona

bivše države. Tamo su se nalazile već do zuba naoružane stacionirane

trupe JNA i naoružane paravojne srpske jedinice i jedinice Srba iz

Srbije.

*Međunarodna je zajednica ovo sve znala. Donijevši ovakvu odluku

namjeravala je drugačiji rasplet događaja, a ne ostvarenje trajnog

mirnog rješenja. * Očekivanja su vjerojatno bila da će snage JNA u

uvjetima općeg embarga na uvoz oružja žrtvama agresije brzo pokoriti

tamošnje Hrvate i Muslimane i da će reorganizirana i osnažena

tamošnjim JNA trupama i paravojnim srpskim jedinicama ponovo izaći na

granice bivše SFRJ. Jedan od razloga što do sada stoji zastava bivše

države pred zgradom UN je ovaj, da do danas stanje još nije

definirano, pa zakulisni režiseri događanja na ovim prostorima drže

one nedemokratsku, tiransku, tom zastavom simboliziranu Jugoslaviju

još uvijek mogućom. Protiv nje se u čitavoj njenoj povijesti od 45

godina oni nisu nikada pobunili, nisu u njoj kontrolirali stanje

ljudskih prava i sloboda, slobode medija, niti su slali svoje

promatrače i kritizirali politiku Titove diktature ” s ljudskim

likom”. Tu su državu primali u sve međunarodne organizacije sve do

1990 bez ikakvih uvjeta unatoč masovnim ubojstvima, teroru, zatvorima,

logorima, Golom otoku i punoj cenzuri u medijima, Bijeloj knjizi,

verbalnom deliktu i sličnom. Oni su branili i još uvijek brane ovdje

“socijalizam s ljudskim likom”, istim onim ljudskim likom kakva je

bila i njihova politika na prostoru bivše Jugoslavije u proteklih 10

godina. To je njihov model budućeg društva za treće tisućljeće.

*Ja tužim Europsku unije, UN, OSCE, Kontaktnu skupinu i čitavu

takozvanu “Međunarodnu zajednicu” zbog neprovođenja zaključaka Badinterove komisije.

*

Posljedice neprimjenjivanja tih zaključaka su gotovo 300 000 mrtvih u

Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, tome treba pribrojiti i žrtve na Kosovu.

Vjerojatno je da je ranjeno između 70 – 100 000 tisuća ljudi, a

silovano je od 50 000 tisuća muškaraca i žena. Milijuni su protjerani,

a broj duševno i tjelesno osakaćenih je ogroman i nedovoljno poznat.

Razaranje su ogromna, a treba spomenuti i nepregledna minska polja kao

ostavštinu rata za budućnost.

*Tužim Evropsku uniju, UN, OSCE, Kontaktnu skupinu, NATO i takozvanu

“Međunarodnu zajednicu” i sve njihove aktivne političke i vojne

posrednike za propuštene radnje u sprijecavanju zločina, za planiranje

i aktivno dugogodišnje sudjelovanje u zločinu. Posebno tužim Evropsku

uniju zbog naredbe o povlačenju kompletno naoružane vojske bez države-

JNA, s kompletnim zločinačkim vojnim komandnim kadrom u Bosnu i

Hercegovinu, kada se već vidjelo i znalo sve o namjerama i ponašanju

te vojske i njenim ciljevima. Tužim ih za neprekidno podržavanje

zločinačkog režima Slobodana Miloševića i vojnog vrha u Beogradu i Radovana Karađića na Palama.

Tužim Evropsku uniju, UN, “Međunarodnu zajednicu” i sve aktivne tvorce

i izvršitelje takozvanih mirovnih rješenja na prostoru bivše SFRJ zbog

uvođenja EMBARGA na uvoz oružja žrtvama agresije i režiranju i

produljavanju njihove patnje do dana današnjeg.

*U prigodi mnogih nastupa članova Evropske unije, UN, OSCE, Kontaktne

skupine i drugih predstavnika “Međunarodne Zajednice” u Bosni i

Hercegovini, a to se danas više nego ikad vidi u Hrvatskoj i na

Kosovu, vrlo se često govori da je prostor bivše SFRJ laboratorij u

kojem se provodi eksperiment organiziranja multietnickih i

multikulturalnih zajednica u uvjetima Novog svjetskog poretka i globalizacije.

*Tužim Evropsku uniju, UN, OSCE, Kontaktnu skupinu, NATO i

“Međunarodnu zajednicu”, vladine i nevladine organizacije i sve ostale

aktivne organizatore rješavanja politice budućnosti naroda na prostru

bivše SFRJ zbog provođenja eksperimenta nad živim ljudima. * Prema

zakonima svih civiliziranih država svijeta zabranjuje se provođenje

bioloških, političkih, društvenih i drugih eksperimenata nad živim i

sa živim ljudima. Takvi kriminalni politički eksperimenti su bili

nacizam, fašizam i komunizam, a možemo reći da je i globalizacija

jedan monstruozni eksperiment sa svim živim stanovništvom svijeta čiji

ishod mnogi narodi neće preživjeti.

Najbolji dokaz za to je upravo eksperiment “Međunarodne zajednice” u

zemljama bivše Jugoslavije i hladnokrvno i pasivno laboratorijsko

promatranje izdržljivosti lokalnog “urođeničkog” stanovništva u

uvjetima opsade, ranjavanja, smrti najbližih, i lišavanja svake vrste

koje se pri opsadi Vukovara, Zadra, Dubrovnika, Gospića, Sarajeva,

Srebrenice, Žepe, Jajca, Bihaća i drugih mjesta odvijalo pred očima

njihovih promatrača i oružanih snaga UN-a i Snaga za brzo djelovanje

Velike Britanije i Francuske. Čak su razvili i monstruozni turizam pri

čemu su najviši predstavnici vlasti tih zemalja i međunarodnih

organizacija obilazili i proučavali živi materijal na terenu pružajući

mu minimalnu i neadekvatnu pomoć. / Primjer je bacanje paketa iz

aviona, često u minska polja, s nepriličnim sadržajem: igračkama za

djecu, aspirinima, otpadnim sanitetskim materijalom i lijekovima s

isteklim rokom trajanja, serumom protiv malarije u uvjetima zime u Bosni od -20 C, i slično).

Ako se zabranjuje po zakonima svih civiliziranih zemalja eksperiment

na živom čovjeku pojedincu bez njegovog pristanka, koji to zakon bilo

koje zemlje svijeta dopušta eksperiment s čitavim narodom. Toga nema u

povelji UN-a i protivno je svim pozitivnim zakonima svijeta.

*Tužim Evropsku uniju, UN, OSCE, Kontaktnu skupinu, NATO i

“Međunarodnu zajednicu” i sve druge aktivne sudionike tragedije u

zemljama bivše SFRJ za neprekidno dugogodišnje klevetanje žrtava

agresije i zbog nehumanih mjera dugogodišnjeg provođenja eksperimenta.

*  Ovu tužbu treba podnijeti Međunarodnom sudu za ljudska prava u

Strasbourgu i bilo kojoj drugoj kompetentnoj nadležnoj instituciji za

takve vrste zločina i prijestupa.

Politika koja se već 10 godina provodi nad svim narodima s prostora

bivše Jugoslavije, osim Slovenije, može se po monstruoznosti

usporediti s eksperimentima protiv naroda u Trećem Reichu ili u SSSR-u

u vrijeme Staljina. Obadva su ova režima osuđena kao monstruozna po

opsegu i veličini zločina.

Apeliram na sve ljude željne i žedne pravde da se pridruže i podrže

ovu tužbu, jer ovo je jedini način da se oslobode žrtve zločina

zatočene u zatvoru Međunarodnog suda za Ratne zločine počinjene na

prostoru bivše Jugoslavije i Ruande u Haagu, koji prijeti da će

progutati poput Minotaura sve one koji su prekršili odredbe Embarga na

kupnju oružja i usudili se spašavati i privremeno se osloboditi od

planiranog globalizacijskog istrjebljujućeg eksperimenta.

Haaški Tribunal nije utemeljen za kažnjavanje zločina protiv

čovječanstva, nego je utemeljen da bude prijetnja svim pokušajima

budućih oslobodilačkih pokreta protiv neokolonijalizma u budućim

uvjetima Novog svjetskog poretka i globalizacije koju planiraju

svjetska financijska i vojna oligarhija zemalja G – 7.

Pozivanjem na pravdu za sve možemo se tako ujediniti da nam se ne može

prebacivati nacionalizam, fašistoidnost ili bilo koja druga etiketa

kojom nas se neprekidno tjera sa svjetske političke scene kao

nedorasle, nepouzdane i nesposobne za demokraciju i slobodu.

Ovo je jedini način da sve žrtve prokažu svoje mučitelje i

zlostavljače i da skinu sa sebe prijetnju i stvarnost protektorata.

Ovo bi bio presedan i dobar znak i za druge narode svijeta koji pate

od istoga zla. U nadi da će ovaj apel i pravni projekt podržati većina

onih koji ga budu pročitali i pojedinci svih naroda žrtava, mogla bi

se otvoriti nova budućnost za sve pogođene narode Hrvate, Muslimane,

Albance, pa čak i Srbe koje podrška Međunarodne zajednice u njihovim

zločinima i nepravdama lišava mogućnosti katarze i preuzimanja

odgovornosti za zločine i počinjene nepravde drugim narodima. Na taj

im se način oduzima normalna budućnost i čuva ih se za vječitu

instrumentalizaciju u nanošenju nepravdi i zla drugima. Ono što dobivaju zauzvrat u stvari je kazna, a ne zalog budućnosti.

U Zagrebu, 3.03.2000.

 

 Kornelija Pejčinović

Kornelija Pejcinovic: Ovo nije bio građanski rat!

Ovo nije bio građanski rat!
FOKUS 14. listopada 2005.
autorica: Kornelija Pejcinovic

U prvim godinama rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991./1993.
mnogo se ocekivalo od medunarodne zajednice. Naivci u politici i
žrtve rata ocekivali su od vodecih sila svijeta i medunarodnih
organizacija pravedno rješenje i mir, vjerujuci da je svima jasno
kako je agresiju izvršila i ovaj rat skrivila samo Srbija, a da su mu
protivni svi oni cimbenici odlucivanja u svijetu koji diktiraju
svjetska politicka dogadanja.

U takvoj vjeri su docekali osnivanje Medunarodnoga suda za ratne
zlocine na prostoru bivše Jugoslavije i Ruande, pristajuci na ime
suda koje u sebi vec definira i prejudicira ostvarenje obnove države
koja se raspala, a pomocu kvazipravnih metoda koje prakticira ovaj
sud.

Najprije se postavlja pitanje zašto se u dnevnom, politickom,
diplomatskom govoru o Madarskoj, Ceškoj, Slovackoj, Poljskoj,
Rumunjskoj, Italiji ne govori kao o državama bivše Austro-Ugarske.
Valjda zato što je to jedno prošlo svršeno vrijeme. Ni o Ceškoj i
Slovackoj se ne govori kao državama bivše Cehoslovacke, ni o
Rusiji, Bjelorusiji i Ukrajini se ne govori neprekidno kao o bivšim
clanicama SSSR-a.

Zašto se u posljednjih petnaestak godina neprekidno govori o državama
bivše Jugoslavije kada se nakon donošenja zakljucaka Badinterove
komisije 1991. utvrdilo da se bivša SFR Jugoslavija raspala kao
federativna državna tvorevina na samostalne države: Sloveniju,
Hrvatsku, Bosnu i Hercegovini, Saveznu Republiku Jugoslaviju i
Makedoniju, i da više ne postoji. Sve te države su na temelju
zakljucaka te komisije proizišlih iz nepristrane pravne analize
Ustava SFRJ iz 1974. medunarodno priznate kao samostalne države
ravnopravne sljednice SFRJ.

Zašto su vlasti Republike Hrvatske prihvatile u godinama koje su
slijedile nakon stjecanja samostalnosti i diplomatskoga priznanja u
službenim i neslužbenim susretima, dokumentima ovaj termin “bivša
Jugoslavija” i dopustile i omogucile da se udomaci u diplomatskom i
svakodnevnom govoru i službenim dokumentima?

Zar se nije vidjelo da u konacnici ova praksa vodi u rekonstrukciju
raspale države i poništenje hrvatske neovisnosti?

Ime Medunarodnoga suda za ratne zlocine osim prostora bivše
Jugoslavije, nosi na svom pocetku u produžetku naziv “i Ruande”.

Je li to bilo slucajno? Jesu li hrvatske vlasti i hrvatski pravni
eksperti smjeli pristati na ovakvu instituciju koja imenom Ruande
takoder otkriva necasne ciljeve utemeljitelja ovoga suda. Zašto?

U Ruandi se dogodio plemenski gradanski rat izmedu dva
antagonisticka plemena frankofonih Hutua i anglofonih Tutsija. Sukob
se dogodio u režiji velikih sila. Cak se može izreci da su ga
inicirale službene francuske vlasti.

Što imaju zajednicko sukobi u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi?

Ništa, osim namjere utemeljitelja Suda da pravnim smicalicama pretvore
agresiju iz 1991., koju je izvršila Srbija sa saveznom vojskom JNA na
ostale federativne jedinice, u gradanski rat, a onda ciljanim
vodenjem sudskih postupaka, izmjenom redoslijeda dogadanja,
razlicitim umjetnim konstrukcijama i presudama utvrdi jednaku krivnju
agresora i žrtve i uspostavi stanja od prije 1991. godine.

Dakle, na tom sudu sudilo se objema državama za zlocine pocinjene u
gradanskome ratu. U meduvremenu cak i jedna Ruanda ih se riješila!
A gdje smo mi?

I sada se treba upitati tko su osnivaci ovoga suda i kako je taj sud
utemeljen kako bi se sagledale sve opasnosti za urušavanje
medunarodnih pravnih odnosa gaženjem svih tisucljetnih zasada
teorije i prakse medunarodnoga prava.

Medunarodni sud za ratne zlocine pocinjene na prostoru bivše
Jugoslavije i Ruande je osnovan na poticaj Madeleine Allbright koja je
1993. godine bila veleposlanica SAD-a u UN-u. Na njezino inzistiranje
stalne clanice Vijeca sigurnosti: Sjedinjene Države, Velika
Britanija, Francuska i Njemacka su se složile u svezi odluke za
osnivanje jednog medunarodnoga suda, a Rusiju i Kinu su neutralizirali
dopuštenjem ovim državama da samostalno i nasilno rješavaju svoje
probleme s malim državama u svome okruženju.

Prema Povelji Ujedinjenih Naroda Vijece sigurnosti ima mandat da
poduzima odredene mjere u slucajevima agresije, prijetnji miru ili
izbijanju rata. Clanovi Vijeca sigurnosti uživaju imunitet i clanak
41. Povelje daje im pravo da pregovaraju, koriste arbitražu, da se
služe diplomatskim metodama i slicnim mjerama za djelovanje u
navedenim situacijama.

Medutim, Vijece sigurnosti nema zakonske osnove za utemeljivanje
nikakvih pravnih tijela.

Prema medunarodnome pravu, praksa utemeljenja jednog medunarodnoga
suda pocinje ugovorom. Tek kada taj ugovor bude ratificiran, može se
pristupiti osnivanju suda.

Takav sud može osnovati Opca skupština, a ne Vijece sigurnosti.
Razlog za to su dva kamena temeljca medunarodnoga prava: državni
suverenitet i jednakost.

Sve clanice UN-a su jednake i suverene.

U slucaju generala Blaškica ICTY tužitelj izjavljuje da je Sud kao
tijelo Vijeca sigurnosti iznad države. To je u kontradikciji s
jezikom Statuta suda koji traži da države suraduju. Postavljajuci
se po svom položaju iznad svake države, tužitelj kao tijelo toga
suda ponaša se u stilu ovlasti sultana Selima III. koji je 1793.
utvrdio svoj “novi svjetski poredak”.

Pred svakim neutralnim sudom stranke koje su u pravnom postupku imaju
jednak status. Ustroj ICTY-ja poništava to nacelo buduci da stavlja
tužitelja iznad optuženoga, jer je tužitelj tijelo Suda. Ovdje je
rijec o odsutnosti odvajanja nadležnosti, jer i tužitelj i ICTY
imaju prema Statutu zakonodavnu moc.

Za razliku od Medunarodnoga suda pravde, koji se nalazi u blizini
ICTY-ja i Medunarodnoga kaznenog suda koji su utemeljeni po ugovoru,
ICTY-ju, buduci da je utemeljen bez ugovora, ostavljeno je da svoja
pravila piše sâm. Kako i sâm tužitelj kaže, oni pišu pravila u
hodu.

Prema clanku 16. Statuta ovoga suda tužitelj ce djelovati neovisno
kao odvojeno tijelo Suda i ne ce tražiti ili primati instrukcije od
bilo koje vlade ili iz bilo kojega drugog izvora.

Nadalje, sadašnji tužitelj se pojavljivao više puta s dužnosnicima
SAD-a, ukljucujuci i Madeleine Albright, a zajedno su izjavili
otvoreno kako se obracaju NATO državama u pitanjima istrage. /Mnoge
države NATO-a imaju svoje izravne interese u ishodu sudenja? (…)

Ovaj sud ne zaslužuje medunarodno poštovanje, nego prijezir. Ovo je
krivotvorina cija je svrha služiti mocnim gospodarima koji se mogu s
lakocom identificirati. Možemo ici i dalje te reci da je to
politicki instrument predodreden da krši, razara integritet i
suverenitet jedne države, a njegovo djelovanje je zlocin protiv mira
prema Nurnberškim nacelima. Umjesto da rješava sukob, ovaj sud ga
stvara, on služi opravdanju sukoba. Umjesto da stvara mir, on se
koristi da opravda rat, i zato je instrument rata.

Christofer Black, ciji sam rad velikim dijelom koristila i prevela, je
odvjetnik-branitelj koji živi u Torontu. Branio je optužene za ratne
zlocine u Ruandi.,

Možemo li nakon svega zamisliti da Velika Britanija traži da hrvatski
osudenici služe svoje dugogodišnje kazne u Velikoj Britaniji i to u
privatnim zatvorima.